Monday, January 24, 2022   امروز ,   دوشنبه 4 بهمن 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
5 مهر 1391
به مناسبت تهديدهاي اسراييل به جنگي ديگر

جنگ آتش است، 

آسان آغاز، ولي دشوار خاموش مي شود

 

Original English text of letter on the page below:

http://kouroshzaim.org/DetailsEditfa.asp?IDdata=534

ترجمه فارسي نامه سرگشاده به آقاي بنيامين نتانياهو

از: كورش زعيم

بي بي گرامي،

ما مي دانيم كه با وجود پيشنيه درخشان شما در جنگ هاي 6-روزه و جنگ يام كيپور، اكنون ديگر كشوري براي جنگيدن عليه آن نداريد، بجز البته پلستين كوچك. شوربختانه پلستين هماورد مناسبي براي بلندپروازي و قدرت نظامي شما نيست. شما سرتان درد مي كند براي اينكه جاي پايي در اين جهان بگذاريد و نشان بدهيد چه قهرماني هستيد. آن پدرسوخته ها سادات و بگين صلح كردند و چالشي براي شما باقي نگذاشتند! اداره يك كشور در تخصص شما نيست. بهمين دليل كارنامه شما به عنوان نخست وزير، كمتر از حد انتظار بوده است. در ائتلاف با يك نژادپرست منزجر كننده در شكل ليبرمن (دانشجوي شرور و زورگير)، و خود شما معروف به يك دروغگوي توطئه گر در ميان سران كشورهاي قدرتمند، كاري از راههاي معمول ديپلوماتيك نمي توانيد انجام دهيد. هر دو باراك اوباما و اهود باراك گرفتار شما شده اند.

تنها بيان سياسي شما هولوكاست است. به عنوان يك خانواده مهاجر روس به امريكا، دور و امن از جنايت هاي شرم آوري كه نازي هاي هيتلر بر سر يهوديان آلمان و اروپاي خاوري آوردند، شما در صهيونيسم از پدربزرگ و پدر خود كه هر دو صيهونيت فعال بودند مغزشويي كامل شده ايد.

اكنون، آرزو داريد به مرد بزرگي در تاريخ  تبديل شويد، مانند هيتلر، با شعار: آنچه را بر سر شما آوردند بر سر ديگران بياور. هيتلر بودن كار آساني است. شما نياز به هوشمندي بالايي نداريد، و نه اينكه نيازي به آينده نگري يا احترام به جان مردم داشته باشيد؛ فقط يك كله باد شده، يك خودبزرگ بيني بيمارگونه و غريزه اي براي كشتن. اين توصيف ها نه شايسته و نه آراسته شماست.

اكنون شما يك متحد سوم هم بجز ليبرمن پيدا كرده ايد، و او اوواديا يوسف، خاخام بزرگ پيشين اسراييل است. او ايران را "ملت شرور و بدكار" مي خواند كه كشور اسراييل را تهديد مي كند. "دعا مي كنم خداوند آنان را از صحنه روزگار محو كند، نابود سازد..." او از تشخيص ميان حاكم و محكوم عاجز است. 

ولي، راه هاي بهتري براي مرد تاريخ شدن وجود دارد تا نمايش جنون آتش افروزي. در مسئوليت خود به عنوان نخست وزير، شما تا كنون نه باور شده ايد و نه احترام كسب كرده ايد. شما براي سياستهاي مسالمت آميز شهرت نداريد، و نه اينكه توانسته باشيد چالشگري آتشين و ادبيات تهديدآميز خود را عليه دشمن هاي ساختگي اسراييل به آتشبازي بيانجامانيد. نزديك به پايان موقعيت قدرت، آرزوي كاري باشكوه را در سر مي پرورانيد ... مانند جنگ با ايران! مي پندارم اگر بتوانيد يك هولوكاست بزرگتر كه كار هيتلر در برابرش كوچك بنمايد، شما نفس راحتي كشيده و مانند يك قهرمان به شغل سابق خود در گروه مشاوران بوستون برخواهيد گشت.

جمعيت يهوديان بومي اسراييل ايران را دوست دارند. بيشتر يهوديان مهاجر هم ايران را دوست دارند. از جنك بابل تا جنگ جهاني دوم، ايران هميشه يهوديان را از خشونت و اسارت نجات داده، آنان را اسكان و امنيت داده و احترام گذاشته است. بيشينه دانشمندان، دانشگاهيان و مسئولان دولتي اسراييل از سياستهايي كه شما دنبال مي كنيد بيزار هستند. آنان مي انگارند كه شما رٶياي يك ديوانه را پي مي جوييد. با وجود اينكه شما نسل اول زاده اسراييل هستيد، به نظر نمي آيد كه حتا همان احساس عشق يهوديان را به "سرزمين موعود" داشته باشيد. جمعيت اسراييليان ايراني تبار كه كمكها و هوشمندي خدادادي و صنعت آنان اسراييل را به قدرتي كه هست تبديل كرده؛ و در موقعيت هاي نفوذ و قدرت هستند، هم سياستهاي شما را دوست ندارند. شما شايد حتا براي توصيفي كه تورات از ايرانيان كرده اهميتي قايل نباشيد. از ديد شما باورهاي مذهبي  باد هواست، براي آقاي نتاياهو و متحدان بدنامش فقط جنگ واقعي است. او اكنون ديگر پسر بزرگي است، زيرا بمب اتمي دارد، زرادخانه اي از جنگ افزارهاي بزرگ دارد، چرا نبايد آنان را بكار بگيرد؟

از وقتي كه شما در سال 2009، نخستين سخنراني خود را پس از نخست وزيري در سازمان ملل كرديد و ايران را بزرگترين تهديد عليه اسراييل اعلام نموديد، با آفرينش يك دشمن خيالي در جاي پاي جمهوري اسلامي گام گذاشتيد. از آن زمان شما همه گونه دسيسه و ترفند را بكار برده ايد تا پاي امريكا را به ماجراجويي هاي خطرناك خود بكشانيد. دخالتهاي شما در سيلست خارجي امريكا، دولت اوباما را آزرده كرده است. منافع شخصي شما حتا بكلي مغاير منافع ملي كشور خود شماست. همه كشورهاي غربي پشتيبان اسراييل از سياستهاي شما بيزار هستند. و اكنون، تلاش بي امان شما براي شكست دادن رييس جمهور امريكا در انتخابات آينده و آوردن دوست و همكار نزديك خود در گروه مشاوران بوستون به كاخ سفيد نشانه جنگ طلبي فطري شماست، كه مي پندارم به نتيجه نرسد.

احتمال كشيده شدن امريكا به جنگ عليه ايران هر روز كمتر مي شود. پس اسراييل بايد تنها دست بكار شود. اكثريت امريكاييان نسبت به نفوذ، لابي و تبليغات اسراييل مشكوك هستند، ولي بخاطر احساسي كه نسبت به هولوكاست و رفتار وحشيانه نازي ها با يهوديان دارند، آن را تحمل مي كنند. ولي، نزديك به هفت دهه پس از آن رويداد، مردم امريكا ترجيح مي دهند دولتشان مستقل از نگراني درباره ميراثخواري اسراييل تصميم گيري كند. اعلام عدم دخالت امريكا در ماجراجويي خشونتبار شما، پشتيباني اكثريت امريكاييان را در پي خواهد داشت و قيد اسراييل را بر سياست خارجي امريكا خواهد شكست.

سياست خارجي شما توسط همه كشورها افراطگرايانه تلقي مي شود، چيزي مانند القاعده؛ و تلاش بي سابقه شما براي دخالت در سياستهاي داخلي امريكا با ناراحتي مردم روبروست. هيچ رهبر خارجي نبايستي چنين آشكارا براي بيرون راندن رييس جمهوري يك قدرت جهاني حيله گري كند؛ بويژه، قدرتي كه كشور شما را پشتيباني كرده و از لحاظ مالي، نظامي و سياسي سر پا نگه داشته است. من مي پندارم كه شما، آقاي نتانياهو، از خط سرخ گذر كرده ايد. اين بي باكانه ترين خيانت به اعتماد است، و شخص شما، نه اسراييل، بايد تاوان آن را بپردازيد.

شما برنامه لنگان هسته اي ايران را بهانه براي تشنگي خود براي خشونت نهاده ايد. در 1969، هنري كيسينجر به پرزيدنت ريچارد نيكسون خطرهاي برنامه سلاح هسته اي اسراييل را توضيح داده بود. اسراييل تعهد خود را كه سلاح هسته اي در اين منطقه وارد نكند زير پا گذاشته بود. اسراييل با اين كار گستاخانه از قانون بين المللي سرپيچي كرده و به متحدان خود خيانت كرده بود.   

اكنون، با وجود تبليغات شما و هراس افكني ها، يك همه پرسي تازه توسط شوراي شهر شيكاگو، نشان مي دهد كه 70% مردم امريكا به حمله يكجانبه امريكا به ايران مخالفند، با حمله همراه با اسراييل هم مخالفند و با حمله اي كه سازمان ملل هم دستور بدهد مخالفند.

گزارشي كه اخيرا توسط سازمان امنيت امريكا، شامل 16 سازمان جاسوسي، نتيجه گيري كرده بوده كه اسراييل "بزرگترين تهديد" براي منافع ملي امريكاست، براي اينكه طبيعت و كنش هايش از روابط عادي امريكا با كشورهاي عرب و مسلمان جلوگيري مي كند. اختراع كردن يك بحران درباره ايران، همچنين باعث انحراف توجه از مسئله پلستين و از بيماري فزاينده اجتماعي و اقتصادي اسراييل است. آيا يك ابرقدرت اجازه خواهد داد، يك كشور كوچك آن را به جنگ با ايران يا جهان اسلام بكشاند؟ ما بايد به ياد بياوريم چگونه در 1914، كشور كوچك سربستان با دسيسه جنگ ميان روسيه و امپراتوري اتريش و مجارستان را براه انداخت و سبب دهها ميليون كشته و ويراني غيرقابل تصور شد.

در جبهه جنگ، براي منحرف كردن نشانه گيري اسراييل به سوي ايران، جمهوري اسلامي سنگرهاي دفاعي خود را در سوريه و لبنان مستقر كرده، همانگونه كه روسيه پايگاه نيروي دريايي در سوريه دارد و امريكا پايگاه نيروي دريايي در بحرين (و بسياري پايگاههاي نيروي زميني و هوايي در پيرامون ايران.) پايگاههاي ايران دفاعي هستند و از سال 2009، هنگامي كه شما آقاي نتانياهو نخست وزير شديد و ايران را بزرگترين خطر براي اسراييل خوانديد، تبديل به پايگاههاي نظامي شدند. وقتي ما سامانه هاي دفاعي بسنده در خاك خودمان براي دفاع از ميهن نداشته باشيم، گزينه ديگري بجز باز كردن دكان در نزديكي دشمن نداريم.

مردم سوريه بخاطر تهديدهاي بي معني و پيوسته شما عليه ايران رنج مي برند. همين را مي توان در مورد آرزوي مردم ايران براي دستيابي به دموكراسي گفت. وقتي دشمن تهديد مي كند، مردم ايران دستها را بهم قفل مي كنند و اختلافات خود را فراموش مي كنند تا تهديد را دفع كنند. من نمي توانم باور كنم كه دولت و دستگاه جاسوسي اسراييل از اين واقعيت ناآگاه باشند. بنابراين، تنها نتيجه اي كه مي توانم بگيرم اينست كه شما از ترس كمرنگ شدن ابزار تبليغات شعاري "ضديت با اسراييل"، بطور عمدي مانع رسيدن مردم اين منطقه به تجربه صلح و دموكراسي هستيد.

اقتصاددانان برآورد كرده اند كه حمله به ايران براي اسراييل دستكم 42 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت، 12 ميليارد هزينه هاي مستقيم و حدود 30 ميليارد در فروپاشي بازرگاني و صنعت، بدون محاسبه آسيبهاي جاني و مالي به مردم بي دفاع. ولي اقتصاددانان كارشناس نظامي نيستند و نمي دانند چه آسيب هايي طرفين مي توانند بر يكديگر وارد آورند.

سازمان امنيت اسراييل بايستي از حجم جنگ افزارها و موشكهاي انبار شده ايران در سراسر سرزمين هاي همسايگي شما آگاهي داشته باشد. بيش از يكصد هزار موشك فقط در لبنان وجود دارد، و بسياري موشكهاي پيشرفته تر در سوريه، خط مقدم جبهه، و دگر جايها. اهميت سوريه براي ايران تا حد زيادي به تهديدهاي شخص شما  بستگي دارد.

موشكهاي اسراييل مي توانند آسيبهاي جبران ناپذير به تاسيسات هسته اي و نظامي و ساختارهاي زيربنايي ما بزنند. نيروي دريايي و نيروي هوايي ما نابود خواهد شد، و مردم زيادي خواهند مرد. ايران با باراني از موشك پاسخ خواهد داد، از همسايگي شما و از درون ايران. سامانه هاي دفاعي اسراييل بي ترديد بسياري از آنها را منحرف يا نابود خواهد كرد، ولي اگر فقط يك سوم آنها هم به اسراييل اثابت كند، آسيب ويراني و جاني به اسراييل و مردم آن وحشتناك خواهد بود. در واكنش، شما ممكن است حتا از بمب هسته اي استفاد كنيد، كه نه تنها آسيب هاي نگفتني به شهرهاي بزرگ ما خواهد زد، سرزمين ما را از عراق تا پاكستان و تا شبه جزيره عربستان را با دورافت راديو اكتيو آلوده خواهد نمود. من به جزييات ترسناك آن نمي پردازم، ولي آيا شما نمي پنداريد كه چنين وضعيتي به دشمنان عرب پيرامون شما دليل و فرصتي تاريخي براي حمله همه جانبه به اسراييل خواهد داد؟ افزون بر اين، آيا مطمئن هستيد كه ايران به تكنولوژي آن سلاح "نوين" كه ما را از آن مي ترسانيد دست نيافته است؟ 

البته، هزينه و آسيب بسيار بيشتري از اسراييل بر ما وارد خواهد آمد، ولي آخرش چه؟ براي چه؟ شما چه چيزي را به دست خواهيد آورد، بجز كشتار و ويراني؟ هيتلر چه دستاوردي داشت؟ آقاي نتانياهو، كمي بيانديشيد، و براي فراخوان همه كشورها جهت ممنوع كردن سلاح هسته اي در سراسر جهان به ما بپيونديد. چرا همه كشورهاي داراي سلاح هسته اي را دعوت و ترغيب نكنيم تا به پاي ميز مذاكره بيايند و درباره ممنوعيت بمب اتمي و خودداري وجلوگيري از اقدامات مشابه در آينده تصميم گيري كنند. بيش از 20 هزار بمب هسته اي اكنون روي كره زمين وجود دارد، در امريكا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه، هندوستان، پاكستان، كره شمالي و اسراييل، كه بايد خنثي شوند. اگر شما صلح مي خواهيد، نگاهي به گذشته كنيد كه چگونه صلح نابود شد، و فراتر از ميراث خود به آينده بنگريد.

تهران- 5 مهر 1391 (26/09/2012)

كورش زعيم

هموند شوراي مركزي جبهه ملي ايران

 

بازدید صفحه: 2330
 ا درود - با توجه به شدت گرفتن بحران های داخلی و بین المللی میخواستم نظرتان را در مورد این احتمال جویا شوم. بحران بدرجه ای برسد که اجباراً کسانی را که به راه طلایی باورمندند را میدان بدهند البته برای کنترل دوباره بحران پیش رو. حال با توجه به تجارب گذشته و تکرار مکرر اینگونه حیله ها«ایا نباید قبل از به اجرای گذاشته شدن دوباره نمایش تکراری حداقل بطور رسمی موضع گیری شود؟»فراموش نکنیم اون یکی مرد بحرانها بود چه ندانم کاریها که مرتکب نشد تازه تازه غمیش هم میاید که بله فقط ما میتوانیم!! و متاسفانه همه لال و کروکور شده اند و الزایمر گریبان همه را گرفته و با توجه به شرایط ان روز کسی بر صحنه امد که بقول معروف کارش از گریه گذشته بود چون میخندید. خوش خنده امد و قبل از پایان کنترات هشت ساله زبان گشود که بیشتر نتوانم به من چیز مش حسن قهوه چی بگوئید بهتر است تا رئیس جمهور!!انچنان افتضاحی بپا کرد که مردم درمانده ازحیلت و مکر پسته رفسنجان به تحفه ارادان گرویدند برای مقابله با «درده باریکه»«چیز»را بمیدان اوردند و گفتند که طرف رنگرز است هنرها دارد و صد البته چیزش هم چیز است و خودمان صدها چیز از ایشان در چیزمان داریم٬ او امد٬ البته خواب الوده و متوهم و گفت:من خواب دیده ام که کسی می آید / من خواب یک دوران طلایی دیده ام / و پلک چشمم هی می پرد / و کفشهایم هی جفت میشوند / و کور شوم اگر دروغ بگویم / من خواب آن دوران طلایی را / وقتی که خواب نبودم دیده ام / کسی می آید / کسی می آید /کسی دیگر / کسی بهتر / و قدش از درختهای خانه ی معمار هم بلندتر است / و مثل آن کسی ست که باید باشد -- خدمتگذاز و گردگیر چیز٬ چیز چیززاده چیزپور. ایا سکوت در این لحظات را نباید بحساب انفعال و عافیت طلبی گذاشت
حمید
سه گزينه در پيش داريم: 1- كودتاي نظامي تندروان افراطي كه كشور را به اين روز انداخته اند، قتل حدود 200 نفر از شخصيت هاي اوپوزيسيون تاثيرگذار و نيز از درون حاكميت در خانه هايشان يا در رويدادهاي ساختگي. در اين صورت حداكثر دوام آنان شش ماه خواهد و حمله به ايران , و تجزيه كشور حتمي، حتا اگر با امريكا سازش كنند. 2- راه طولاني اصلاحات تدريجي و حفظ ساختار كنوني و آزادي بسيار محدود و گسترده شدن دايره خودي ها در انتخابات، كه در اين صورت دايره و شدت اعتراضات خيابانيي بيشتر خواهد شد، و درگيري هاي خونين داخلي در كنار مرزها كه براي سالها ادامه خواهد داشت. 3- پذيرش دگرگوني ساختاري شبيه آنچه ما در 1388 به زير عنوان نجات ايران پيشنهاد كرديم، عفو همگاني و بي چون و چرا، حفظ امنيت همه دست اندركاران از خشونت و انتقامجويي، عادي كردن روابط بين المللي، اجازه مشاركت به همه مردم بدون محدوديت و تبعيض و اجراي انتخابات آزاد زير ديده باني سازمان ملل و بقيه ماجرا...، كه البته اين كار فقط با پشتيباني ارتش و بخش خردمند سپاه مي تواند موفق باشد

رجانيوز: وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات در همايش ائمه ی جمعه كشور اعلام كرد تا پايان سال جاری كليه ی امامزاده های كشور به اينترنت پر سرعت مجهزمي شوند. رضا تقی پور ضمن اعلام اين خبر افزود: «تاكنون بيش از هزار و دويست امامزاده به اينترنت پر سرعت يک مگابيت مجهز شده اند و انتظار داريم اين رقم تا شش ماه آينده به بيش از بيست هزار برسد.» ايشان با اشاره به ثبت رسمی سی و دو هزار امامزاده در كشور گفت: «صحبت هايی با مسئولين يكی از سرويس دهنده های وبلاگ فارسی داشته ايم، قرار بر اين شده كه براي هر امامزاده يک وبلاگ نيزايجاد كنيم تا زائرين بتوانند آمار و اطلاعات خود را در آن ثبت كنند زيرا اين موضوع سبب صرفه جويی در وقت حاجت مندان خواهد شد. به عنوان مثال فردی كه داراي يک مشكل خاص است ميتواند با جستجو در وبلاگ ها دريابد كه براي حاجت گرفتن بايستی به كدام امامزاده مراجعه كند.» بخوانیم وبخندیم یا گریه کنیم ؟ 23 شهریور 91
 حمید
`پيشرفت بزرگي است. اميدوارم 32 هزار دبستان را هم تعطيل كنند كه اينقدر به آدمهاي فضول در كشور افزوده نشود.

کاش حداقل صنعت رو به راهی داتشیم تا برای دلخوشی میگفتیم صادراتمان افزایش پیدا میکند اما حالا چه؟ گرچه پایین نگاه داشتن ارزش پول ملی برای صادرات هم حدی از خودش دارد. هتا ثمره این بی ارزشی پولمان افزایش دلالی است! اهورامزدا نگاهبان ایرانمان باشد.
منصور
چيزي براي صادر كردن نداريم. همه صنعت و كشاورزي كشور را نابود كرده اند.

درود استاد گرانقدر آیا به نظر شما ممکن است بحران دلار امروز از طرح های خود دولت باشد تا خزانه خالی خودش را دوباره پر کند یا همه اش ناشی از تحریم ها ونابخردی های مسئولین اقتصادی کشور است. باسپاس
منصور
اگر بگوييم طرح دولت اين بوده كه در طي 8 سال گذشته اقتصاد را نابود كند، جامعه را به نباهي بكشد، همه كشورها را با ما دشمن كند و احساس امنيت را براي شهروندان از بين ببرد، آنگاه مي گويم كه با سركار گذاشتن بيسوادترين، ناهوشمندترين و دروغگوترين و نادرست ترين افراد در سمت هاي مهم، دولت "نا"خواسته وضعيت امروز را بوجود آورده است. ولي دولت خدمتگذار قصدي بجز پيشرفت و تعالي و آماده كردن كشور و جهان براي ظهور نداشته است. شايد نفوذ و دخالت ديگران باعث اين نابساماني ها شده است.

بله اقای زعیم ملت ایران کسی را تهدید نمیکند ولی ملت ایران که تصمیم گیر نیستند.ملت ایران که سیاست خارجی را تعیین نمی کند.در نتیجه من فکر می کنم که اقای نتانیاهو هم از این دید به قضیه نگاه می کند.
ناشناس
آقاي نتانياهو مي تواند به نفوذي هايش بگويد آرام بگيرند.

چند وقت پیش همین لاریجانی که رئیس مجلس است بعد از تحقیقات زیاد افاضاتی را صادر کرده بود که عبارت بود از اینکه : قبل از امدن عربها به ایران٬ ایرانها قومی بدون تمدن بوده اند!! و خوشبختانه شاهد از غیب رسید به گزارش روز دوشنبه (۱۰ مهر) خبرگزاری حوزه٬ آقای آل‌کاظمی نوشته که عمل به آیه ۳۶ این سوره «موجب سلامت وسیله نقلیه و راننده و سر نشینان و نیز تسهیل در امر ترافیک» خواهد شد. آیه ۳۶ سوره «اسراء» می‌گوید «از کاری که علم نداری پیروی نکن» و این پژوهشگر در اقدامی کم‌سابقه از این آیه قوانین راهنمایی و رانندگی را استخراج کرده است.   وی نوشته است «سبقت‌های غیر مجاز»٬ «سرعت بیش از حد مجاز»٬ «رانندگی در حال مستی و خواب آلودگی»٬ «عبور از چراغ قرمز» و «عدم استفاده از کمر بند ایمنی» از جمله تخلفات رانندگی هستند که آیه مذکور آن‌ها را نهی کرده است. «صحبت با موبایل در حال رانندگی»٬ «عدم اعتماد به سلامت ترمز و امکانات خودرو»٬ «نداشتن زنجیر چرخ در زمستان» و «دنده عقب رفتن در بزرگ راه‌ها» از دیگر تخلفات رانندگی اشاره شده در تفسیر این آیه است. آل‌کاظمی در بخش دیگری از تفسیر خود از «توقف در حاشیه بزرگ راه‌ها»٬ «حرکت‌های نمایشی»٬ «عدم رعایت حق تقدم عابر پیاده» و «تردد با لاستیک‌های فرسوده» به عنوان دیگر تخلفات رانندگی نهی شده در این آیه نام برده است. «نشاندن کودکان در صندلی جلو»٬ «بوق زدن‌های غیر ضروری و غیر مجاز» و «سبقت از دست راست خودرو‌ها» از دیگر تخلفات رانندگی است که درتفسیر این پژوهشگر ازآیه ۳۶ سوره «اسراء»ارائه شده است.زیاده عرضی ندارم  امیدوارم زمانی برسد که برای قدر دانی ازاین عزیزان و تشویق دیگر مخترعین حداقل سر ایشان را طلا کوب کنند .
 حمید
به اين امر ايراد نگيريد. اگر روحانيان آيه هاي قران را براي توضيح يا توجيه قانون ها و مقررات عقلاني كشور بكار ببرند، امر مثبتي است. علت اين كار هم اينست كه مردم را بطور كلي عقب افتاده ذهني مي شمارند كه سواد و فهم درك مقررات را ندارند و فقط به دستور الهي از چراغ سرخ رد نمي شوند. در هر هال، كاش همه روحانيان بجاي ترويج آنچه معمولن ترويج مي كنند، مانند آقاي آل كاظمي به ترويج قانونهاي جاري مدني و اخلاقي و انساني بپردازند.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.radiofarda.com/content/f4_azerbaijan_reject_iran_separate_iran/24725196.html
سعید
در جمهوري آذربايجان (آران) مي شود گفت كه ايران خانه دوم اكثريت مردم است كه زير ديكتاتوري خشن و فاسد الهام علي اف، جرات اظهار نظر ندارند. اگر جمهوري اسلامي در سال 1391 به مردم آنجا نابخردي نكرده بود، اكنون جزوي از خاك ايران مي بودند. دستكم از بخش لنكران و نخجوان صد در صد مطمئن هستم. نمايندگان بالارتبه اي در آن زمان به خانه من آمدند تا گله كنند و كمك بخواهند، همچنين سفيرشان در تهران. خطاي جمهوري اسلامي در آن زمان بخشودني نيست. ناداني مطلق. در هر هال، ما بايد منتظر تحول در ايران باشيم. پس از آن در جمهوري آذربايجان، با وجود نفوذ تركيه و شيطنت هاي معمول اينتليجنت سرويس، شما شاهد شگفتي هايي خواهيد بود. ما از خاك ميهنمان غافل نيستيم.

درود بر شما میهن پرست راستین.شوربختانه برخی که تاریخ را درست نمیدانند و تنها منبع دانسته هایشان بی بی سی و صدای ...دو رسانه ضد ایرانی است گمان میکنند رفتار های جنگ طلبانه غرب با ایران نتیجه رفتارهای نظام است در حالی که از 200 سال پیش تا اکنون ایران مورد تهدید و تجاوزشان بوده است بسیاری از سرزمینهای ایران جدا کردند و واپسین توطعه شان نیز جنگ 8 ساله بود که شکست سختی از دلاور ان ایران زمین خوردند.من نیز میخواهم پیامی به غرب بدهم این که از رویای زمان قاجار بیرون بیایید و بیش از این شاخ و شانه نکشید زیرا شما از ایرانیان باز هم شکست خواهید خورد ولی اینبار خیلی سختتر...
یسنا
اميدوارم پيش از اينكه به آنجا بكشد، ما خردمندانه مسير را عوض كنيم و زخم ها مرهم گذاريم.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره سخن زیر چیست؟ با سپاس عمرو موسی گفت: ترکیه در بیست سال گذشته نتوانست خلاء نبود مصر را در منطقه پر کند و هم اکنون مصر در حال بدست گرفتن رهبری منطقه است.
سعید
من با ايشان موافق هستم. تركيه غرق روياي زنده كردن حكومت عثماني است (كه در آناتولي اشغاگر بودند) و پان توركيسم را پشتيباني مي كند؛ در صورتيكه مصر نيازي به هويت سازي ساختگي ندارد و داراي غرور ملي بر پايه فرهنگ سرزمين خود است.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/09/120930_l31_turkey_ak_party_congress_hamas.shtml
سعید
اين يك نمايش توسط مسري است كه ادعاي جمهوري اسلامي را به رهبري جهان اسلام به تمسخر بگيرد و به جمهوري اسلامي بگويد كه در همبستگي با تركيه و شايد عربستان نفوذ جمهوري اسلامي را در منطقه خنثي خواهند كرد. اين اعلام موصع صريح به تجزيه طلبان پان ترك و پان عرب دلگرمي مي دهد. افسوس كه ممكن است مصر را به عنوان يك شريك استرتژيك طبيعي براي ايران براي مدت زيادي از دست بدهيم. مصر بهيچوجه با تركيه و عربستان هم سفره نيست و هيچكدام را در سطح خودش نمي پندارد.

شادی ز غم و مهر ز کین نتوان خواست / اندیشه ء آزاد ز این نتوان خواست / گر بّرهء خویش واسپاری با گرگ / از گرگ به غیر پوستین نتوان خواست -- با درود. بعد از حمله مهمانان ناخوانده عرب به ایران و نازل کردن دین خودشان را بر سر ما نزدیک به شش صد سال«۶۰۰» هر انچه را که بود با شتر کردند و بردند بنام جزیه و دیگر عناوین نامفهوم اما فاجعه بزرگتر خود بیگانه کردن مردم بود و هست با افتخارات ملی واداب و سنن و قبل از هجمه. پیاده شود مردم جنگجوی/سوار آنک لاف آرد و گفت وگوی/ از ایران وز ترک وز تازیان/ نژادی پدید آید اندر میان/ نه دهقان نه ترک و نه تازی بود/ سخنها به کردار بازی بود« فردوسی» بد نیست نگاهی به پیشینه این مشکلات بوجود امده بیندازیم انگاه اگر با خود منصف باشیم راه حل را میپذیریم.سیاست منطقه ای را بررسی کنیم در سال ۱۹۷۵مابین ایران و عراق معاهده ای به امضا رسید که به معاهده الجزایر معروف شد و بر دشمنی و اختلافات مرزی مابین ایران و عراق نقطه پایان گذاشت٬ با کشورهای کناره دیگر خلیج فارس بهترین روابط دیپلماتیک را داشتیم و قببول رهبریت  اوپک از طرف ایران بهترین دلیل ان بود قدرت ایران در  پایان دادن به جنگ در«منطقه ظفار»  مهر تائیدی بود بر قبول ایران بعنوان قدرت مطلق منطقه٬ چیزی که در ان زمان تقبیح میشد و در زمان حال کاسه گدایی در دست و با قیافه ژولیده همان امتیازات را بعنوان سقف خواسته ها گدایی میکنند!! درسطح جهانی کشور ایران از بهترین موقعیت و شهروند ایرانی از احترام برخوردار بود. بهترین روابط دیپلماتیک را هم با غرب و هم شرق برقرار کرده بود البته مشکلات هم کم نبودند و از جمله بزرگترین معزل نبود ازادی سیاسی بود نمیخواهم به ان بپردازم زیرا باعث میشود بجای تمرکز بر امتیازات از دست داده شده به بیراهه کشیده شویم .با توجه به فقط چند مورد ذکر شده در بالا این  سوال پیش نمیاید که مقصر این فجایع چه یا که میباشد؟ ایا وقتی این سیب سرخ بدست چلاق داده شد این خطرات  مردم و یا کشور ما را تهدید میکرد؟ مگر میتوان انتظاری غیر از فاجعه داشت وقتی«مش قاسم»سیاست مملکت را بپیش میبرد و اقتصاد هم مال خر میشود؟ با یک حساب سرانگشتی ببینید چه چیزی سالم مانده است در این سرزمین بلا زده؟ تشدید حس تنفر نسبت به ادیان دیگر - تبعیض منطقه ای - و دهها مورد دیگر کار را بجایی  رسانده است که مردم افت زده ما حسرت« دبی- ترکیه و اذربایجان .... را میخورند » و تازه شما میفرمایید که «براي من حفظ ايران از بالاترين الويت برخوردار است» گر ملک این و چنین روزگار / من ده ویران دهمت  صد هزار» نیت خیر خوب است اما نیت خوب موقعی به ثمر مینشیند که در جهت عمل درست بکار گرفته شود  والا صرف کفتن دشمن و چه و چه و تهدید به سربازی رفتن نه تنها کار ساز نیست بلکه کمک در اسفالت کردن راه قبرستان است.بدون حکومتی دمکرات که معتقد به جدایی دین و دولت نباشد و امنیت را برای مردم خود به ارمغان  نیاورد و از طرفی در جهت برطرف کردن نگرانیهای بین المللی قدم برندارد نمیتوان به کنار رفتن خطر جنگ امید  داشت . ایجاد شور کاذب در مردم همانند گریه کردن بر سر قبری است که مرده ای در ان نیست٬ یک حرکت و یا  نوشته مبتنی بر واقعیات ارزشش از هزاران نوشته ای که مردم را ترغیب به پیروی از ظالم کند بیشر است.
 حمید
بار نخست نيست كه ميهن ما را بيگانگان اشغال كرده اند.

شاید اگر ما هم بودیم و کشوری ما را به نابودی تهدید می کرد مانند نتانیاهو عمل می کردیم.چون مسئول حفظ امنیت کشور است.نباید خرده گرفت.
ناشناس
اين ما ملت ايران نيستيم كه تهديد مي كنيم. آنها هم خوب مي دانند كه هيچ ايراني و البته هرگز ملت ايران كسي را كشوري را تهديد نمي كند.

با درود به جناب استاد زعیم با سپاس از شما به خاطر نوشتن این نامه.واقعا شما از معدود کسانی هستید که در هر شرایطی تمامیت ارضی و منافع ملی ایران برایتان اولویت اول را دارد.برخلاف بسیاری از مدعیان دمکراسی که از سر مخالفت با ج.ا تا اندازه ای از لبه پشت بام عقب می روند که از ان طرف سقوط می کنند.
سعید
براي من حفظ ايران از بالاترين الويت برخوردار است، و مهم نيست دشمن كيست، من با او دشمنم.

با درود - من نمی دانم چه خبر است یا من فارسی را فراموش کرده ام و یا شما کم لطفی میفرمائید زیرا من دوبار تکرار کردم که این نوشته شما یعنی به فارسی فکر کردن و همان افکار را به انگلیسی نوشتن٬ و این باعث میشود که خواننده درک نکند که منظور و قصد شما از این ذکر مصیبتها چه میباشد همین٬ والا من بخوبی میدانم که این نوشته شما بفارسی نوشته نشده است و امیدوارم این سؤتفاهم برطرف شده باشد.لطفا با دلیل به من نشان دهید اعراب مخالف حمله اسرائیل و یا امریکا به ایران هستند. از کویت شروع میکنم مگر همین چند وقت پیش نبود که یک شبکه جاسوسی حکومت اسلامی در کویت کشف شد و بدلیل همکاری یکی از نمایندگان مجلس کویت با جاسوسان که البته جناب نماینده شیعه بودند او از وکالت برکنار و پسر جنتی هم که شغل سفارت را اشغال کرده بودند از بعنوان عنصر نامطبوع از کویت اخراج شد . امارات هم که احتیاج به توضیح ندارد٬ قطرهم که توضیح واضحات است٬ یمن که میخواهد سر بتن حضرات نباشد از بس توطئه چینی میکنند از مسلح کردن القاعده یمن بگیر تا توطئه ترور رئیس جمهور یمن٬ عربستان که حکایت مثنوی و هفتاد من کاغذ است از بمب گذاری تا ترور تا به کشتن دادن حجاج .امیدوارم از یادتان نرفته باشد بیشتر از چند صد زن در افتضاح شلوغی عده ای ماجراجو و شرور گم شدند یعنی بنا به عادت اعراب به غنیمت گرفته شدند و این باعث شد که حضرات کلاهشان را بالاتر بگذارند.شما یک کشور عرب را نام ببر که گزیده نشده باشد تا من به اشتباه خودم معترف شوم . دو راه بیشتر وجود ندارد یا انتخاب جمهوری اسلامی با تمام مخلفاتش و یا انتخاب حقظ و بقای ایران چون این دو موردی که برشمردم امکان همزیستی با همدیگر را ندارند یکی باید از بین برود و تعارف هم نداریم.من که انتخاب خودم را کرده ام. انتخاب من ایران است نه حمایت از جمعی که ایران و ایرانی را شرمگین و ذلیل میخواهند و در این بزنگاه حساس است که پشت سر این شعار فریبنده « من وظيفه دارم از خاك ايران دفاع كنم و اين كار را با تمام دانش و توانم انجام خواهم داد.»ایستادن یعنی کمک به نابودی ایرانی که مدعی دفاع از انید.لطفا به من جواب بدهید چرا کشوری با ان همه پشتوانه مادی و معنوی که در جهان و منطقه دارای جایگاه ویژه ای بود و به اینان به ارث رسید باید به این درجه از بدبختی دچار شود که از لحاظ فقر - فحشا- اعتیاد نتنها سرامد منطقه بلکه از مدعیان در دنیا باشد؟ نکند کار اجنه ها بوده نه افقا جان نقش«یخنلی بقالها»اینجا معنی پیدا میکند٬ این افتضاحات را که من و امثال من که باعث نشدیم این شاهکار قصاب و میوه فروش و رمال و قران خوان سر قبرهای دیروز و صاحبان حسابهای میلیارد دلاری در بانکهای اروپا و امریکا امروزی است شما با این اعمالتان باعث تثبیت بیشتر افرادی که نام بردم میشوید و ادعای دفاع از وطن پیاز داغ دفاع از جمهوری اسلامی است نه بیشتر و نه کمتر.طرح دفاع از میهن و نفوذ در تشکلهای ضد جنگ در اروپا و امریکا طرح «سعید حجاریان»است طنز تاریخ را ببینید که «نام چامسکی»که مدعی چپ بودن است قرار است برای گرداوری کمک مالی برای «نایاک» که لابی حکومت اسلامی است در مراسم انان سخنرانی کند و ایستادگی حکومت اسلامی را مقابل امریکا بستاید.سوال من این است «صدام چه عملی انجام داده بود که باعث نابودی عراق شد که رژیم اسلامی تا کنون ده برابر ان را انجام نداده است؟ نمیتوان هم خدا را خواست و هم خرما را.
حميد
دوست گرامي، براي رفع سوء تفاهم، اگر جمله من را دوباره بخوانيد، من نو.شتم: نظرات انگليسي خود را به انگليسي نوشتم. شايد بايد مي نوشتم: من به انگليسي انديشيدم و به همان زبان نوشتم. من هرگز در نوشتارم بجز در زبان و فرهنگي كه در آن مي نويسم نمي انديشم.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی میخواستم بدانم نظر شما درباره جهانی سازی و همه ابعاد آن چیست؟آیا شما نظریه پایان تاریخ را قبول دارید؟ همچنین نظرتان درباره مرگ آسان(اتانازی)که فردی با اختیار خود بخاطر رنج فراوان ناشی از بیماری و عدم بهبود برای راحت شدن از اتانازی استفاده می کند.
hossein bodaghi

گفتگو با امثال نتانیاهو فکر میکنید فایده دارد؟ به هر حالفکر نکنم حرف حساب در گوش این نازنین خردمند برود!
منصور

درود خیلی جالب است مجاهدین در یک دهه گذشته امکان وقدرت آن را نداشتند که دست به حملات تروریستی بزنند که دولت آمریکابدین خاطر آنها را از لست گروههای تروریستی خارج میکند.
منصور

با درود - اولا ممنون از تذکر شما راجع به جمله انگلیسی که تصحیح کردید اما اگر توجه کنید منظور من از نوشتن  این جمله خنده دار به این دلیل بود که ما نباید فکر کنیم ترجمه نظراتمان بصورت مکانیکی به زبانی دیگر قابل فهم است برای دیگران. نکته کلیدی  اینجاست که با محکوم کردن اسرائیل و دیگران و مظلوم نمایی تنها خوراک تبلیغاتی  برای دزدان  ایران برباد ده فراهم میشود و لاغیر.سیاست کمک به حماس و حزب الله برای اخلال کردن در نظم و امنیت دیگران را چشم پوشیدن باعث میشود که روزی هم طرف مقابل بدلیل تغیر توازن قوا قادر باشد که ما را به بمباران تهدید کند فراموش نکنید مهمترین امتیاز و پشت گرمی اسرائیل نه تائید و پشتیبانی امریکا بلکه همدلی  کشورهای عربی همجوار ماست انهم بدلیل ترسشان ایا اگر ما هم بجای انها بودیم نمیترسیدیم؟ دیروز عراق بود امروز اسرائیل٬ باید حربه زندگی کردن در بحران و همصدا شدن را ترک کنیم .من شرایط خطیر شمایان را درک میکنم اما در این شرایط حساس موضعگیری های اینچنینی فقط بنفع لابیهای مستقر در واشنگتن است که بگویند  ببینید همه در یک خط هستند پس با انها کنار بیایید و درخواستشان را مبنی بر ایجاد روابط با انان همانند عربستان بپذیرید و ان وقت است که ایران را بر باد رفته باید بحساب اورد . بنابر این تمام سعی باید بر این استوار باشد که بجهان بفهمانیم که فرق است بین درخواستهای  مردم ایران و اینان٬ مردم ما از کسی تنفر ندارند و دوست هم ندارند مورد تنفر باشند اما دستشان کوتاه است و از لحاظ معنوی احتیاج به حمایت و همدلی دارند همین و بس. اشخاص  دلسوز مردم در مواقع ضرور وظایفشان مشخص است پس نباید فریب خورد و به  میان گرداب  احساسات  کاذب  کسانی گرفتار امد که لحظه شماری میکنند برای نابودی ایران. سرخوش باشید  
 حمید
دوست گرامي، باز تكرار كرديد. من گفتم نظرات فارسي خودم را به انگليسي ترجمه نكردم، نظرات انگليسي خود را به انگليسي نوشتم. اكنون در حال ترجمه نظرات انگليسي خود به فارسي هستم. اگر در فيسبوك جستجو كنيد، ديگران آن را به آلماني و فرانسه هم ترجمه كرده اند و شگفت زده نخواهم شد كه بزودي به چندين زبان ديگر هم ترجمه شود. كشورهاي عربي بهيچ وجه حمله اسراييل به ايران را تاييد نمي كنند، درباره حمله امريكا را هم دو دل هستند. من كاري ندارم موضع گيري من به نفع لابي هايي باشد يا به نفع جمهوري اسلامي يا به نفع شيطان باشد، من وظيفه دارم از خاك ايران دفاع كنم و اين كار را با تمام دانش و توانم انجام خواهم داد.

گویند که شعر از «سر کین» می‌گویم / فریاد کشان و خشمگین می‌گویم / آن می‌گویم که چشم‌ها می‌بینند / این می‌بینم که اینچنین می‌گویم ! با درود. نوشته شما بزبان انگلیسی را مطالعه کردم به حیرتم واداشت چون جمع اضداد است.و بی اختیار یاد شعر مولانا« «شیر بییال و اشکم که دید // اینچنین شیری خدا هم نافرید»اگر عوام مشغول دروغگویی راجع به شرایط بغرنج و بحرانی ما هستند توجیهش قصد و مرض شان است اما وقتی یک دلسوز این خانه اینچنین ادعا میکند فقط باید در خوشبینانه ترین وجهی دوری از حقایقش نامید. شما بدلیل تحصیلات اکادمیک خوبتر بهتر از هرکس دیگری میدانید که بیشتر مواردی که بدان اشاره کرده اید اصلا برای خواننده انگلیسی دان قابل فهم نیست چون شما فقط اندیشه یک شهروند معترض ایرانی را که در تاکسی با دیگران درد دل میکند را مستقیم به انگلیسی ترجمه کرده اید مثلا با شرح گوشه هایی از زندگی گذشته بنیامین نتانیاهو میخواهید که را مجذوب کنید؟ نتانیاهو که یخنلی بقال نیست که در اثر ندانم کاری مدعیان ساده بین یک شبه عرش نشین شده باشد. با یک اشاره انگشت می توان به اطلاعات بیشتری در مورد او یا دیگران رسید فقط محض اطلاع اهود باراک هم ان شخصی نیست که شما تصور میکنید اولا او دیگر رهبر حزب کارگر نمیباشد و دیگر قدرت تاثیر گذاری چندانی در سیاست ندارد٬ رهبر جدید خانم "شيلي يحيموويچ" میباشد. دوما ایا هنوز متوجه نشده اید که دکترین امریکا براساس ایجاد خاورمیانه جدید«اسلامی» بنا شده است؟ چند مورد دیگر باید اتفاق بیفتد «تونس-مصر- لیبی و بزودی سوریه» و عقلای ما هنوز به نصیحت درمانی باورمند.در حالی که کشور در حال متلاشی شدن است به نصیحت دیگران پرداختن و نسخه برای همسایه نوشتن عمق فاجعه را نشان میدهد تشکلی که توان ندارد بصورت منسجم بیانیه ای در رابطه با بلایی که هر روز نزدیکتر میشود صادر کند با امضا دستجمعی اعضایش ٬ نمی تواند انتظار داشته باشد که سخنانش جدی گرفته شود. فقط لازم میدانم یاداوری کنم حزب دمکرات در زمانی که در قدرت بوده بیشتر از جمهوری خواهها به جنگ رفته پس لطفا جو گرفته نشوید اگر مسؤلین امریکایی و از جمله اوباما احساس کنند که برای حفظ یا تثبیت منافع امریکا حمله به ایران واجب است لحظه ای درنگ نخواهند کرد و اختلافات را هم جدی نگیرید. متاسفانه دوستان هموطن ادرس عوضی میدهند و باعث سردرگمی مردم در این برهه از زمان میشوند به جای محکوم کردن دیگران و یا راهنمایی انان برای چگونه حکومت کردن٬ به مشگل خودمان بپردازیم .مملکت در حال نابودی است ایا اسرائیل باعث این وضعیت شد؟ ایا مصبب طولانی شدن جنگ به مدت هشت سال اسرائیل بود؟ ایا دزدی های میلیاردی را اسرائیل انجام میدهد؟ میتوان تا روزها نشست و از گل کاریهای حضرات نمونه اورد . فرضا اسرائیل هم تحریک کرد ایا طرف مقابل باید اینقدر بی شعور باشد که نزده برقصد؟ هنوز که هنوز است رژیم شاه را بخاطر ۲۸ امرداد نفرین میکنید و اشگتان جاری و از هر معرکه گیری طرار تر هستید٬ پس امروزه روز چرا خودتان را به ان راه میزنید؟ این همه پهلوان پنبه پرمدعا چرا خفقان گرفته اند؟ کجایند کسانی که همیشه اماده خوردن حلوای مصدق و ۲۸ امرداد هستند بیایید اقایان این هم حلوا منتها این بار حلوای ایران است بخورید و بر سر بی خاصیت خودتان بزنید. بله با تمام شماها هستم که در دوره شاه هم از نعمات استفاده میکردید و هم غمزه شتری میامدید و تا کشور را در این بلا نینداختید از پا ننشستید . خوب حالا چرا لال شده اید شما پهلوان پنبه ها که سابقه مبارزه با سیستم ستم شاهی را داشتید حالا چرا تو زرد درامدید؟ سمبه پرزور است و سنها به درجه ای رسیده که اهمیت اول شما نه تلاش برای ازادی مملکت بلکه تلاش برای برای یافتن داروهایتان است.در پایان بد نیست خاطره ای را تعریف کنم هموطنی با همکارش مشگل داشت و به قول معروف نمیساختند از من خواست که کلمه به کلمه به طرف بگویم که اب من و تو توی یک جوب نمیرود . My water and your water doesn't go to the same channel
حميد
حميد گرامي، 1- من آن را ترجمه نكرده ام و به زبان و فرهنگ مخاطب نوشته ام. همين روزها آن را به فارسي ترجمه خواهم كرد. 2- من از اينكه چه كسي در اسراييل چه سمتي دارد و احتمالن از چه نفوذ و قدرتي برخوردار است آگاهي دارم، همانند بيشتر كشورهاي مطرح جهان. 3- نتانياهو همان يخنلي بقال است. 4- اگر شما پيشنهاد بدهيد ما بايد چكار كنيم و در كنار ما آن را بكنيد يا رهبري كنيد، ما همان كار را خواهيم كرد. اين جمله انگليسي شما در ميان انگليسي زبانها معنا ندارد. ترجمه جمله فارسي شما از قرار زير است: You and I do not see eye to eye.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی نامه شما به آقای نتانیاهو نشان دهنده درک صحیح شما از موقعیت کنونی ایران است و وظیفه تان را انجام دادید.من وقتی دیشب سخنرانی نتانیاهو را از مجمع عمومی سازمان ملل شنیدم واقعا از آینده ایران هراسیدم ایشان برای ایران خط قرمزی را با ماژیک کشیدند و گفته اند ایران تاکنون هفتاد درصد راه رفته اند و وارد مرحله دوم شده اند و ایران تا بهار یا حداکثر تا اوایل تابستان مرحله دوم را که خط قرمزی بود که کشیدند طی خواهند کرد و بعد از آن می توانند خود بمب را در کارگاههای کوچکی در اکناف ایران بدون اطلاع سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی غربی بسازند.
hossein bodaghi
شادمانم كه اينجور مي اندشيد. هنوز 24 ساعت نگذشته، موجهاي مثبت زيادي دريافت كرده ام.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907284
سعيد
اين تحليل مسخره ايست. فرانسويان بطور كلي خيلي احساساتي و ناسيوناليستي حذفي مي انديشند. چند صد ميليون دلار در بودجه فرانسه يا توليد مليشان تاثير يك پشه روي خرطوم فيل را دارد. افراطي از نفوذ عربها در شهروندان عرب فقير فرانسه واهمه دارند. اين ترس درست است. دولت فرانسه بايد از تمركز سرمايه گذاري قطر روي قشر خاصي از جمعيت جلوگيري كند.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1907314
سعيد
اين صفحه ظاهرا هك يا مسدود شده.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد