Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
29 آذر 1388
پيشنهاد ماده اصلاحي به اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي - كورش زعيم

نامه پيشنهادي كورش زعيم به دادگاه كيفري بين المللي

20 دسامبر 2009 (29 آذر 1388)

فرنشین دادگاه کیفری بین المللی

عالیجناب دادرس سانگ-هیون سونگ

رونوشت: دبیر کمیسیون حقوقی بین المللی

رونوشت: عالیجناب بان- کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد

  پیشنهاد ماده اصلاحی به ماده هفتم اساسنامه روم

برای افزایش "جنایت های مربوط به تسلیحات هسته ای"

سروران گرامی،

سلاح هسته ای مهیب ترین وسیله کشتار و نابودسازی است که تا کنون بشر آفریده است. در حالیکه این سلاح خوشبختانه پس از ورود وحشتناکش به صحنه درجنگ جهانی دوم دیگر تا کنون بکار برده نشده، ولی خطر آن برای بشریت همیشه وجود داشته است. سازمان بین المللی انرژی اتمی و "پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای" به علت ناتوانی در اجرای مقررات خودشان و نیز نبود باور قاطع در مورد خطر شدید و جبران نشدنی به موجودیت و سلامت بشر، نتوانسته اند از گسترش تسلیحات اتمی جلوگیری کنند. کاربرد احتمالی اینگونه سلاحها توسط رژیم های دیکتاتوری یاغی، رویدادهای تصادفی احتمالی در پیوند با انبار کردن تسلیحات و کلاهک های هسته ای، رویدادهای تصادفی در تاسیسات هسته ای و کارگاههای غنی سازی و نیروگاهها، مسئله فزاینده دفع ضایعات هسته ای، احتمال جایگزینی سلاح های سنتی با بمب های چمدانی و مواد رادیواکتیو در فعالیتهای تروریستی، کاربرد اورانیوم ضعیف شده در گلوله های سنتی  و بسیاری خطرات دیگر مواد منفجره هسته ای و رادیو اکتیو، تهدیدهای جدی برای تندرستی و جان انسانها هستند.

بحران هسته ای ایران در چند سال اخیر، توجه جامعه جهانی را به اینکه این مسئله تا چه حد میتواند جدی باشد جلب کرده است. خطر گسترش تسلیحات هسته ای نه تنها موضوعی است که سالها  بحث میان ابرقدرتهای جهان بوده است، بلکه امکان دستیابی دولتهای یاغی و تروریست ها نیز به اینگونه تسلیحات موجب نگرانی شدید می باشد.

در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که درآغاز توسط ابرقدرتهایی که خود دارای تسلیحات هسته ای بودند نگاشته شد، ذکری از تسلیحات هسته ای به عنوان نابودسازترین وسیله کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت نشده است. ولی اکنون، با توجه به احتمال درگیری مسابقه تسلیحات هسته ای میان برخی کشورهای کوچک غیردموکراتیک که با یکدیگر رقابت و دشمنی های تاریخی دارند، زمان آن فرارسیده که جامعه جهانی به این خطر فزاینده توجه و برای یافتن راهکاری جهت جلوگیری از این موج  سهمگین اندیشه کند و به تصویب قانونهای مناسب بازدارنده اقدام نماید.

اساسنامه کنونی که با خشونت های سازمان یافته انسان علیه انسان و جنایت های سنتی تجاوز، از انواعی که در طول تاریخ تجربه شده است، برخورد می کند، گامی بلند توسط جامعه بشری به سوی اقدامات قانونی علیه نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در همه شکلهای تاریخی آنها بوده است. اجرای قانون بین المللی علیه جنایتکارانی که بر یوگوسلاوی، رواندا، کامبوج، سودان و عراق حکومت می کردند نشان داد که جنون ناشی از قدرت دیکتاتوری دیگر توسط جامعه جهانی تحمل نخواهد شد و هیچ دیکتاتوری که با زور و ترس حکومت می کند دیگر هرگز امنیت نخواهد داشت.

من باور دارم که هنوز یک گام دیگر باید برداشته شود؛ این بار در راستای کاهش خطر فزاینده سلاحهای هسته ای. بوروکراسی های سازمان بین المللی انرژی اتمی و پیمان عدم گسترش هسته ای به تنهایی نمی توانند از گسترش تسلیحات هسته ای جلوگیری کنند. رژیم های دیکتاتوری با توهمات روان پریشانه خود، و سازمانهای تروریستی که توسط آنها تغذیه می شوند، را نمی توان با مذاکره یا مقررات و قانونهای معمولی بازداشت. من باور دارم که کاربرد هرگونه ابزار انفجاری هسته ای یا رادیواکتیو باید ممنوع شود. در صورت کاربرد اینگونه سلاح ها، نه تنها حکمرانان یا فرماندهان، بلکه همه دست اندرکاران، از بالاترین تصمیم گیرنده تا آنان که در ساخت آنها شرکت داشته اند و تا زیردستان و سربازانی که فرمان کاربرد آنها را به اجرا در می آورند، باید مسئول و پاسخگو باشند و به عنوان جنایتکاران علیه بشریت تحت پیگرد کیفری قرار گیرند. استدلال من اینست که با مسئول و پاسخگو کردن همه کسانی که در چنین جنایت سازمان یافته ای دخالت داشته اند در برابر قانون کیفری بین المللی، شهوت بدست آوردن و داشتن سلاحهای هسته ای تا حد قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

بنابراین، من پیشنهاد می کنم که اصلاحیه زیر در بخش دوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، به منظور کاهش جاذبه ساخت، داشت و کاربرد سلاحهای هسته ای افزوده شود.

پیشنهاد من، افزایش بخش ( f ) به ماده 6 بخش دوم اساسنامه دیوان به شرح زیر است:

بخش دو. صلاحیت، پذیرایی و مناسبت قانون

ماده 6: کشتار

به منظور این اساسنامه، "کشتار" به معنی اعمال زیر می باشد که با نیت نابودسازی، بخش یا تمامی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام گیرد مانند: ( پیشنهاد من: افزودن بخش ( f ) به این ماده 6 به شرح زیر است )

(a)     کشتن هموندان گروه.

(b)     سبب آسیب جدی به تن یا روان هموندان یک گروه شدن.

(c)     ایجاد عمدی شرایط زندگی که برای نابودی فیزیکی بخش یا تمامی گروه برنامه ریزی شده باشد.

(d)     تحمیل اقداماتی برای جلوگیری از تولید مثل در میان گروه.

(e)     انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر.

(f)     ساخت و کاربری مواد انفجاری هسته ای، سلاحهای رادیو اکتیو یا کاربرد مواد رادیواکتیو در ساخت سلاحهای سنتی و کاربری آنها در درگیریهای مسلحانه.

ماده 7 جنایت علیه بشریت

  1. به منظور این اساسنامه، "جنایت علیه بشریت" یعنی هر کدام از اعمال زیر است که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی با علم به حمله انجام بگیرد: (بخش های a تا j درج نشده است)

( k ) اعمال غیر انسانی دیگر که ماهیت مشابه داشته باشد و سبب رنج شدید یا زخم جدی به تن یا روان یا تندرستی جسمی گردد.

پیشنهاد من افزایش توضیح زیر برای فراز ( k ) به بخش توضیح های بندهای بالا می باشد:

در صورت کاربرد هر یک از شکل های مواد انفجاری هسته ای یا رادیواکتیو یا سلاحهای سنتی که با مواد رادیواکتیو بهینه سازی شده باشند در یک درگیری مسلحانه، همه کسانی که در چنین کنشی دست اندرکار بوده اند، از فرمانده کل نیروهای مسلح که فرمان کاربرد آن را صادر می کند و کل زنجیره فرماندهی زیردست تا سربازانی که فرمان را اجرا می کنند، در این اساسنامه جنایتکاران علیه بشریت بشمار خواهند آمد و بدون توجه به شمار انسانهای کشته شده یا گستره نابودی ها، قابل پیگرد قانونی خواهند بود.

من امیدوارم که این پیشنهاد مورد توجه سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد، زیرا باور دارم که اگر مسئولیت کاربرد سلاحهای هسته ای یا رادیواکتیو میان همه دست اندرکاران مشترک باشد، پایداری در برابر وسوسه کاربرد و حتا داشتن آنها افزایش و جاذبه اینگونه ابزار آفند یا بازدارندگی کاهش خواهد یافت. این قانون همچنین به حل بحران هسته ای ایران کمک خواهد کرد، کشورهای دیگر را از وسوسه ورود به مسابقه تسلیحات هسته ای بازخواهد داشت و ابرقدرتها را تشویق خواهد نمود تا ذخایر جنگ افزارهای هسته ای خود را بسرعت کاهش دهند و سرانجام انگاره جنگ هسته ای را کنار گذارند.

با گرامیداشت،

کورش زعیم

کنشگر سیاسی ایرانی

8108 113 – 0912

Kourosh_zaim@yahoo.com

http://kzaim.blogfa.com


بازدید صفحه: 1626
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد