Wednesday, December 8, 2021   امروز ,   چهارشنبه 17 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
20 آذر 1391
جايزه نوبل 2012 براي اتحاديه اروپا - كورش زعيم

جايزه نوبل 2012 براي اتحاديه اروپا

يك گزينش شايسته

از: كورش زعيم

ترجمه از متن اصلي

http://kouroshzaim.org/DetailsDataen.asp?IDdata=548

امسال برنده جايزه صلع نوبل با درايت بسيار و دورانديشانه برگزيده شده است. در ميان ابرقدرتهاي جهان، كه اتحاديه اروپا را مي توان يكي از آنها شمرد، اتحاديه اروپا در اعمال سياست خارجي خود كمتر متكي به نيروي نظامي خود بوده، و بيشتر از همه به ترويج صلح، دموكراسي، حقوق بشر و همكاري ميان ملت ها پرداخته؛ و تنها قدرت جهاني است كه اراده خود را بر ملت هاي ديگر فقط براي تامين منافعش تحميل نكرده، و به عنوان يك واحد سياسي در توطئه هاي ايجاد تنشهاي قومي و مذهبي شركت نداشته يا براي تغيير جغرافيا يا تماميت ارضي كشورهايي كه از ديكتاتوري، نقض فاحش حقوق بشر يا محروميت اقتصادي رنج مي برند برنامه ريزي نكرده است.

جايزه نوبل 2012، يك جايزه پيشگيرانه است، و براستي قصد جلوگيري از جنگ را دارد. امسال كميته جايزه نوبل بايستي بر اين باور گزينش خود را انجام داده باشد كه صلح جهاني به دست يك نفر يا يك كشور نمي تواند تضمين شود. صلح فقط مي تواند توسط سياستهاي صلح جويانه يك گروه همبسته از كشورهاي پيشرفته، قدرتمند و دموكراتيك امكان پيدا مي كند. اين جايزه براي تشويق اتحاديه اروپا جهت ادامه اين راه درست اعطاء شده است.

اتحاديه اروپا نمونه بارزي است از هنگامي كه رهبران سياسي قادر هستند فراسوي موضوع هايي كه آنان را از هم جدا مي كند بنگرند و فرداي روشنتري را كه فقط از راه همگرايي نيروها به دست مي آيد براي ملت هايشان تجسم كنند. اين نمونه اي است از پشتكار و بردباري براي تبديل يك انديشه خوب به يك واقعيت و تغيير تاريخ براي شرايط بهتر.

بايد يادآوري كنم كه اين انگاره از وينستون چرچيل بود، هنگامي كه در 1946 گفت، "خانواده اروپايي" بايد ايجاد شود تا "اجازه دهد همه در صلح، امنيت و آزادي زندگي كنند." او پيشنهاد كرد كه "در گام نخست بايستي مشاركتي ميان فرانسه و آلمان بوجود آيد." ( اين دو كشور بيش از همه با هم در جنگ بوده اند و فقط در سده بيستم دهها ميليون كشته از خود به جاي گذاشتند.) و من درود مي فرستم به بينش و تلاش هاي روبر شومان و ژان مونه، نخست وزير فرانسه و معاونش، كه اين انگاره را پيگيري كردند و با ايجاد وابستگي اقتصادي فرانسه و آلمان در پيمان ذغالسنگ و پولاد، پيشگام همگرايي اروپا شدند. دشمني هاي تاريخي ميان دو كشور ذوب شد و اروپا وارد يك فرايند تكاملي از جنگ به صلح و از رقابت به همكاري و رفاه شد. بزودي اسپانيا، يونان و پرتقال – كه خود را از ديكتاتوري هاي خود رها كرده بودند – به آنها پيوستند، و اتحاديه اروپا زاده شد. كم كم كشورهاي ديگر هم پيوستند، و با سپس با ورود كشورهاي اروپاي خاوري پس از كمونيسم، اتحاديه قاره اي 27 كشوري تبديل به يك ابرقدرت در صحنه اقتصادي جهان گشت.  

قاره اي كه براي سده ها دچار دشمني هاي قومي، اختلافات مذهبي و رهبراني با جنون خودبزرگ بيني و شهوت گسترش سرزميني بود، و همه كشورهاي آن را در عقب افتادگي اقتصادي قفل شده بودند، بزودي تبديل به نمونه اي در چگونگي اداره روابط در ميان كشورها شد. جايزه صلح نوبل بايستي يك يادآور باشد – و موفقيت اروپاي همبسته يك درس – براي منطقه هايي مانند خاورميانه كه در سده بيست و يكم به فرهنگ كهن و غني خود پشت كرده پا جاي پاي اروپاي قرون وسطي مي گذارند.

اتحاديه اروپا اكنون احترام زيادي در جهان كسب كرده: بسيار بيشتر از سازمان ملل، كه تبديل به وزنه اي مرده و بي تاثير در صحنه سياسي جهان شده است. زمان آن فرا رسيده كه اتحاديه اروپا روشهاي خود را حتي بر سازمان ملل تحميل كند.

براي اينكه موقعيت اتحاديه اروپا در روند تصميم گيري هاي سازمان ملل توانمندتر شود، و بتواند با خردمندي و اقتدار بيشتر در راه كاهش موضعگيري هاي نوع جنگ سرد شوراي امنيت كنش نمايد، من پيشنهاد مي كنم:

1. اتحاديه اروپا جانشين اعضاي خود، انگلستان و فرانسه، به عنوان يك عضو دائم شوراي امنيت با يك راي وتو شود. اين نه تنها نشانه اي از همبستگي سازماني اتحاديه اروپا خواهد بود، كه همه اعضاي اتحاديه را در تصميم گيري ها و راي دادن هاي اعضاي خود در شوراي امنيت سهيم خواهد كرد. آنگاه دولت دموكراتيك هندوستان بايد دعوت به عضويت دائم شوراي امنيت با حق وتو گردد. به اين ترتيب، پنج واحد از بزرگترين اقتصادها و قدرتهاي نظامي جهان حرف نهايي را درباره هر مورد امنيتي در جهان خواهند زد. كليت شوراي امنيت، با توجه به بسياري كشورهاي ديكتاتوري و فاسد كه در آنجا عضو هستند، هنوز آماده راي گيري دموكراتيك بدون حق وتو نيست.

2. براي اينكه وتو موثر باشد، دستكم دو عضو دائم بايد راي راي منفي وتو داده باشند. در صورتيكه فقط يك راي وتو داده شده باشد، موضوع براي بررسي و راي گيري مجدد به شوراي امنيت بازگردد.

هر چقدر هم كه اين پيشنهادها انقلابي و تصويب آنها نامحتمل به نظر برسند، من مي خواهم توجه آقاي مارتين شولتز، سخنگوي پارلمان اروپا، آقاي هرمان وان رامپوي، فرنشين شوراي اتحاديه اروپا، و آقاي خوزه مانوئل باروسو، فرنشين كميسيون، را به آنها جلب نمايم كه درباره اين پيشنهادها كمي تامل نمايند يا آن را براي بررسي بيشتر كه كميسيون هاي كارشناسي ارجاع كنند.

كورش زعيم

يك فعال سياسي و فرهنگي ايراني

تهران، 20 آذر 1391 (10 دسامبر 2012)

بازدید صفحه: 2218
 اقای مهندس زعیم لات بازی در سیاست به چه معناست؟ من با آقای سعید موافقم که باید از موضع قدرت با آنها روبرو شد منتها در کنار قدرت فرهنگی و سیاسی باید قدرت نظامی هم باشد. با تشکر
آرش
لات بازي يعني لاف زدن، يعني تهديدهاي بي معني و تهي از واقعيت كردن، يعني خود را بي مسئوليت نشان دادن، يعني عدن ثبات سياسي و رفتاري نشان دادن، يعني ترساندن، يعني خرفهاي متناقض زدن. ديپلماسي بين المللي يك دانش و يك هنر است. اگر شما پيوسته قدرت فيزيكي خود را به رخ بكشيد، نشانه ترس شما از طرف است.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد گمان نمی کنم سیاست تفرقه افکنی بتواند همیشه پایدار باشد.روابط ما با آنها باید از موضع قدرت باشد تا آنها هیچگاه به فکر اتحاد علیه ایران نیفتند. با سپاس
سعید
سياست ما با آنها بايد از موضع قدرت فرهنگي و سياسي باشد. از آنجا كه ما در همه آن كشورها پيشينه فرهنگي يا دستكم مذهبي داريم، اگر خود را خوب اداره كنيم و لات بازي در نياوريم، در دل مردم آنجا دوباره خواهيم نشست. هواداري بخشي از مردم از يك ارتش قدرتمندتر است.

آقای زعیم من هم همین را می گویم که آنها اگر در هیچ چیزی همبستگی نداشته باشند در ضدیت با ایران دارند.بهمین دلیل نباید زیاد روی تفکیک حساب کرد
آرش
فقط در همين مورد، يعني ضديت با جمهوري اسلامي و در نتيجه ايران، هم راي هستند. در شرايطي كه سياست خارجي هوشمندانه اي داشته باشيم، مي توان به آساني ميان آنها تفرقه ايجاد كرد بدون اينكه دشمني آنها متوجه ايران شود.

درود به آقای زعیم فرمودید:ولي در تخليل و پيش بيني عملكرد تك تك كشورهاي جهان عرب نفوذ تاريخ و فرهنگي آنها را بايد در معادلات وارد كرد. من با این دیدگاه مخالفم چون اتحاد کشورهای "جهان عرب"در جنگ ایران و عراق و مسئله جزایر خلاف ادعای شما را اثبات می کند. شاید به این اندازه ای که شما می خواهید بین کشورهای عرب و عرب زبان تفکیک قائل شوید خود آنها این گونه نمی اندیشند.
آرش
بر عكس، اين رويدادها ديدگاه من را تاييد مي كند. آنها در هيچ چيز ديگري تا كنون همبستگي نداشته اند بجز در ستيز با ايران. بنابراين، همبستگي آنها در ستيز با ايران يك همبستگي تاكتيكي است كه مي توان چند كشور بيرون از اين اتحاديه را هم همراه آنها نام برد. اكنون هم كه در مورد سوريه هم آوا شده اند، فقط به علت حضور و نفوذ ايران است، وگرنه با بشار اسد كنار مي آمدند. در مورد عرب زبان بودن، مردم باسواد مصر، سوريه، لبنان و حتا اكثريت جمعيت عراق چنين مي انديشند. بايد بخش عمده اي از جمعيت بحرين را هم نام برد.

بخش پایانی از بیانیه اخیر جبهه ملی این است:جبهه ملی ایران درضمن پای بندی دیرینه خودبه آزادی،حقوق بشر،دموکراسی وحکومت قانون پشتیبانی همه جانبه خودراازپویندگان راه آزادی ودموکراسی متجلی درآراء و اندیشه های جبهه نجات ملی وهمسویان اودرائتلاف دموکراتیک اعلام میدارد.ونیک میداندکه پیروزی متعرضان درکانون فرهنگی وسیاسی جهان عرب بازتاب مشابه خودرادردیگر کشورهای عربی درپی خواهدداشت. آقای زعیم ما که متوجه نشدیم بالاخره باید کشورهای عرب را از عرب زبان تفکیک کنیم یا نه؟اگر باید تفکیک کرد پس عبارت"کانون فرهنگی وسیاسی جهان عرب"چه معنایی دارد!؟ 2.اگر مصر کانون جهان عرب است با توجه به اینکه اکثر کشورهای منطقه جزو جهان عرب مذکور هستند پس باید نتیجه گرفت که مصر کانون منطقه است و ایران نیست!! در این صورت بیانیه های پیشین و منشور جبهه ملی که ایران را کانون منطقه می داند به چه معناست!؟
آرش
1- در گويش سياسي، جهان عرب به معناي بخشي از جهان است كه به زبان عربي سخن مي گويند. اين يك اشاره نژادي نيست، يك اشاره زباني است. اگر ما هم عرب زبان مي شديم جزو "جهان عرب" بشمار مي آمديم. ولي در تخليل و پيش بيني عملكرد تك تك كشورهاي "جهان عرب" نفوذ تاريخ و فرهنگي آنها را بايد در معادلات وارد كرد. 2- مصر اكنون در موقعيتي است كه مي توان آن را كانون منطقه خاورميانه عرب زبان و شمال افريقا دانست. اشاره به منطقه در اينجا اشاره به منطقه ايست كه "جهان عربي" خوانده مي شود نه ايران و تركيه و آسياي مركزي و پاكستان. ولي ايران با توجه به امكانات و استعدادهاي تاريخي مي تواند كانون "منطقه" به معناي گسترده آن كه شامل همه خاور ميانه، قفقاز و آسياي مركزي مي باشد، گردد. البته نه بهيچوجه در شرايط كنوني.

مصر کشور عرب نیست.
سعید
من هميشه گفته ام كشور عرب زبان.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی استاد به نظر شما چه راهکاری برای مقابله با مواد مخدر در کشور ایران باید صورت بگیرد؟
hossein bodaghi
اقتصاد پويا، اشتغال كامل با راه اندازي دهها هزار كارخانه كه تعطيل شده اند و هزاران كيلومتر مربع كشاورزي كه متوقف شده، سوادآموزي همه و فراهم بودن تحصيلات براي جوانان، رفع فساد ژرف و هولناكي كه كشور را در برگرفته، آزادي زسانه ها و فعاليت هاي اجتماعي و سياسي، رفع ممنوعيت شادي و تفريح سالم، بازگشت استادان دانشگاهها و اخراج استادنماهاي بي سواد و گمراه كننده و خشمگين كننده و نااميدكننده دانشجويان، جلوگيري از قاچاق سازمان يافته مواد مخدر، و... و ... شمار بايد ها و نبايد ها بسيار زياد است، زيرا بايد كشور ويران را دوباره آباد كنيم و همين آغاز آبادي مردم را اميدوار مي كند. آنگاه مي توانيم به درمان معتادان بپردازيم و آنان را دوباره به زندگي سالم با اميد به آينده باز گرداني.

با درود مقاله ای به نام «تحلیل جبهه ملی ایران از رویدادهای مصر» در تارنماها انتشار یافته است  که نگاه واقع بینانه ای به رویدادهای مصر دارد.همانطور که در مقاله اشاره شده مصر قلب جهان عرب است و نتیجه نبرد قدرتی که در حال حاضر در مصر جریان دارد اینده سیاسی جهان عرب را برای چند دهه اینده رقم میزند و صد البته اینده و منافع ما هم در منطقه ایجاب میکند که دوستان خود را از هم اکنون برگزینیم.درود بر و شما سرفراز و سربلند باشید. در پایان ٬ امروز در تونس المرزوقی هنگام حضور بر سر مزار محمد بوعزیزی، فروشنده دوره گردی که با آتش زدن خود در روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، جرقه انقلاب تونس را زد نیز با شعار مردم خشمگین علیه خود روبرو شد. مردم منطقه سیدی بوزید، منطقه ای محروم در شمال غرب تونس است که اعتراض های منجر به انقلاب دو سال پیش این کشور،از آنجا آغاز شد.هنگام حضور رئیس جمهور تونس برای سخنرانی،شمار زیادی از حاضران شعار می دادند ''برو برو''. این شعار معروفی است که تظاهرکنندگان تونسی در دوره انقلاب علیه نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهور پیشین تونس سر می دادند.این هم دلیل دیگری است که مردم از  بی نظمی و سپرده شدن کارها به نادانان بتنگ امده اند.
 حمید
اين بيانيه را آقاي دكتر هرميداس باوند نوشتند كه در نشستي با دكتر علي رشيدي و من براي انتشار تاييد شد. نوشتاري بسيار خوب و دانشمندانه است.

با درود به استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1910382/تکنولوژی+موشکی+ایران+از+کره+شمالی+پیشی+گرفت+.html
سعید
اميدوار بودم اينجور بشود كه ما پشت سر كشوري مانند كره شمالي نباشيم. اگر فقط يك دهم دانشمندان مهاجر خود را از امريكا به ميهن بازگردانيم، خيلي زود در اين رشته شانه به شانه روسيه خواهيم ساييد.

با درود به جناب استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.radiofarda.com/content/f3_could_iran_becomes_southkorea/24798761.html
سعید
اين مقاله يك حقيقت تلخ را بازگو و يادآوري مي كند. من يادم مي آيد كه در سال 1355 يا 56، رييس جمهور كشور بسيار فقير كره جنوبي به ايران آمده بود تا از ايران ناسيونال (ايران خودرو به ذلت كشيده شده كنوني) درخواست كند كارخانه اي هم در كره برپا كند. حتي نماينده شركت گلدستار با من هم جلسه كرد براي روزآمد كردن كارخانه آنها كه راديو مي ساخت. من پيشنهاد كردم با كارخانه پارس الكتريك براي ساختن تلويزيون در كره شراكت كنند. انقلاب كه شد همه چيز متوقف شد. گلدستار با شركت خواهر خود لاكي ادغام شد و شركت لاكي گلدستار يا ال جي كنوني زاده شد و آنها با شركتهاي امريكايي مانند آي بي ام همكاري كردند و هالا كالاهاي آنها را با كالاها و موقعيت ما بسنجديد. يادم مي آيد كه رييس جمهور كره جنوبي در يك مصاحبه در تهران، گفت: "آرزوي من اين است كه روزي كره جنوبي به پاي ايران برسد." آقاي سعيد، اگر مي خواهيد گريه كنيد، نگذاريد من صدايش را بشنوم.

با درود به استاد زعیم جناب استاد آیا شما از وضعیت آموزش و تدریس در "دانشکده فرماندهی و ستاد"(دافوس)اطلاعی دارید؟ با سپاس
سعید
دانشكده فرماندهي و ستاد، بازمانده دانشگاه جنگ است كه در 1314 با ياري ارتش فرانسه برپا شد. پس از جنگ دوم هم آن را دانشگاه فرماندهي و ستاد خواندند كه اين نام مدت زيادي دوام نياورد. من هم اين نام را مناسب دانشگاه جنگ كه بايستي دانشگاه پدافند ملي نام بگيرد، نيستم. اين نام هم براي من مانند دانشكده پزشگي است كه اكون نامي دراز و در عين حال محدود كننده گرفته كه من به طنز آن را "دانشگاه علوم پزشگي و خدمان بهداشتي و درماني" و پيراپزشگي، روانپزشگي و پرستاري و جراحي و شكسته بندي و اورژانس و درمان سرپايي و آمپول زني و نسخه پيچي مي خوانم. من از برنامه آموزشي دافوس بي خبر هستم ولي مي توان حدس زد كه منطبق با برنامه هاي دانشگاه هاي مشابه آن در جهان است؛ بجز اينكه در اين دانشكده روي اموزش "عقيدتي و سياسي" تاكيد مي كنند كه هنگام كاربرد تاكتيك هاي جنگي مانند وزنه سنگيني به پاي فرماندهان ما بسته خواهد بود. افزون بر آن، من با ادغام نيروهاي زميني، هوايي و دريايي در يك دانشكده موافق نيستم. اين نشان مي دهد كه سياستگذاران از ريزه كاري هاي آموزش و ساختن يك ارتش كارآمد و حرفه اي ناآگاه هستند. اين سه نيرو هيچ همپوشاني با هم ندارند بجز اسلحه كمري و سلام نظامي. هر سه نياز به آموزش ها و ديسيپلين و تاكتيكهاي عملياتي ويژه خودشان دارند. محل عمليات هر كدام متفاوت از ديگران است، ابزار كارشان متفاوت است، هدف هر كدام از عمليات متفاوت است. نشاندن آنها در يك كلاس آنان را هماهنگ نمي كند، بلكه خطوط تفاوتها را كمرنگ مي كند. هماهنگي بايد در سطح فرماندهي كل صورت گيرد كه آن را هم سياست جنگ و استراتژي كلان جنگ تعيين مي كند. سياست كلان هم توسط غيرنظامي ها تعيين مي شود.

اقای مهندس زعیم گرامی منظور شما این است که اینها "رویاهایی" اند که به گور سپرده خواهند شد؟
نظامی ایرانی
روياهايي هستند كه تا ما به يك سامانه مردمسالار نرسيم و شايسته سالاري را هدف قرار ندهيم، فقط بايد در روياي خود از سقوط آزاد و تلاشي رها بخواهيم شد.

با عرض درود فراوان خدمت استاد زعیم گرامی استاد عده ای در اروپا تظاهرات کردند و مخالف اعطای این جایزه به اتحادیه اروپا بود به دلیل ساختار غیر دموکراتیک آن پاسخ شما به آنان جیست؟من خودم شخصا موافق هستم به اعطای این جایزه به اروپا اتحادیه اروپا ترویج دهنده دموکراسی است و بیشتر از هر منطقه ای به حمایت از حقوق بشر در جهان می پردازد.
hossein bodaghi
مخالف هميشه وجود دارد، ولي جامعه اروپا از پشتوانه اي بر مي خيزد كه سدها سال جنگ و حونريزي و ويراني را در بر داشته است. رسيدن به اين مرحله همكاري و پشتيباني يكديگر يك الگوي بسيار ارزنده براي منطقه هايي مانند خاورميانه و آسياي مركري است كه به دوران وحش برگشته اند.

درود متاسفانه همیشه با این اینترنت مشکل داشتم. سئوال درمورد یک مقاله رادیوفردا در مورد پیشی گرفتن اقتصاد چین ازآمریکابود.
منصور
اگر كل توليد ناخالص ملي را بگوييد، آري امكان گذشتن از امريگا هست. اگر توليد سرانه را بگوييد، خيلي خيلي وقت مانده تا به اين رويا برسد. توليد ناخالص ملي با 1/5 ميليارد جمعيت نسبت به كشوري با كمتر از يك پنجم جمعيت كار دشواري نيست.

درود سئوال من رسیده؟یا باز زیرسر این اینترنت منه؟
منصور
آقاي منصور گرامي، من همه پرسش ها و ديدگاهها را منتشر مي كنم. اگر آن را نديده ايد، يعني نرسيده است.

اقای مهندس زعیم گرامی کجای صحبت من تند بود!؟ من به حقایق تاریخی اشاره کردم و اینکه دوست دارم در آینده چه اتفاقی بیفتد!! با تشکر
نظامی ایرانی
شما روياهايتان را با صلابت نظامي ابراز كرديد.

با درود به استاد زعیم جناب استاد بنابراین حتی در اداره آن کارخانه هم وابسته به غرب خواهند بود؟(برخلاف صنایع نظامی ما) با سپاس
سعید
وابسته كه صد در صد، ولي پرسنل فني آن هم.

اقای مهندس زعیم: هندوستان پشتیبانی اش از ایران را در مسئله اتمی و خط لوله صلح به خوبی نشان داد. من نمی خواهم زیر سایه کشوری باشم که قبل از انقلاب پس از ما دومین قدرت نظامی شمال اقیانوس هند بود و قدرت ما نمی گذاشت کار پاکستان(غربی)را یکسره کند.من به پشتیبانی هند نیازی ندارم.چون هند، امریکا نیست.کشور من باید قدرتمندتر از هند باشد.چون40سال قبل از اینکه آنها به استقلال برسند در کشور من مردم برای آزادی،برابری و عدالت اجتماعی به پا خواستند.آن زمان اکثریت هندیها نمی دانستند این مفاهیم خوردنی هستند یا پوشیدنی.
نظامی ایرانی
نظامي خوب ايراني، نظامي ايراني خوب باش. يك نظامي كه با احساسات تند سخن مي گويد، شايد گلوله اش را هم پيش از ديدن هدف شليك كند. هيچ كشوري منافع ملت خود را فداي دوستي با كشور ديگري نمي كند. هندوستان هم در مورد خط لوله منافع كشور خودش را در نظر گرفت تا محروم از كمكهاي مالي و تكنولوژيكي و دسترسي به بازارهاي غرب را از دست ندهد. اگر اينها را بخاطر يك لوله گاز از دست مي دادند خائن به مردم خود مي بود. آنچه ما در هنگام فقز و عقب افتادگي هندوستان در اقيانوس هند بوديم، اكنون براي كسي شلوار نمي شود. اكنون كي هستي و چي هستي؟ شما برو اقتصاد كشورت را جزو دستكم ده اقتصاد برتر جهان بكن، برو قدرت نظامي كشورت را جزو ده تاي اول بكن، برو نظامت را همگام با جهان پيشرفته بكن، احترام كشورت را از ديد ديپلوماسي و روابط بين المللي به حد استاندارد جهاني برسان، برو مردم خود را خرسند كن تا همه در همه جا به تو افتخار كنند و برايت سينه سپر كنند، برو بجاي دستبرد زدن به ذخاير طبيعي سرزميني براي زندگي كردن به توليد در صنعت و كشاورزي بپرداز تا از زور بازو و مغزت كشور را اداره كني نه هر گاه گرسنه مي شوي دست در ذخيره كندوي زنبور كني، و ...و .. و ... آنگاه مي تواني دستكم اين ادعاها را بكني بي اينكه مردم جهان را به خنده بياندازي.

با درود به استاد زعیم جناب استاد یعنی شما صحبتهای معاون وزیر دفاع عربستان درباره "ساخت داخلی قطعات یدکی و خودکفایی"را جدی نمی دانید!؟ با سپاس
سعید
پول دارند، مي توانند هر كارخانه اي را كه خواستند بخرند و همراه با كاركنانش در كشورشان مستقر كنند. آن كارحانه مي تواند مال ما باشد. اگر به ما هم امكانات و سرمايه و وام بي بهره بدهند، هزارتا كارخانه در خاك آنها ايجاد و اداره مي كنيم.

1.چه کسی اجازه داده که هندوستان عضو دایم با حق وتو شود؟ 2.چه کسی پذیرفته که فقط"پنج واحد از بزرگترين اقتصادها و قدرتهاي نظامي جهان حرف نهايي را درباره هر مورد امنيتي در جهان"بزنند؟ ما ایرانی ها چنین چیزی را نمی پذیریم!!! ایران باید عضو دایم با حق وتو شود.
نظامی ایرانی
نظامي ايراني گرامي، اين آرزوي من است كه مي توانستيم خود را به درجه اي از قدرت اقتصادي و نظامي و احترام بين المللي برسانيم كه بتوانيم چنين ادعايي بكنيم. ولي انديشه من اين است كه قدرت وتو فقط در دست كشورهاي غربي نباشد. در ميان كشورهاي بزرگ كه با داشتن جمعيتي بسيار بزرگ در حال رشد اقتصادي سريع هستند، هندوستان از همه سزاوارتر است. از سوي ديگر، هندوستان با نظامي كاملا دموكراتيك با ما نزديكترين خويشي فرهنگي را دارد و رفتار بين المللي آنها نشانه اي از خردمندي، صلح دوستي و همكاري است. اگر ما خود نمي توانيم باشيم، هندوستان بيش از هر كشور بزرگ ديگر به منافع ما احترام خواهد گذاشت و پشتيبان ما خواهد بود.

با درود به استاد زعیم جناب استاد بخش مربوط به"ساخت داخلی قطعات یدکی و خودکفایی"در مطلب زیر؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1910120/تحویل+26+جنگنده+انگلیسی+به+عربستان.html
سعید
ما درباره سفارش جت هاي توفان براي عربستان چند ماه پيش صحبت كرديم. اين 26 فروند قرار بود پارسال تحويل عربستان شود و 72 فروند ديگر هم به تدريح در طي دو سه سال تحويل شود. هرچند ما دلمان مي خواست مي توانستيم توفان ها را خودمان بخريم و هم در توليد آن مشاركت داشته باشيم، ولي متاسفانه شرايط ما اين اجازه را نمي دهد. من بارها گفته ام كه نگران خريد عربستان نيستم. پيشرفتي كه در صنايع نظامي ما بي سروصدا در حال وقوع است، من را بيشتر اميدوار كرده كه خريد عربستان بجز اتلاف پول سودي نخواهد داشت، بويژه كه آنها حتا در توليد قطعات غيرنظامي آن وابسته به خارج هستند و خواهند بود.

با درود به استاد زعیم جناب استاد نظر شما درباره مطلب زیر چیست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1910129/توان+هوایی+ایران+چقدر+است؟.html
سعید
من سخنان ايشان را تمامي ميپذيرم و به استعداد ارتش و نيروهاي هوايي و دريايي كشور ايمان دارم. اگر امكانات سخت افزاري ضروري را در اختيارشان بگذاريم هيچ كشوري جلوادارشان نخواهد بود.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد