Monday, January 24, 2022   امروز ,   دوشنبه 4 بهمن 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
31 تير 1392
گفتگوی خبرگزاری جبهه ملی ایران با کورش زعیم- تحول در جبهه ملی ایران

گفتگوی تارنمای خبرگزاری جبهه ملی ایران با کورش زعیم

30 تیر 1392

تحولی تاریخی در جبهه ملی ایران

 

پرسش: با پیام آقای ادیب برومند درباره تحول جدید در جبهه ملی ایران، که پایه گذار آن شما بوده اید، به نظر می رسد که جبهه ملی وارد دوران نوینی شده و قصد دارد در حالت رکود نسبی خارج شود. شما معنای این حرکت را چگونه توصیف می کنید؟

کورش زعیم: سالها بود تلاش می کردیم علی رغم محدودیت ها، تهدیدها و اقدامات بازدارنده علیه فعالیت جبهه ملی ایران، این سازمان سیاسی دموکراسی خواه کهن را از دهها سال رکود نسبی بیرون بیاوریم. جبهه ملی ایران و آرمانها و عملکرد آن، مهمترین نماد دموکراسی در تاریخ معاصر ایران و روزنه امید برای حاکمیت ملی بوده است. نخستین کنگره جبهه ملی که با وجود دشواری هایی که معمولا در سازمانهای سیاسی در کشورهای دیکتاتوری وجود دارد، در سال 1341، با عظمتی که شایسته جبهه ملی ایران بود برگزار شد. در آن کنگره بود که جبهه ملی ایران بار دیگر، پس از کودتای 28 مرداد، چهره مردم سالارانه و حقوق بشری خود نشان داد. این جبهه ملی ایران و در همین کنگره بود که نخستین بار در ایران حقوق زنان و حق رای آنان را و حقوق برابر برای همه شهروندان ایران را به رسمیت شناخت.

در 1357، برای نخستین بار پس از پایان دیکتاتوری شاهنشاهی، جبهه ملی ایران توانست خود را بطور علنی سازماندهی کند و شورای جبهه ملی ایران پس از انقلاب را تشکیل دهد. قدرت بالقوه جبهه ملی ایران که در رهبری تظاهرات بوجود آورنده انقلاب 57، دیکتاتورهای جدید را ترساند و در سال 1360، به بهانه غیرشرعی بودن مواضع حقوق بشری جبهه ملی، دهها نفر از اعضای فعال آن دستگیر و زندانی شدند و ساختمان مرکزی آن مصادره و توسط عوامل نظام حاکم اشغال شد.

از آن پس، حدود چهل نفر از اعضای فعال جبهه ملی ایران، گروهی نیمه مخفی را که ما نخست "گروه 30 تیر" خواندیم تشکیل دادند که چندی بعد به هیئت حسن نیت تغییر نام داد. این گروه جلساتی منظم و دور از چشم نیروهای امنیتی تشکیل می داد؛ و در مدت کوتاه فعالیت سه ساله خود، پیش از اینکه از هم پاشانده شوند، یازده بیانیه منتشر کرد که در تاریخ جبهه ملی ماندگار شد. همه شخصیت های تاثیرگذار جبهه ملی که بسیاری از آنان جزو دستگیرشدگان و زندانیان سالهای 60 و 61 بودند، در این گروه مشارکت داشتند. شخصیت هایی مانند ادیب برومند، پرویز ورجاوند، علی اردلان، حسین شاه حسینی، سرتیپ مجللی، حسن لباسچی، نظام الدین موحد، جمال درودی و دیگران، در همه جلسات شرکت می کردند.

تا سال 1373، که به همت استاد ادیب برومند شورا دوباره تشکیل شد، فعالیت جبهه ملی بسیار محدود و در جلسات کوچک و پراکنده بود. معدودی از دوستان عقیده داشتند که جبهه ملی باید کوچک و محدود نگه داشته شود تا زمانی که فضای سیاسی برای فعالیت مناسب شود، ولی اکثریت وظیفه جبهه ملی را فعالیت در فضای بسته امنیتی مهم می دانستند. سرانجام در اثر تلاش و سماجت یازده نفر از اعضای شورا که سه سال طول کشید، نخستین پلنوم جبهه در سال 1382 برگزار شد. آن پلنوم به دو دستاورد مهم داشت؛ یکی بازنویسی اساسنامه و دیگری تدوین منشور جبهه ملی که آنهم به دلایلی تصویب آن دو سال طول کشید. در اساسنامه مقرر شده بود که پلنوم جبهه ملی ایران باید هر چهار سال تشکیل شود. پلنوم 1386 به علت فشارهای امنیتی انجام نشد، ولی برخی اعضای شورا آنقدر سماجت کردند تا در سال 1389، انتخابات سازمانی برای تعیین نمایندگان پلنوم انجام گرفت، ولی از انجام انتخابات شورا توسط منتخبان نمایندگی پلنوم تا امروز جلوگیری شد.

پرسش: داستان شورای مهستان چیست. می دانم که این یکی از پیشنهادهای شما بوده است.

کورش زعیم: من پیشنهاد تشکیل شورای مهستان را در مهر 1388، به شورای مرکزی تقدیم کردم. پیشنهاد در شورا خوانده شد، ولی از بحث و تصمیم گیری درباره آن جلوگیری شد. اندیشه من این بود که شورای ما به علت فقدان انتخابات در طی سالهای گذشته به حالت رکود درآمده و از خون و اندیشه های جوانتر بی بهره مانده است. برخی از دوستان قدیمی که در گذشته فعالیت های چشمگیری داشته اند، نسبت به معیارهای گذشته تعصب پیدا کرده بودند. من باور داشتم ضمن اینکه از دانش و تجربیات اعضای قدیمی باید بهره برد، دانش و اندیشه نوین هم ضروری است تا ما بتوانیم نقش جبهه ملی ایران را از چارچوب شعارهای زیبا و کارآمد تاریخ گذشته به رویکردهای نوین و روزآمد برای رسیدن به هدف دموکراسی و حاکمیت ملی تبدیل کنیم.

خوشبختانه، هیئت رهبری جبهه، بویژه استاد ادیب برومند، دکتر داود هرمیداس باوند و دکتر علی رشیدی، که بر ضرورت یک تحول بنیادین باور داشتند، این طرح را تایید و تصویب کردند تا بطور آزمایشی تجربه شود. اکثریت اعضای شورای مرکزی منتخب پلنوم 1382، هم در این راه همراه بوده اند. در این طرح اعضای قدیمی و گرانقدر شورا و نیز اعضای گذشته شوراهای جبهه ملی در مهستان عضو می شوند و در آنجا قدرت آن را دارند که همه مصوبات شورای مرکزی را بررسی و تایید   یا رد کنند. جای خالی آنان را در شورا اعضای جوانتر که در انتخابات پیش-پلنوم شرکت کرده و برای نمایندگی رای آورده بودند، می توانند با عضویت در شورا پر کنند. به این ترتیب هم شورا جوانتر و روزآمدترخواهد شد و هم شورای مشورتی پیش کسوتان (مهستان) نظارت عالیه بر شورا خواهد داشت و حرف آخر را خواهد زد.

در نخستین نشست شورای مرکزی که موقت خواهد بود، همه اعضایی که برای عضویت در شورا در انتخابت سازمانی رای آورده و نامزد شده بوده اند شرکت خواهند کرد. در این نشست نامزدان عضویت در شورای مرکزی به استثنای حدود ده نفر شخصیت هایی که عضو شورایعالی مشورتی مهستان شده خواهند بود، از میان خود 35 نفر را برای عضویت دائم شورا برخواهند گزید که شورای مرکزی آینده جبهه ملی ایران را تشکیل خواهند داد.

من مدیون استاد ادیب برومند، رییس شورای مرکزی و رییس هیئت رهبری هستم که با علم به اینکه معدودی از اعضای کهنه گرا با این طرح سخت مخالفت خواهند کرد، بر اهمیت اجرای آن صحه گذاشتند و اعلام موجودیت آنرا خود برعهده گرفتند. آینده نگری، پیشگامی، شهامت و از خودگذشتگی ادیب برومند در راه اعتلای جبهه ملی و آماده سازی آن برای خدمت به کشور در تاریخ جبهه ملی ایران ماندگار خواهد بود.

پرسش: با این اقدام جدید که می توان آن را انقلابی بشمار آورد، شما آینده پیش رو را برای جبهه ملی ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

کورش زعیم: این طرح مدتها بود که آماده شده بود. جبهه ملی براستی وارد یک دوران نوینی از موجودیت خود شده است. با ایجاد پشتوانه اعضای جوانتر در سلسله مراتب جبهه ملی، در صورت زندانی شدن یا وارد آمدن بلاهای دیگر یا درگذشت برخی اعضاء یا رهبران کنونی، همیشه قشر جوانتری آماده در اختیار گرفتن سکان جبهه و مسئولت های آن خواهند بود. اکنون جبهه ملی ایران ژرفای مدیریتی پیدا کرده، و این راز بقاء و موفقیت آینده آن است.

من اصرار داشتم که این طرح در روز 30 تیر اعلام شود، زیرا این روز برای جبهه ملی ایران سرنوشت سازترین روز در دوران دولت ملی دکتر محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت بود. پس از این رویداد بود که برخی همکاران فریبکار مصدق ماهییت خود را نشان دادند، و شخصیت هایی مانند مظفر بقایی، حسین مکی، حایری زاده و شمس قنات آبادی و غیره از نهضت ملی جدا شدند و راه خیانت را در پیش گرفتند. در این تاریخ جبهه ملی ایران از وجود فریبکاران و جاه طلبان پاکسازی شد.

بازدید صفحه: 2338
 جناب آقای مهندس زعیم ضمن سلام و درود خدمت جنابعالی ، مطلع شدم که که با اعلام آقای ادیب برومند و البته با تلاش و خواست جنابعالی قرار شده تحولی بزرگ در سازمان جبهه ملی ایران صورت پذیرد. آیا در این تحول برای اعضای شهرستانها برای امثال بنده که تا کنون عضویتی رسمی انجام نگرفته برنامه ای اندیشیده شده است یا نه. بهر صورت در صورتیکه پیشنهادهای شما اساس کار باشد مطمئنم تحول یادشده مفید حال جبهه ملی و اعضایش خواهد بود. ارادتمند : مهندس فتح اله نجاتی - تبریز
تح الله نجاتی
این تحول بیشتربرای مشارکت نسل جوانتر مانند شما و نمایندگان شهرستانهاست. من مستقیم به شما ایمیل زدم.

مهندس زعیم گرامی ، امروز دوشنبه 21 مرداد 1392 در سایت ایران لیبرال دیدم که آقای ادیب برومند کاملا" مخالفت خود را با موضوع مهستان اعلام نموده و گفته شما به بهانه انشعاب به خونه او رفتید و او صرفا" جهت جلوگیری از انشعاب موافقت کرده ، خلاصه با این اظهاراتش نه تنها با آبروی شما بازی کرده بلکه حتی به سست عنصر بودن خودش هم غیرمستقیم اذعان کرده که هردو برای جبهه ملی مضر هست. چی داره اتفاق میفته ؟
فتخ اله نجاتی
آقای ادیب متاسفانه هر روز حرفشان را عوض می کنند، ولی این نقل قول از آقای ادیب دروغ محض است. شما عضو شورای مرکزی موقت هستید و هیچکس نمی تواند حق شما را بگیرد.

خط مشی آزادی و اعتدال خواهی جبهه ملی، راهیست که در ۱۳۵۷ هم بایستی میرفتیم. ولی متاسفانه جبهه ملی در تشکیلات سازی و هسته سازی فعال نبوده. امیدواری این نقص بزرگ رفع شود.
سهند آزاد
فعال بوده، ولی مخالفان ضد آزادی و دموکراسی قدرتمند تر و خشن تر و انحصارگر فعالتر بوده اند.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد