Saturday, November 27, 2021   امروز ,   شنبه 6 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
8 آبان 1391
روز جهاني كورش بزرگ، روز ملي ايران: کورش فقط گریست!

روز جهاني كورش بزرگ، روز ملي ايران

کورش فقط گریست!


  پاسخ به پرسش در يك مصاحبه تلويزيوني به مناسبت 29 اكتبر، روز جهاني كورش، كه از شركت من در آن جلوگيري شد. 

ما امروز يك جامعه تحقير شده هستيم. افزون بر فشارهاي داخلي كه بر آزاديهاي مدني و حقوق بشري مردم وارد مي آيد، برخي قدرتهاي بزرگ هم با تبليغات منفي به بهانه هاي اثبات نشده درباره برنامه اتمي ايران، نه در پشتيباني از دموكراسي خواهي ملت ايران يا احترام به منافع ملي ما، از كشور ما چهره اي اهريمني طراحي كرده اند تا بتوانند با اعمال شرايط انزوايي و تحريم هاي شديد ضد مردمي براي ويراني اقتصاد و ناتوان سازي ما و در نتيجه افزايش و گسترش ناخرسندي مردم، برنامه هاي خود را در راستاي تفرقه افكني و ادامه طرح كوچك سازي ايران و تغيير جغرافياي منطقه پيش ببرند. تهيه فيلم هايي مانند 300 و "بدون دخترم هرگز"، مقاله هايي مانند انكار وجود شخصيتي مانند كورش و حتا هخامنشيان، انكار باستاني بودن تخت جمشيد، وحشي بودن ايرانيان پيش از اسلام و خونخوار و غارتگر بودن كورش بزرگ، و انتشار كتابها و مقاله هاي فرمايشي در تحريف تاريخ ايران، همراه با همكاري شماري هم ميهنان گمراه كه، بويژه در 8 سال گذشته، به تخريب آثار تاريخي كشور پرداخته اند تا چيزي براي اثبات فرهنگ كهن ايران باقي نماند.، يورش به زبان فارسي در ادامه سياست فارسي زدايي كه از زمان مستعمره شدن هندوستان آغاز شد، انتشار نقشه هاي جديد براي خاورميانه و تقسيم ايران، همه و همه مسايلي است كه ما اكنون با آنها روبرو هستيم.

تهاجم فرهنگي اين نيست كه با موسيقي غربي گوش دهيم يا جامگانمان را از آنها تقليد كنيم، تهاجم فرهنگي توهين هاي برنامه ريخته شده با چاپ كاريكاتورها و طنزهاي توهين آميز به هم ميهنان آذري ما، سپس به هم ميهنان عرب ما، به ميهنان بلوچ ما و اكنون به هم ميهنان لر ما، كه همگي توسط گروه خاصي براي ايجاد تفرقه و خشم و دشمني ما نسبت به يكديگر انجام شده و ادامه دارد. اين تحريكات نه فقط در كشورهاي ديگردرباره ملت ما كه در كشور خودمان هم انجام مي شود. آنها قصد دارند ما را نسبت به يكديگر خشمين و دشمن كنند، كه وقتي هنگام عمل شد، عليه يكديگر اسلحه بكشيم تا آنها به ياري "قوم هاي تحت ستم" ما آيند و ما را از يكديگر نجات دهند!

پروفسور برنارد لوئيس، دانشمند تاريخدان و كارشناس تمدن خاورميانه، كه نقشه تقسيم ايران را به مناطق قومي و زباني طراحي كرده و تبليغ مي كند، در 1999 در مركز موشه دايان تل آويو، درباره نقش ايران بر تاريخ جهان و تاثير آن بر تمدن جهان گفته بود: در دو هزار سال گذشته هيچ فاتح و كشورگشا يا مهاجم خارجي نتوانسته بر زبان و فرهنگ ايراني تاثيري بنيادين بگذارد؛ و اين نشانگر يك فرهنگ برتر است، زيرا يك فرهنگ برتر هميشه بر فرهنگ فروتر چيرگي يافته است." ايشان در جايي ديگر نتيجه گيري كرده كه تنها راه رويارويي بر چنين فرهنگ والايي نابود كردن آن است. ايران را بايد به منطقه هاي قومي بشكنند و به كشورهاي كوچك جديدي تقسيم كنند. ايران بايد به شش يا هفت كشور تقسيم شود، مانند عراق كه اكنون بجاي يك عراق سه عراق وجود دارد.

ما ايرانيان بايد بار ديگر با هشياري از تاريخ و فرهنگ كهن خود ياري بگيريم. در اين ميان كورش بزرگ مهمترين نماد اين فرهنگ والا و سرچشمه نجات ما است. اين سومين بار در تاريخ است كه موجوديت ما مورد تهاجم جدي قرار گرفته است. كشورهاي قدرتمند جهان تهديد به حمله و نابودي ما را مي كنند. از درون هم برخي دشمنان خارجي را دعوت به حمله مي كنند. هيچگاه ما با چنين خطرهاي متعدد و گوناگون روبرو نبوده ايم. اينجاست كه بايد ثابت كنيم چه ملت هوشمند، خردمند و با فرهنگي هستيم. اينجاست كه بايد از منش و هنر رهبري كورش بهره بگيريم. هنر ايجاد همبستگي ملي، هنر تبديل مخالفان به متحدان، هنر روابط خارجي خردمندانه و هنر وادار كردن دشمنان به بازانديشي. شمشيرها را بايد غلاف كنيم و دستان را به دوستي دراز كنيم. مانند كورش بايد با گفتار و كردار خود اعتماد جهاني بوجود آوريم، از امپراتوري سازي فرقه اي بپرهيزيم، و با حفظ منافع ملي در راستاي آزادي و رفاه ملت، خود را در دلها جاي دهيم تا منفور تاريخ ايران و جهان نشويم. ما در آستانه يك پرتگاه تاريخي قرار گرفته ايم، مي توانيم ديوانه وار به آنسو بجهيم و احتمالن سقوط كنيم، يا 
روي پرتگاه پل بزنيم. گزينش ما سرنوشت ابدي ما را رقم خواهد زد. 
كورش زعيم
هشتم آبان 1391 - 29 اكتبر 2012 

تنها شركت كننده در جشن امسال

امسال از برگزاري آيين سالانه بزرگداشت روز جهاني كورش و روز ملي ايران در سراي كورش زعيم جلوگيري شد

يادداشت: پيام سالانه روز جهاني  كورش بزرگ براي سال 1391، با عنوان "كورش فقط گريست!" از روي سايت برداشته شد .

سخنرانی این روز که دوباره ثبت می شود:

کورش فقط گریست!

كورش فقط گريست!

بانگ بر زدم، كورش برخيز و كشورت را ببين! او در سكوت اندوهگين خود فقط گريست.

گفتم امروز روز جهاني توست، امروز را ما ايرانيان روز جهاني كورش و روز ملي ايران نام نهاده ايم و آن را همه ساله جشن مي گيريم. اين همه براي توست، هر چند چيزي از كشور تو باقي نمانده كه غرورانگيز باشد. او در سكوت اندوهگين خود فقط گريست.

گفتم اين ويرانه ايران است. اين ميراث توست كه ما بازماندگان ناخلف تو به اين روز انداخته ايم. كورش فقط گريست.

ما منشور مقدس تو را زير پا گذاشتيم، ما دروغ را در جامعه ايراني نهاديه كرده ايم، و كشورداري و مردمداري جهانپسند تو را به دور افكنديم، دوستي با همسايگان را و مدارا با دشمنان را كه تو به ما آموختي فراموش كرديم. گرگها و كفتارها و لاشخورها در پشت مرزها ما را نظاره مي كنند. كورش نگذاشت ادامه بدهم، و فقط گريست.

گفتم مردم به تو نياز دارند، مردم آرزوي تو را مي كنند، مردم اميدي بجز تو ندارند؛ بر مي خيزي يا ما بايد تنها از آموزه هاي تو و روح تو كه در وجود ماست پيروي كنيم؟ كورش فقط گريست.

او گريست تا نشنود فرياد مرا كه: ما منفور همه هستيم، ما مغضوب همه هستيم و ما محكوم همه هستيم و غرور ما درهم شكسته است. هيچ همسايه اي ما را دوست ندارد و همه آهنگ درهم شكستن ما را دارند. كجايند آن همسايگان كه تو را مي ستودند و ايران را خانه دل خود مي شمردند؟ كجايند آن كشورهاي دوست كه براي امنيت خود به تو متكي بودند؟ كجايند آن دشمنان كه با نيرومندي تو، مهرباني و دادگري تو و نفوذ اخلاقي تو در دل مردمانشان، جرات تهديد يا حمله به ميهن ما را نداشتند؟

چه شده كه آنان كه تو از اسارتشان رها كردي و چه نيكي ها كه به آنان نكردي و سرزمينت هميشه در طي هزاره ها ميهماندار و پشتيبان آنان بوده و در كتابهاي آسمانيشان تو را تا پيامبري بالا بردند، اكنون آهنگ ويراني سرزمين تو را مي كنند؟ كورش فقط گريست.

كورش گريست ... و من هم گريستم،... و آنجا كه من بودم، همه گريستند.

كورش زعيم

7 آبان 1391 (28 اكتبر 2012)

 


  
بازدید صفحه: 3167
 با درود به آقای کورش زعیم، پس از خواندن مقاله‌ای که به مناسبت روز جهانی‌ کورش نگاشته اید. نظری به اظهار نظر‌های برخی‌ از هم میهنان در زیر آن مقاله انداختم، یکی‌ از آنها که آقای حسین بداغی نوشته بودند توجه مرا به خود جلب نمود. ایشان از تمدن یونان پرسیده بودند و شماهم پاسخ داده بودید. زیرا نگارنده چندیست که برای پاسخ به این پرسش پزوهشی را برای کنجکاوی شخصی‌ آغاز نموده ام.پرسش این است: چرا توسعه و پیشرفت علم و دانش در دو تمدن موازی و هم عصر یعنی ایران هخامنشی و یونان باستان تفاوتهای بسیار دارند . در یونان بزرگانی چون ؛ تالس ، فیثاغورث، آریستارک، دموکریت، ارسطو، افلاطون ... و اگر بخواهیم ادامه دهیم لیست طولانی‌ خواهد شد اما در ایران هخامنشی نمی‌توان حتا تعداد انگشت شوماری که با علم آن‌روز اشنا بودند پیدا کرد. برای یافتن پاسخی در خور می‌بایست تعصب‌های ملی‌ را کنار گذاشت.دا ر پاسخ آن هم میهن، شما از شش دانشگاه در زمان هخامنشیان یاد کرده‌اید. حتا اگر باور کنیم که یونانیان در این دانشگاهها تحصیل میکردند باید به آنها تبریک گفت چرا که از این شش دانشگاه شمار زیادی دانشمند و فیلسوف یونانی فارغ‌التحصیل شده اند در حالی‌ که خبری از دانشمندان ایرانی نیست. خوشحال خواهم شد اگر منابع‌ای میشناسید که بتواند در این راه به من کمک کنند ، معرفی‌ نماید. بار دیگر تکرار می‌کنم که پژوهش من در مورد ایران هخامنشی است، البته در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز از علم و دانش آنچنان خبری نبوده است ، اگر اشتباه می‌کنم لطفا راهنمایی بفرمائید. متشکرم. مهرداد
مهرداد فر
lمهرداد گزامي، من بايد مقاله مفصلي با ذرك سند در اين درباره بنويسم. در آن روزها تنها كشوري كه به ايجاد دانشگاه پرداخت ايرانيان بودند. شما اگر داستان زندگي بزرگان دانش و فلسفه يونان را بخوانيد، بسيار از آنان در دانشگاه ملت (يا ملط) در باختر آناتولي كه جزوي از ايران بود درس مي خواندند. برخي هم در اسكندريه كه استادان آن بيشتر ايراني يا ايراني تبار بودند. پس از اسكندر، استادان يوناني هم بودند. كشوري كه منظم ترين ارتش جهان را داشته، هوشمندانه ترين تاكتيك هاي جنگي را بكار مي برده، سامانه كشورداري آن پايه كشورداري نوين جهان شده، جاده كشيده، بازرگاني جهاني در دريا و خشكي مي كرده، زبانش را نيمي از جهان سخن مي گفتند و مي نوشتند، ساز و ترانه داشته، انواع كارگاههاي صنعتي را داشته، نجيب زادگانش خواندن و نوشتن مي آموختند، سنگ نبشته هاي فراوان داشته، حسابداري و حسابرسي روي لوح هاي گلين داشته، قانون داشته، پست را اختراع كرده، برخلاف ديگر كشورهاي جهان شلوار و جوراب و كفش مي پوشيده، آبراه هاي زير زميني و روزمين و سدسازي و سامانه آبرساني داشته كه هنوز جزو شگفتي هاي جهان هستند، معماري و مهندسي داشته كه نياز به محاسبه و نقشه كشي دارند، آثاري چون اوستا و يشت ها و گاتها و نامنامه و غيره داشته، چگونه مي شود كه كتاب نداشته باشد؟ وقتي شيوه حكومتي ايران چه در زمان هخامنشي، چه اشكاني و چه ساساني هر كدام بر پايه فلسفه ويژه اي بوده، چگونه مي شود فيلسوف نداشته باشد. وقتي فرعون مصر از پادشاه ايران مي خواهد برايش استادان شيمي و پزشگي بفرستد كه در آنجا آموزش بدهند، چگونه بوده كه هيچ اثر علمي از خود بجاي نگذاشته باشد. وقتي يك استاد ايراني به سيبويه براي زبان عربي كه يك زبان بدوي و بي دستور بودة دستور زبان مي سازر، صرف و نحو را ابداع مي كند و با واژه هاي ايراني آن زبان را كامل مي كند، چگونه مي شود ادبيات نداشته باشد؟ تاريخ مي داند كه يونانيان در ترجمه شهرت و مهارت بسيار داشتند. آنان چه چيزي را ترجمه مي كردند؟ كدام ملت آثاري براي ترجمه داشت بجز ايران؟ آنان همه آثار ايراني را به زبان خود ترجمه مي كردند و در آنجا آموزش مي دادند. همينطور كه ما اكنون آثار را از انگليسي ترجمه مي كنيم و آموزش مي دهيم. در يورش اسكندر، او هزاران كتاب دانشيك ايران را براي ترجمه به مقدونيه فرستاد. آن روزها كتابها به ندرت بيش از يك نسخه داشتند. رونويسي معمولا در چاپخانه هاي ايران اينجور بود كه يكي مي خواند و ديگران مي نوشتند. پس از اسكندر، بيشترين ضربه را يورش عرب به ما زد كه دهها هزار كتاب (برخي مي گويد صدها هزار: اسكندريه مي گويند يك ميليون كتاب داشته، نيشابور بسيار بيشتر) را يا سوزاندن يا به رودخانه ريختند. كتابخانه تيسفون، كتابخانه دانشگاه گندي شاپور. كتابخانه نيشابور كه در آن زمان بزرگترين مركز علمي و دانشگاهي جهان با استادان و شاگردان از همه كشورهاي آن زمان بود با خاك يكسان شد و همه مردم آن را كشتند. الي آخر. استادان و دانشمندان ما يا به علت تهمت كفر و نوشتن يا ترويج كتابي بجز قران سر بريده شدند يا به اروپاي آن روز گريختند. در اروپا، كه خود گرفتار دوران تفتيش عقايد بود، دانشمندان و پزشگان و شيميدان هاي ما كه بيمار شفا مي دادند و انواع محلول هاي درماني مي ساختند، به عنوان جادوگراني كه در امور خدايي دخالت مي كنند در آتش سوزانده شدند، ولي بسيار از نوشته هاي علمي آنان توسط شاگردانشان حفظ شد و دانش دوران رنسانس اروپا را پايه گذاري كرد. معماران و مهندسان ما در اروپا براي مصون ماندن از كليسا سازمان بسيار سري ميسون (يعني بناها) را تشكيل دادند تا غريبه به درون خود راه ندهند و از جاسوسي كليسا در امان باشند. اين ميسنوي يا فري ميسون هاي امروز ادامه آن سازمانهاست. كافيست شما فلسفه يونان كهن را فقط با فلسفه زرتشت و ماني مقايسه كنيد تا سرچشمه انديشه آنان را دريابيد. شما دانش رم را با دانسته هاي ايران كهن مقايسه كنيد. گرد بودن زمين كه با آن شور و هيجان توسط گاليله عرضه شد، دو هزار سال پيش از آن در سنگ نبشته هاي ايران و در آثار مربوط به دريانوردي ايرانيان وجود داشته است و هنوز دارد. ما از زمان مستعمره شدن هندوستان دچار ايراني زدايي يا فارسي زدايي انگلستان شديم. آنها زبان فارسي را در هند كه 800 سال زبان رسمي بود ممنوع و زبان اگليسي را جانشين كردند، استالين زبان فارسي را در قفقاز و آسياي ميانه ممنوع كرد و زبان روسي را جانشين كرد. پان ترك ها (يا پان عثمانيسم) با وجود اينكه زبان رسمي عثماني فارسي بود، سالهاست كه تركي را جانشين كرده اند و هنوز تلاش دارند. آقاي كرزاي در افغانستان هم دستور دارد زبان انگليسي را جانشين فارسي كند. بزرگترين دانشمندان ما در اين سي ساله از كشور فرار كرده اند و نبوغ خود را براي كشورهاي ميهمان بكار مي برند. فردا همه كارهاي آنان بجاي ايران از افتخارات آن كشورها به ثبت تاريخ خواهيد رسيد. در اين سي ساله در كشور خودمان هم به جان آثار تاريخي پيش از اسلام افتاده اند و آنها با چكش و ديلم و بولدوزر و انفجار و دزدي تخريب مي كنند تا ما هرگز نتوانيم ثابت كنيم كي هستيم و آنها اين ادعا را ثابت كنند كه پيش از اسلام ما يك ملت وحشي و درنده بوده ايم..

با درود - جمله ای ِ تاریخی از زنده یاد احمد کسروی | آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده اند ، مردم بدبختی هستند، بدبخت تر از آن ها کسانی هستند که در باز یافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی کنند، اما بدبخت ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریشخند می گیرند.
 حمید
*

دلیل من مصاحبه ادیب برومند است با جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا٬ در این مصاحبه ادیب برومند با دستپاچه شدن از سوال جواب میدهد که «پیمان عارف و کورش زعیم» دستگیر شده اند البته پیمان عارف برای گذراندن دوران محکومیت خودش به زندان رفته و ما به مقامات یاداوری کرده ایم که این دستگیریها به زیان است. با تکذیب اقایان میتوان ادیب برومند را بعنوان یک مخل امنیت عمومی به خدمت قاضی فرستاد تا صلوات بفرستد. من از همان ابتدا میدانستم این ادیب برومند فقط قصد دارد جمهوری اسلامی و ثمرات عظیم ان در زمینه های اقتصادی- اجتماعی - فرهنگی را لجن مال کند.ایشان در همان مصاحبه از وضعیت اقتصادی هم گله کرده بود و دشمنیش را با «روح خدا حضرت امام امت» به اثبات رسانیده بود. مگر امام امت نفرمود«اقتصاد مال خره»پس این شخص معلوم الحال مجهول الهویه چه حقی دارد اینچنین ثمرات انقلاب شکوهمندمان را زیر سؤال میبرد؟ اگر باور به حفظ و نگهداری اشیاء قدیمی و باستانی نداشتم همین امشب به خانه ایشان وارد میشدم و اشیاء اهدایی به ایشان را برای کش ندادن چیزها بر سرشان خراب میکردم . یکی نیست از ادیب بپرسد بابا تو شلغت چیه؟ شاعری - عتیقه فروشی یا چی؟ سالی ماهی یکبار از خواب بیدار میشوی و شایعه میپراکنی . خلاصه باید مواظب ادیب بود که زیر ان عباء صدها مکر نهفته دارد.
حميد
استاد اديب برومند شخصين بسيار محترم و اديبي ستايش انگيز هستند. من توهين به ايشان را توهين به خودم و ديگر هموندان جبهه ملي ايران مي شمارم.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی کوروش بزرگ به نظر من یگانه پادشاهی است که در قبل از میلاد در حالی که همه فاتحان وقتی سرزمینی را فتح می کردند خود را مالک همه چیز می دانستند و مردمان مغلوب شده را قتل و عام می کردند و به زنان تجاوز می کردند با مغلوبین به مدارا رفتار میکرد. استاد زعیم گرامی از کوروش که بگذریم آیا میتوانیم تمدن هخامنشیان را با تمدن یونان مقایسه کنیم؟با توجه به این که در تمدن یونان آزادی اندیشه وجود داشته و بقولی مهد دموکراسی جهان بود؟ با سپاس
hossein bodaghi
اين حرفها درباره يونان گزافه است، هرچند شاخه فلسفه را بسيار رشد دادند. بايد توجه كنيد كه دانشمندان و اندشمندان يونان غالبن در ايران مي زيسته اند به علت امنيت شخصي و آزاديهاي مدني و نيز در دانشگاههاي ما يا درس مي خواندند يا درس ميدادند. دانشگاههاي ملت (ملط) در آسياي كوچك (تركيه كنوني)، دانشگاهي در پارسوماش (كه شاپور يكم آن را بازسازي كرد و گندي شاپور نام نهاد، و دانشگاهي در اسكندريه كه بعدها بدست اسكندر افتاد. دانشگاههاي ديگري هم در نيشابور و سمرغند جمعن 6 دانشگاه بزرگ كه هخامنشيان در سراسر شاهنشاهي بر پا كرده بودند.

با درود اگاه شدیم سرکار دربند تشریف برده اید . امید که اقامت در ییلاق کوتاه باشد. عکاس باشی چه عجله ای دارد که همه چیز را تحت کنترل و عادی نشان دهد!! اما مثل همیشه اشتباه فرموده زیرا اماتور است. بقول اخوان عزیز شاعرهم  ولایتی فردوسی«کاندرین بی فخر بودنها گناهی نیست .» خلاصه وقتی تشریف بیاورید میبینید که بلطف این نخورده مست ها امکان بزرگداشت و دیدار کورش فراهم نشد. اما چه باک که کورش شاهنشاه ایران و انیران همواره نگاه بان ایران و ایرانیست.«دشمنانت مستمند و مبتلا و ممتحن / / دوستانت شادمان و شادکام و شادخوار.» فرخی
 حمید
شايعه زنداني كردن من درست نيست، هرچند روي سرم آويزان است.

جناب استاد من به نیروی هوایی اسراییل غبطه می خورم که چنین توانی دارد که تا فاصله 1900 کیلومتری عملیات انجام دهد.ما که روزی قدرتمندترین نیروی هوایی منطقه را داشتیم حالا از نیروی هوایی امارات و عربستان هم ضعیفتر هستیم.
سعید
درد ما را تازه نكنيد!

درود به جناب استاد زعیم جناب استاد ایا روسیه ریسک درگیر شدن با ناتو را به جان خواهد خرید؟اتحاد شوروی با تمام قدرتش جرات نکرد با ناتو درگیر شود چه رسد به روسیه کنونی.من تصور نمی کنم.جون ترکیه، گرجستان نیست. با سپاس
سعید
روسيه لزومي ندارد مستقيم درگير شود. همان كاري را مي كند كه اكنون در سوريه مي كند. مگر امريكا و بريتانيا عليه شوروي در افغانستان مستقيم درگير شدند؟

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1908336
سعيد
تهديد آقاي پوتين نسبت به ورود ارتش تركيه به سوريه را بسيار سطحي تحليل كرده اند. جريان سوريه و ايران و روسيه و تركيه و ناتو معادله بسيار پيچيده ايست كه نمي توان آن را فقط در چارچوب 30 ميليارد معامله سالانه اريابي كرد. اين جريان دو جنبه دارد، يكي احساسي و حقوق بشري كه كشتار مردم سوريه توسط رژيم اسد را نمي توان توجيه كرد و پايان آقاي اسد حتمي است. ولي جنبه استراتژيك آن را نمي توان احساسي ارزيابي كرد. روسيه به باور من تهديد خود را اجرا خواهد كرد. سوريه براي ايران هم از ديدگاه استراتژيك مهم است. روسيه مي داند كه نئوكانهاي امريكا و تندروان اسراييل و تئوريسين هاي روان پريشي مانند برنارد لوييس كه نقشه تقسيم بندي خاورميانه را در سال 1999 كشيد و از آن پس برنامه نئوكانها شد، قصد آغاز جنگي را دارند كه از سوريه آغاز و به ايران كشيده خواهد شد. كنت تيمرمن هم با انجمن دموكراسي براي ايران قصد ايجاد دمكراسي قومي، يعني طرح تقسيم منطقه بر پايه قوم و زبان را دارند. نئوكانها پشتيبان ميت رامني هستند كه پيشتر جرج بوش پسر را هم به قدرت رساندند و او برنامه را با حمله به عراق و افغانستان آغاز كرد. اكنون عراق عملن به سه كشور تقسيم شده است. اگر روسيه اجازه بدهد اين طرح به آساني و بدون باج دادن به روسيه به جريان بيافتند تمامي حياط خلوتش در قفقاز و آسياي ميانه بخطر خواهند افتاد و با از دست رفتن آنها تجزيه خود روسيه هم زمينه سازي خواهد شد. در نتيجه فدراسيون روسيه از هم خواهد پاشيد. بنابراين، روسيه بايد آنها را در سوريه و تركيه و ايران زمين گير كند. روسيه افزون بر قدرت نظامي مي تواند كردهاي تركيه را تقويت كند و ارمنيان و علويان آنجا را هم وارد كارزار كند. تركيه مي داند كه كشورش به آساني تجزيه خواهد شد و بايد روياي زنده سازي امپراتوري عثماني را فراموش كند. ما هم اگر اجازه بدهيم دروازه سوريه به آساني شكسته شود، دامنه ناآرامي ها به اينجا كشيده خواهد شد و ما گرفتار جنگهاي داخلي حونيني خواهيم شد. من نمي خواهم وارد جزئيات شوم، ولي ما مي توانيم يك استراتژي بازدارنده هوشمندانه اي را در پيش بگيريم، كه من اكنون اثري از آن نمي بينم.

ببخشید استاد تنها شركت كننده در جشن امسال! یعتی کسی دیگر برای این جشن همراهی ننمودند؟ عجیب است.
منصور
اينجور نپنداريد. جشن روز جهان كورش در خانه من انجام نشد و ما تنها مانديم و كيك و خوراك براي دستكم 30 نفر!

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مقاله زیر چیست؟با سپاس http://www.persian.rfi.fr/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F-20121026/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
سعید
اين يك مطلب خبري است كه ظاهرا درست به نظر مي آيد.

اقای شنکی لطفا کمی مودب باشید و اگر انتقادی دارید انرا محترمانه مطرح کنید.در ضمن لطفا افکار خودتان را(چه کسی گفته روز کورش بزرگ؟؟با اون منشور قلابی و تاریخ سر هم بندی شدتون)نماینده عموم مردم ندانید.
سعید
شما نبايد جلوي بيان آزاد عقيده را بگيريد. ادب هم دستوري نيست، آموختني است. ايشان حق دارد خود را بيان كند، هر چند كه زير پوسته اين بيان خشم يا ناراحتي از ستمي احساس مي شود.

با درود بر استاد گرامی وظیفه کوروش بوده چون این بزرگواران بافته جدا تافته هستند وقوم برتر .... ..... جدا از شوخی نمیدانیم ایرانیان اسرائیل چرا ساکتند در برابر همه این اقدامات سکوت! کاش قدری هم یاد ایران بودند اگرچه از لحاظ مذهبی اسرائیل خانه اصلی آنهاست همانند پارسیان هند که ایران خانه اول وآخر آنهاست.
منصور
ايرانيان اسراييل ساكت نيستند و سخت در مخالفت با دولتشان فعاليت مي كنند. اكنون دو سوم مردم اسراييل با حمله به ايران مخالفند.

آخه مسخره،غیر از خودتون که یه مشت خیالپرداز هزیانگو هستید،چه کسی گفته روز کورش بزرگ؟؟با اون منشور قلابی و تاریخ سر هم بندی شدتون.
shenkey
تاريخ سرهم بندي شدمون؟ تاريخ شما چه مي گويد؟ آيا ايراني هستيد؟ اگر نيستيد ما به تاريخ شما هم احترام مي گذاريم؟

کورش هیچوقت نمی گریست. او ازساده دلی و خوش باوری پیروانش می خندید. زن و مرد ایران و باخرد هیچگاه نمی گرید. ایرانی یک نیروی خدای جان و خرد است. گفتارنیک . کردار نیک . پندارنیک شعار ما است. با نیروی میهن پرستی ویگانگی پیروز خواهیم شد و برخاکستر اهریمنان شادی خواهیم کرد. رقص و پایکوبی خواهیم کرد و بهشت و جهنم خیالی شان وجسد مرده های خیالی شان را که درطلا وجواهرات غارت شده پیچیده شده به زباله دانی تاریخ خواهیم افکند. ما همه شاد و ایرانی هستیم. خداوند جان و خرد نگاهبان ایران و ایرانیان است.
شاهین آریا
شوربختانه مجبور شدم آن نوشته را بردارم، ولي او كه احساس دارد گريستن هم مي كند. رهبري كه احساس ندارد همانگونه كه شما توصيف كرديد، اهريمنان را خاكستر مي كند و بر روي آن رقص و پايكوبي مي كند و موجوديتشان را به زباله دان مي ريزد. و اين طرز انديشه با "پندار و گفتار و كردار نيك" همخواني ندارد. هنر داري، دشمن را دوست كن!

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد