Wednesday, December 8, 2021   امروز ,   چهارشنبه 17 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
26 خرداد 1388
گفتگوی تلویزیون تیشک (فتاح سلطانی) با کورش زعیم - اعتراضات انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری ایرا

گفتگوی تلویزیون تیشک (فتاح سلطانی) با کورش زعیم

26 خرداد 1388

موضوع: اعتراضات انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری ایران

 

پرسشگر: تصور می کنم میهمان عزیز و ارجمند ما، جناب زعیم، روی خط تلفن هستند. جناب زعیم، اگر صدای مرا می شنوید، سلام بر شما. ببخشید که دیر وفت است.

  کورش زعیم: بله، درود به شما و بینندگانتان. ببخشید که دیر شد. تلفنهای ما اینجا تا این ساعت قطع بود.

  پرسشگر: می دانیم. این را می دانستیم قربان. خیلی خیلی خوشحالم. جناب زعیم، برای ما بسیار جالب خواهد بود که حضرتعالی در داخل هستید و خوب هم جریانات را می دانید. چه جور است وضعییت، چه می بینید قربان؟

  کورش زعیم: وضع که اصلا خوب نیست. و هر روز، ما اکنون روز سوم است که تظاهرات بسیار گستره ای داریم از معترضین به تقلبی که در انتخابات شده. و البته نیروهای ویژه و بسیجی و امنیتی که از طرف دولت فرستاده می شوند، خیلی بیرحمانه به مردم حمله میکردند و تا آنجا که من می دانم شماری کشته شده اند در این دو سه شبه و تعداد زیادی زخمی شده اند. امیدواریم که این ادامه پیدا نکند.

  پرسشگر: به نظر حضرتعالی مسیر به کجا می رود و چه می بینید، یعنی چه شکلی خواهد گرفت، در مسیر خودش این حرکت؟

  کورش زعیم: با این شرایط که ما می بینیم و سماجتی که دولت می کند و نهادهای ناظر بر انتخابات این سماجت را می کنند که این تقلب انتخاباتی را بقبولانند، من می بینم که روز به روز وضع بدتر شود، چون مردم به هیچ وجه حاضر نیستند که زیر بار این کودتای انتخاباتی بروند، بویژه جوانانمان و زنان در خیابانها از حق خودشان از رای خودشان دارند دفاع می کنند، و امیدواریم برای اینکه وضع وخیم تر از این نشود که به عقیده من دارد به سوی وخامت می رود، مسئولان مربوطه به خواست مردم تمکین کنند و انتخابات را باطل کنند و دوباره انتخابات را در شرایطی که نظارت کامل بر آن باشد برگزار کنند.

  پرسشگر: جناب زعیم، این سئوال را قبلا هم از آقای باقرزاده سئوال کردم، به نظر شما برای اینکه این همبستگی خیلی ملموس تر شود، اکنون هست احساسات عظیم و عدیده ای، ملموس تر شود یعنی یک چیزی یک تفکری و یک ایده ای که بتواند محور این همبستگی شود، یک چنین ایده ای یا تفکری را شما چه ایده یا تفکری را می دانید که می تواند محور شود برای همبستگی بیشتر مردم با هم؟

  کورش زعیم: ببینید، ما چون در ارزیابی هایمان در جبهه ملی انتظار چنین اوضاعی را داشتیم و می دانستیم که انتخابات، در هر حال، با آن  وضعیت محدود کننده اش و نظارت استصوابی و کنترل هایی که دولت می کرد و اجازه ورود و مشارکت همه گروههای سیاسی را نمی داد، انتظار داشتیم که بالاخره به اینجا برسد. به ویژه که دو تا جناح بسیار قدرتمند درون رژیم در رقابت با هم وضع را به اینجا رساندند. ولی ما در اندیشه ای که داشتیم، حتا پیش از انتخابات که به صورت یک مانیفست منتشر کردیم، به نام " پیشنهاد برای نجات میهن"، ما فکر می کنیم که به هیچ وجه با شرایط کنونی و حتا با تجدید انتخابات وضع ایران ثبات پیدا نمی کند. تنها راهش اینست که این دولت و حکومت کنونی کنار بروند و ما یک دولت موقتی را بوجود بیاوریم از کلیه طیف های درون کشور، یعنی از چپ تا راست و از مذهبی تا ملی، و بوسیله آن دولت موقت ترتیب انتخابات آزاد را بدهیم و تغییر قانون اساسی که ما بتوانیم امید داشته باشیم که در آینده بتوانیم کشورمان به سوی دموکراسی و رعایت حقوق بشر و پیشرفت اقتصادی برسد.

  پرسشگر: خیلی متشکر از جنابعالی. جناب زعیم، برای این دموکراسی که همه ما مبتلای آن هستیم، بخاطرش زندگی می کنیم، بخاطرش اساسا هر چیز حتا جان هم دادیم و حاضریم بدهیم، تصور می فرمایید چه چیزی می تواند دموکراسی در همان حد نسبیش، که هر کسی بتواند حرفش را بزند بدون اینکه او را بگیرند یا بدون اینکه ضرب و شکنجه ای به دنبالش باشد و تضمین داشته باشد که این سیستمی که این حق را به من می دهد که بتوانم حرفم را بزنم و ایده ام را بگویم و تضمین هم داشته باشم که فردا خلع ید نکند یا این اختیارات را از من نگیرد، چه چیزی می تواند تضمین کند این دموکراسی را؟ یا دموکراسی تضمینی برای آینده چگونه خواهد بود؟

  کورش زعیم: تضمین یک نظام دموکراسی سازمان های سیاسی آن هستند. اگر حتا طبق این قانون اساسی کنونی، سازمانهای سیاسی حق فعالیت داشته باشند و آزادی بیان داشته باشند و رسانه ها آزاد باشند که عقیده ها و ایده های سازمانهای سیاسی را منتشر کنند، این خودش تضمین دموکراسی است. در صورتیکه اکنون فقط سازمانهای سیاسی درون حاکمیت که ساخته شده اند برای حفظ حاکمیت موجود فقط حق دخالت و مشارکت در انتخابات را دارند. ما اگر سازمانهای سیاسی را آزاد بگذاریم، طبق همین قانون اساسی، اصل 23 تا 27 آن، هم سازمانهای سیاسی را اجازه فعالیت می دهد، البته رعایت نمی شود، و هم آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و گردهمایی. ما محروم از همه این حتا اصولی هستیم که در همین قانون اساسی ناقص وجود دارد. فعالیت سازمانهای سیاسی و آزادی مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی هستند، این تضمین را می تواند به مردم بدهد که هیچ سازمان سیاسی یا گروهی نمی تواند، به ویژه اگر شرایط انتخابات آزاد باشد، اراده اش را به بقیه مردم تحمیل کند.

  پرسشگر: بی نهایت متشکرم و آخرین سئوال، و با سپاس بی نهایت، چون می دانم که الان در ایران ساعت خیلی گذشته از شب. آخرین سئوال که بعد از آخرین سئوالم اگر پیامی داشته باشید محبت بفرمایید در تلویزیون اعلام بفرمایید، خیلی ممنون می شویم. سئوال آخر اینست که تصور می کنم که حضرتعالی هم مثل خیلی سیاسیان در ایران شاید علت عدم  دموکراسی در ایران را تمرکز قدرت می دانید. به نظر شما عدم تمرکز قدرت نمی تواند به نسبت دموکراسی را بیاورد یا ایجاد کند؟

  کورش زعیم: اگر که دموکراسی بر قرار باشد یعنی حکومت قانون باشد، خود بخود آن تمرکز غیرمشروع قدرت دیگر ایجاد نمی شود. یعنی در یک شرایط دموکراسی، مردم سرنوشت خودشان را با انتخابات آزاد تعیین می کنند و در تمام مناطق کشور، استانهای کشور، مردم حق دارند به نمایندگان خودشان رای بدهند. ما این را پیش بینی کرده ایم. من پیشنهاد می کنم که شما یا بینندگان محترم دومطلب را مطالعه کنند. یکی این "پیشنهاد برای نجات میهن" است که در وبلاگ من هست، منتشر شده و در خیلی سایت ها هم هست. یکی دیگر، پیشنهادهای ما برای انتخابات آزاد استانی، شهری و بومی که من پیشنهاد کردم و آنهم در وبلاگم هست، و حتا ما حدود زیادی در منشور جبهه ملی گنجانده ایم. یک مصاحبه هم اخیرا من کرده درباره مسائل قومیت و مسائل اقلبت های مذهبی و غیره. اگر بینندگان عزیز اینها را مطالعه کنند.

  راهکاری که من پیشنهاد کرده ام اینست که در کشور ما همه مسئولان سیاسی و مسئولن دولتی   که با مردم سرو کار دارند مستقیما، باید باید انتخابی باشند. این شامل استاندارها می شود، شهردارها می شود، فرماندارها می شود، بخشدارها و دهدار ها همه، به عقیده من، باید انتخابی باشند. من حتا پیشنهاد کردم که دو مجلس باید داشته باشیم. یکی مجلس شورای ملی که نمایندگان همه جمعیت ایران باشند و یک مجلس مهستان یا مجلس استانها که از هر استان بدون توجه به جمعیت و مساحتش دو نماینده بفرستند برای این مجلس مهستان؛ و تمام قوانین کشور باید توسط این دو مجلس تصویب شود، یعنی از یک مجلس به مجلس دیگر برود تصویب شود تا بتوانند اجرایی شود. این اجازه می دهد که همه مردم ما در سراسر ایران بدون توجه به جمعیت استانشان یا منطقه شان بتوانند حرف خودشان را بزنند و نفوذ داشته باشند در سیاستگذاری کشور و در طرحهای اقتصادی و عمرانی و همه چیز که با زندگی آنها سروکار دارد.

  پرسشگر: خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توضیحی که فرمودید، و با تشکر از اینکه می دانیم تا دیروقت محبت فرمودید بیدار ماندید، همینطور که عرض کردم، اگر پیامی داشته باشید برای بینندگان ما به عنوان یکی از اعضای رهبری جبهه ملی ایران. بفرمایید.

  کورش زعیم: من سپاسگزارم که به من فرصت دادید با بینندگان شما صحبت کنم. من امیدوارم که ما بتوانیم از این بحران خانمانسور که می رود که بدبختانه تشدید شود، خردمندانه گذرکنیم و کشور را به سوی دموکراسی هدایت کنیم که همه مردم بدون توجه به دینشان، به مذهبشان و منطقه جغرافییایی محل زندگیشان بتوانند در سرنوشت کشورشان مشارکت داشته باشند.

 پر سشگر: خیلی خیلی متشکرم و سپاسگزارم جناب زعیم. موفق باشد و سلامت.     

بازدید صفحه: 1697
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد