Wednesday, December 8, 2021   امروز ,   چهارشنبه 17 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
17 اسفند 1392
زن ایرانی، نماد جهانی زن - کورش زعیم

زن ایرانی، نماد جهانی زن

نیمی از جهان نیمی از مردم خود را اسیر گرفته اند. زیرا هنوز در جهان حکومت های استبدادی ايدئولوژيك مردسالار و جاهل هستند که عقده حقارت و عدم اعتماد به نفس خود را با فرمانروایی بر ستمدیده ترین بخش جامعه   و با محدود كردن و خشونت و برتری جویی جنسیتی نسبت به مهمترين مردم کشورشان كه زنان هستند پنهان می کنند. آنان که باورهای خود را حق مطلق و برتر از باورهای دیگران میدانند براستي باورهاي خود را حقير می شمارند و مي كوشند حقانيت كاذب خود را با اعمال تهديد و زور تحمیل كنند.

  زنان ستمدیده ترین قربانیان این فرهنگ جاهلیت هستند، زیرا شخصیتی مهربان تر، فداکارتر، بردبارتر، متعادل تر و بخشاینده تر از مردان دارند؛ زيرا در بسياري موارد از مردان باهوش تر و خردمندتر هستند. این برتري ها مردان حقیر را پریشان می کند. وقتی این مردان بی فرهنگ و بی شخصیت در مقام های قدرت می نشینند، برای پنهان کردن عقب افتادگی ذهنی و عقده های ضعف شخصیتی خود به زورگویی متوسل می شوند. آنان زنان را بردگان خانگی و برای خدمت به شهوت و نیازهای شخصی خود می انگارند، از دانش آموختن و پیشرفت علمی آنان نگران می شوند، زیرا خود نادانند و توان رقابت ندارند. آنان زنان را از بسیاری فعالیت های علمی و ورزشی و اجتماعی، و از دستیابی به مقام هایی که شایستگی آنها را دارند باز می دارند، که كاستي هاي خودشان آشکار نشود. آنان قانون می گذرانند تا زن را محدودتر از مرد و حقوق بشری و برابری او را انکار کنند تا زن همیشه سرگرم دشواری های زندگی خویش باشد و به رقابت با مرد نپردازد. زن را نیمی از مرد می انگارند، زیرا می دانند که براستی خود نیمی از زن هستند و زن بايد نيم باشد تا با آنان برابر گردد.

اين نیمی از جمعیت، در بسياري از جوامع عقب افتاده بشري از بخشي يا تمامي حقوق مدنی و اجتماعی خود محروم است، زیرا گرفتار مردان خودخواه و نادان و بی فرهنگ هستند. هنوز زنان در برخي كشورها گرفتار چنین فرهنگ واپس گرا هستند.

  ولي محدود کردن زن در ايران و در گستره جغرافيايي فرهنگ ایرانی، که در کشورش از آغاز تاریخ، نه تنها از حقوق برابر برخوردار بوده که همدوش مردان در همه زمينه هاي زندگی درخشیده و شایستگی خود را نشان داده است، پذیرفتنی نیست. در ایران بزرگ چنان آزادی برای زنان وجود داشته که، در زمانی که دیگران دختران خود را زنده بگور یا خرید و فروش می کردند، در اینجا به فرماندهی می رسیدند، به وزارت می رسیدند، به فرمانروایی کشور می رسیدند، در جنگ همدوش مردان می جنگیدند و در دانش و ادب همتراز مردان بودند. اگر آن ضربه جبران ناپذیر چیرگی فرهنگ قبیله ای انیرانی به پیکر موجوديت و فرهنگ ایرانی وارد نمی آمد، ما هرگز گرفتار این فرهنگ زن ستیزي و جهل گرایی نبودیم. در کشوری که مهد فرهنگ جهانی است، قانون می نویسیم که زن را تحفیر کنیم، مقررات وضع می کنیم که زن را آزار دهیم، خود فساد می کنیم ولی بر سر زن سنگ می بارانیم. بجای لگام بر چشمان هوسران خود،   زن را در کفن می پیچیم. از کی و از کجا این ملت بزرگ این مردان حقیر را به خود پذیرفته است؟ ما که این نبودیم!

  فهرست زنان نامدار ما از آغاز تاريخ آنچنان گسترده و افتخارآمیز است که نام بردن از آنان محدود و معدود جلوه دادن آنها خواهد بود. ما اكنون بجاي اينكه وفادار به فرهنگ والاي ايراني، هر تفاوت قانوني ميان زن و مرد را ننگ فرهنگي بشماريم، سنت بيگانه و ناشايست زن ستیزی را بر جامعه خود تحمل مي كنيم. براستي اين مردان ناايراني هستند که در برابر زنان ایرانزمين احساس حقارت می کنند و از رقابت با آنان واهمه دارند. زنان جامعه ما   را آزار می دهند، برابری تاریخی زن و مرد در ایران را انكار مي كنند، با او به خشونت رفتار مي كنند و از حقوق و آزادي بشري محرومش مي كنند. ما مردان ايرانزمين که شايستگي يا خردی داریم و براي ميهن و جهان سودمند هستيم، باید به یاد داشته باشیم که این زن ايرانيست که ما را پرورش داده است.

     اگر هیچ کشوری نیاز به روز جهانی زن نداشته باشد، ما نياز داریم، زيرا فاصله ما از آنچه بوده ايم تا آنچه شده ايم، بس دور است. با بزرگداشت مقام و نقش زن در جامعه به آن مردان جاهلی که خود را صاحب زن مي شمارند و بنيادی ترین حقوق زنان ما را انکار می کنند، می فهمانیم تا بجای اینکه زن ایرانی را تحقیر کنند و به حد خودشان پایین بياورند، باید بکوشند خود را تا حد زن ایرانی بالا ببرند.      

     کورش زعیم

17 اسفند 1392 (8 مارس 2014)


https://www.facebook.com/notes/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%D8%B9%DB%8C%D9%85/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86/626018377446421

بازدید صفحه: 1760
 درود جناب مهندس داستان واقعی "عید پوریم"چیست؟ روایت های متناقضی وجود دارد! لطفن منبع مناسبی هم معرفی بفرمایید. سپاس
a.m
این یک افسانه است که در واقعیت آن تردیدبسیار وجود دارد، بویژه که نویسنده آن ناشناس است و در حالیکه رخداد در زمان خشایارشاه بوده، در دوران اشکانیان نوشته شده است. عید پوریم پیش از خشایارشاه هم گرفته می شده و تقلیدی از نوروز ایرانیان بوده است. در هر حال، برای یهودیان صلاح نیست که آن داستان را دلیل جشن پوریم قلمداد کنند، زیرا نتیجه گیری از آن اینست که در برابر مهرورزی پادشاه ایران و تنبیه هامان و درباریان و خنثی کردن توطئه قتل عام یهودیان، یهودیان بجای سپاس و نیایش خود به قتل عام مردم ایران پرداختند و سد ها نفر را کشتند. من خنثی کردن توطئه توسط پادشاه ایران را می توانم بپذیریم، ولی اینکه اجازه داد کسانی مردم کشور او را آزادانه بکشند با سرشت پادشاهان هخامنشی سازگاری ندارد.

خطاب به دوستان عربستان: اسناد ویکیلیکس،سال 2009،هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا: امروز عربستان سعودی اصلی ترین پشتیبان القاعده،طالبان و لشگر طیبه است.
a.m
ما همیشه این را می گفتیم. برای ما مردم این منطقه خیلی واضح بوده که عربستان موتور محرکه این گروهها است. به نوشته های من از دهه 1370 و جنگ افغانستان با شوروی و ظهور القاعده و سپس طالبان و نفوذ آنها حتا در ایران مراجعه کنید . می بینید که من این خطر را از آن زمان هشدار می دادم.

درود 1.دکتر باوند هم استناد به اساسنامه شورای همکاری درمورد بحرین را غیر قابل قبول خواندند و آنرا مربوط به تهاجم خارجی دانستند نه مسائل داخلی کشورها. 2.عربستان همانند یک کودک است که از هرچیز خلاف میلش غر میزند! مثلن در مورد مصر جان کری در دیدار با عبداله و در پاسخ به انتقادات او گفته بود: انتظار شما از ما این بود که کماندوهایمان را به قاهره بریزیم تا مبارک بماند!؟
a.m
1- آری، می دانم. 2- عربستان پول زیادی از قروش نفت انباشت کرده و می پندارد ذخیره پولی یک کشور را مهم می کند.

درود به استاد گرامی جناب استاد گمان نمی کنم ملک عبدالله در دوران شاه پست مهمی داشت.شاه با ملک سعود،فیصل،خالد و فهد همدوره بود. با سپاس
سعید
چرا، ملک عبدالله فرزند سلطان عبدالعزیر وابسته به قبیله قدرتمند الرشید بود. در سال 1963، او را فرمانده پاسداران ملی کردند و او این نیروی بی انضباط ناکارآمد را تبدیل به نیروی مسلح آموزش دیده و کارآمد کرد. در 1975 ملک فهد که مسن بود ولیعهد شد و قبیله السعود می خواستند برادر او شاهزاده سلطان نفر بعدی برای پادشاهی باشد. گزینش ولیعهد اختلاف بزرگی را در میان دو قبیله ابن سعود و الرشید ایجاد کرد. لویی جرگه چند صد نفری از دو طرف تشکیل شد و اختلاف بالا گرفت. محمدرضا شاه برای میانجیگری به ریاض رفت و سرانجام طرفین مواففت کردند که ملک فهد که خیلی پیر و بیمار بود اول پادشاه شود و پس از او ملک عبدالله. در سال 1975 ملک عبدالله معاون دوم نخست وزید (پس از فهد که معاون اول شده بود) شد که معنایش "ولیعهد دوم" است، یعنی پس از ملک فهد او باید شاه شود؛ و قرار شد پادشاهی نوبتی میان دو قبیله شود. منماجرای اختلاف و میانجیگری را از مباشر یا مشاور یوگوسلاو ملک عبدالله که به ایران رفت و آمد داشت شنیدم، که من را هم برای ضیافتی که ملک عبدالله می خواست زیر یک چادر بزرگ در ریاض بدهد دعوت کرد. البته من نرفتم

درود 1.اگر پول گرفتن از دشمنان ایران اشکالی ندارد پس جبهه ملی هم می تواند از کشورهایی ثروتمندتر از عربستان پول بگیرد! چرا نمی گیرد!؟ 2.علت خط قرمز نوری زاده در مورد عربستان چیست؟چرا ایشان حکومت بشار اسد را جنایتکار می داند ولی حکومت بحرین را نه!؟ ایشان لشگرکشی عربستان و امارات به بحرین را طبیعی خواندند و اساسنامه شورای همکاری خلیج پارس را دستمایه قرار دادند بجای محکوم کردن این اقدام و حمایت از منافع ملی ایران.ایران هم می تواند بگوید به استناد پیمان دفاعی با سوریه در آنجا حضور دارد. من جبهه ملی ایران و رهبرانش از جمله برومند،زعیم،باوند،حاتمی، اویسی و...را وطن دوست واقعی و قابل اعتماد می دانم نه امثال نوری زاده. با سپاس
a.m
هر کس راهکارهای شخصی خود را دارد. من فقط از راهکارهای خودم و دلایل آنها آگاه هستم. آنچه من تا کنون از برنامه تلویزیونی ایشان شنیده ام، آن را در مسیر خدمت که مردم ایران تشخیص داده ام.

نوری زاده براساس پند کنفوسیوس عمل نمی کند!هدف او ادامه حضور در رسانه های عربی(به خصوص سعودی)و کسب درآمد است.تلویزیونش هم شاخه فارسی،شبکه العربیه است.مدیر العربیه، عبدالرحمن راشد است.پیدا کنید پرتقال فروش را.
a.m
ما ایرانیان از بس در تاریخ سیاسی خود خیانت و دروغ دیده ایم، به همه بدگمان هستیم و گاه داوری های ناجوانمردانه می کنیم. من در میهن پرستی و عشق آقای نوری زاده به ایران تردیدی ندارم.

من در همین صفحه چند کامنت پایین تر عینا سخن نوری زاده را نقل قول کرده ام.اما بدون آنکه به آن توجه شود متهم به تحریف شده ام! حتی نوری زاده هم نگفته آقای زعیم معتقد است اوباما عاشق جمهوری اسلامی شده! بلکه گفته:آقای زعیم فکر میکند اوباما،جمهوری اسلامی را انتخاب کرده وگرنه اوباما می دید در سوریه چه خبر است.فکر نمی کنم زعیم عزیز دچار چنین توهم یا تصوری شده باشد. عبارت"اوباما عاشق جمهوری اسلامی شده"سخن شخص آقای نوری زاده است. با سپاس
رضا احدی
آری. شما درست می گویید. با پوزش.

درود به شما ۱.ملک عبداله خواستار حمله به ایران شده بود.پس نمی توان گفت "نسبت به ایران دید منفی ندارد".اظهارنظرهای خصوصی به خوبی ماهیت پلید اینها را آشکار می کند نه مصاحبه های مطبوعاتی ۲.بیش از ۱۵ سال دوستی نوری زاده و راشد نه تنها نتوانست ذهن او را با واقعیت‌های تاریخی آشنا کند بلکه گستاخ تر هم شده است!راشد مدیر بلندگوی تبلیغاتی ضدایرانی، العربیه و حقوق بگیر دولت سعودی است.البته نوری زاده هم بودجه تلویزیونش را از سعودی می گیرد. مساله این است که چگونه کسی که ادعای وطندوستی دارد به دوستی با چنین شخصی افتخار میکند!؟
a.m
1- آری می دانم ملک عبدالله چه گفته بود. او همچنین در سفر احمدی نژاد به ریاض به او گفته بود که با سیاستمداران کوتوله معامله نمی کند. این شخصیت احمدی نژاد بود که رفتار توهین آمیز می طلبید. در صورتیکه ملک عبدالله با شاه و با رفستجانی و اکنون با روحانی جور دیگری رفتار می کند. او با قدرت داشتن جناح خائن احمدی نژاد و دری وری هایی که می گفت و لات بازی هایی که در ملاقاتهای خارجی از او سر می زد، شاید آنها را به هراس انداخته بوده که به این آدم ها نمی شود اعتماد کرد. 2- من هم طبق پند کنفوسیوس کسانی را که با من یا هدفهایم دشمن هستند به خود نزدیکتر نگه می دارم تا دوستانم.

ایشان گفتند"اگر آقای زعیم فکر می کند اوباما جمهوری اسلامی را انتخاب کرده..."یعنی برداشتی که ایشان از دیدگاه شما کردند نه نقل قول از من که عاشق شده است!! با پوزش
رضا احدی
متوجه شدم.

درود جناب آقای زعیم من هیچگاه از قول شما نقل نکردم که آمریکا عاشق جمهوری اسلامی شده است!!شما کی چنین سخنی گفتید که من نقل کنم!؟ این عبارت از آقای نوری زاده است که در برنامه تفسیر خبر جمعه هم تکرار کردند. تمام نظرات شما را که برای نوری زاده فرستادم(تا پاسخی به برخی سخنان ضدمنافع ملی او باشد)از پاسخهای شما در همین تارنما به من و دیگران است! اگر دوباره گوش دهید می بینید که ایشان چنان در افکار خود غرق هستند که تصور کردند بخشی از سخنان راشد،گفته شماست و گفتند"درود بر زعیم" و چند دقیقه بعد وقتی به پاسخ شما رسیدند گفتند:آن سخنان راشد بود و این یکی پاسخ آقای زعیم!! آقای نوری زاده نیز چون نظرات خود را شاخص منافع ملی می دانند تصور می کنند من در گفته های شما دست می برم. به همین دلیل تمام پاسخهای شما را با لینک تارنما برایشان فرستادم تا بدانند من تحریف کننده نیستم.از جمله این پرسش و پاسخ که شما خود تایید نمودید. http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=630 من آتش بیار نیستم اما خونم به جوش می آید وقتی برخی سخنان عربدوستانه و ضدمنافع ملی او را می بینم.به همین دلیل از شما می پرسم و پاسخهای شما را برای وی می فرستم تا بداند حرفهایش درست نیست.اگر شما هم مرا تحریف کننده می دانید از نوری زاده بخواهید تمام ایمیلهای من که پاسخهای شما در آن است را برایتان بفرستند. با سپاس
رضا احدی
یک لیوان آب یخ آرامش می آورد! اگر سوء تفاهمی شده پوزش می خواهم. نیازی نیست از کسی نقل قول کنید. دیدگاه طرفها را بخواهید و خود داوری کنید. این نقل قول کردن ها به آسانی باعث سوء تفاهم و پیش داوری درباره اشخاص و تنش می شود.

عبدالرحمان راشد یک ضدایرانی است که در تمام نوشته های خود نام خلیج پارس را تحریف کرده و جزایر را اماراتی اشغال شده میخواند. نوری زاده به دوستی با چنین شخصی افتخار می کند! مانند اینکه یک ایرانی بگوید به دوستی با صدام افتخار می کنم.البته راشد جنایتکار نیست ولی در ضدیت با تمامیت سرزمینی و هویت ملی ایران مانند صدام حرف می زند.
a.m
راشد تنها کسی نیست که این کار را می کند. جمال عبدالناصر هم این کار را کرد و این تخم لق را شکست، هرچند که خود را پیرو مصدق بزرگ می شمرد. شاید دوستی این دو نفر بتواند به تدریج ذهن ایشان را با واقعیات تاریخی آشنا کند.

درود به استاد گرامی جناب استاد پاسخ شما به مقاله راشد ویرایش شده است.مردمان ایران به دولتهای ایران یا عربستان تغییر یافته است.ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟ با سپاس
سعید
آری. این دولتها هستند که سرنوشت مردمان خود را با سیاستهای خود رقم می زنند. در کشورهایی مانند عربستان و جمهوری اسلامی که در آنها مردم نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود ندارند، من نباید مردمان را بجای دولتها بکار می بردم. این توهین به مردم است که خلافکاری ها و فساد سیاسی و اقتصادی دولتها را به پای مردم کشورها بگذاریم. حتا در کشورهای مردم سالار.

در ارتباط با تغییر سیاست آمریکا در منطقه ایشان معتقدند که شما دچار این توهم یا تصور شده اید که اوباما جمهوری اسلامی را در منطقه انتخاب کرده است.
رضا
ایشان روی برداشت نادرست با ناباوری گفتند که اگر من چنین چیزی را گفته ام دچار توهم شده ام. من از ایشان گله دارم که با شناختی که از دیدگاههای من دارند، چنین اظهار نظری را کرده بودند. من گفته ام و می گویم که سیاست راهبردی امریکا و اتحادیه اروپا نسبت به این منطقه و نقش ایران دچار یک تغییر 180 درجه ای نسبت به زمان بوش شده است. البته هنوز جمهوری اسلامی امکان این را دارد که بازی را بهم بزند و ما را به همان شرایط خطرناک و مسیر سقوط و ذلت تاریخی برگرداند.

البته باید توجه داشت که نوری زاده گرایش بسیاری به عربستان دارد و مدام مدح و ستایش آنان را می کند و هیچگاه از آنها انتقاد نکرده! از زمانی که شبکه تلویزیونی اش را با پول عربستان راه انداخته چندبرابر دینش بیشتر شده و طبیعی است که در نقش سخنگوی غیررسمی آنان باشد.جناب زعیم چرا شما با سخنان نوری زاده از نظر خود عقب نشینی می کنید!؟از کجا معلوم است که عربستان از تروریستها حمایت نمیکند و فقط قطر می کند!؟یادمان نرفته که سعودی ها همواره پشتیبان بنیادگرایان البته در خارج عربستان بوده اند ولی در داخل با آنها برخورد می کنند. سپاس
a.m
من عقب نشینی نمی کنم ولی حق دیگران را برای ابراز عقیده احترام می گذارم. من گفته بودم دیدگاه من درباره موقعیت جدید ایران در برنامه راهبردی امریکا و غرب اینست که نسبت به زمان بوش 180 درجه تغییر کرده، نه آنجور که به ایشان بازتاب داده شده که امریکا عاشق جمهوری اسلامی شده است! آنچه من درباره عربستان گفته ام هنوز پابرجاست. من همچنین گفتم که بندرسلطان زیر فشار غرب کنار گذاشته شده به علت همین دخالت های وحشیانه جهادگران تندرو که بندر سلطان گسیل می داشته است.

لینک صوتی برنامه آقای نوری زاده که از دقیقه 46 به پاسخ شما می پردازد https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/21sveipsbael/s-AOCMm
رضا
سپاس، گوش کردم، فکر می کنم دیدگاه من دقیق بازتاب داده نشده است. اگر رضا احدی شما هستید، لطفن آتش بیار معکره نشوید. من درباره تغییر سیاست استراتيیک امریکا و اتحادیه اروپا نسبت به ایران نوشتم نه اینکه امریکا عاشق جمهوری اسلامی شده است. هیچ کشوری عاشق جمهوری اسلامی نیست. در ضمن، می توانید برخی اظهار نظرها مانند مقاله زیر را هم درباره عربستان مطالعه کنید: http://ir.voanews.com/content/is-saudi-regretting-support-for-terrorism/1874203.html برای آگاهی بیشتر درباره دخالت عربستان در اینترنت را جستجو کنید.

درود انتقاد آقای نوری زاده از شما در ارتباط با پاسخی بود که شما در پایین همین صفحه به مقاله عبدالرحمان راشد از تارنمای العربیه دادید که پیرامون دو مساله است: 1.ایشان معتقدند که عربستان از تروریستها و افراطی ها در سوریه حمایت نمی کند و فقط از ارتش آزاد حمایت می کند. 2.در ارتباط با تغییر سیاست آمریکا در منطقه ایشان معتقدند که شما دچار این توهم یا تصور شده اید که اوباما جمهوری اسلامی را در منطقه انتخاب کرده است. http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2014/03/10/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-1477.html
رضا
من تفاوتی میان سیاستهای ملک عبدالله و بندر سلطان قائل شدم، و هنوز باور دارم بندرسلطان آتش بیار معرکه شد. ولی آقای نوری زاده آگاهی بیشتری از آنچه در درون عربستان می گذرد دارند، چون هم بر زبان عربی مسلط هستند و هم مدیر پژوهشکده عرب هستند. من اطلاعاتم از از طیف بسیار گسترده خبرها و تفسیرها و پژوهش های تحلیگران شناخته شده و سیاستمداران بازنشسته در صحنه جهانی می گیرم. ولی از اینکه قطر بیش از همه شیطنت می کند و شاید علت فشار (دستور) امریکا بر استعفای پادشاه قطر هم همین بود شکی نیست.

نوری زاده: دلیل فراخوانی سفرای امارات،عربستان و بحرین از دوحه هم حمایت های قطر از اسلامی ها بود.
رضا
اختلاف و رقابت، یا بهتر بگویم دشمنی، میان قطر و عربستان تاریخی است. دو قبیله رقیب و دشمن. یک اختلاف مهم آنها بر سر سرزمی هائیست که قطر از آن خود می داند و اکنون در عربستان است .

درود در برنامه ای در شبکه ایران فردا آقای نوری زاده مطالبی در ارتباط با دیدگاههای شما فرمودند.جناب مهندس نظر شما در این مورد چیست؟ سپاس علیرضا نوری زاده: من باورم نمی شود آقای زعیم چنین چیزی گفته باشد. این قطر است که از اسلامی ها حمایت می کند ولی عربستان از ارتش آزاد حمایت می کند.داعش هم ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی و اسد است. 2.آقای زعیم فکر میکند اوباما،جمهوری اسلامی را انتخاب کرده وگرنه اوباما می دید در سوریه چه خبر است! فکر نمی کنم زعیم عزیز دچار چنین توهم یا تصوری شده باشد.
رضا
من نتوانستم برنامه را در سایتشان تماشا کنم و نمی دانم چه موضوعی را اشاره می کرده اند. من گفته ام که قطر از اخوان پشتیبانی می کند و جنگجو هم می فرستد، و عربستان از وقتی که بندر سلطان سر کار آمده گروه های تکفیری را حمایت کرده و بیشترشان از عربستان به آنجا رفته اند و من همچنین درباره ملک عبدالله گفته ام که من از پیش از انقلاب شخصیت او را دنبال کرده ام و شخصیتی میانه رو و مخالف بسیاری تندروی هاست. دیدگاه منفی هم نسبت به ایران نداشته است، ولی البته دولت احمدی نژاد را بر نمی تابید. 2- من در اینجا و در نوشته هایم گفته ام که سیاست راهبردی امریکا و غرب نسبت به این منطقه 180 درجه از زمان بوش تغییر کرده است.

درود به آقای زعیم شرایط کنونی به دلیل وجود جمهوری اسلامی است نه تمدن ایران! آنها که بخاطر این شرایط به تمدن ما اهانت می کنند ملیتشان،پول و رفاه است.شاید من هم به دلیل این شرایط بخواهم ایران را ترک کنم اما همیشه به ایرانی بودنم و تمدن والای کشورم افتخار میکنم و همه جا می گویم من ایرانی هستم. ایرانی راستین کسی است که در سختی و خوشبختی به ایران افتخار کند.از اسب افتادیم ولی از اصل نیفتادیم. 2.این افراد نمی بینند که همین دوبی،به دنبال این است که در صحرایش یک سنگ پیدا کند و فوری آنرا بعنوان آثار باستانی معرفی کند.درصدد هستند که دانشمندان ایرانی مانند پورسینا را عرب معرفی کنند. یعنی خودشان هم می دانند برجهای بلند و اتومبیلهای لوکس افتخار نمی آورد!! سپاس
رضا
1- نه عزیزم، نباید اینجور سختگیر بود. مردم جانشان به لب می رسد و همه چیز بیزار می شوند، حتا از زندگی خودشان. علت بالا بودن آمار خودکشی ها همین است. 2- آری، من اینها را گفته ام، ولی این حرفها زنان ما را آزاد نمی کند، کودکان ما را از کنار خیابانها به مدرسه نمی برد، معتادان ما را درمان و شاغل نمی کند، مردم ما را از فقر و گرسنگی نجات نمی دهد و این دزدان و غارتگران بی حیا و سیری ناپذیر را کنترل نمی کند.

آقای مهندس شما و هموندانتان هم در ایران زندگی می کنید و دهها برابر بیشتر از این دوستان رنج می برید.هیچکدام از این افراد زندان نرفتند،مدام احضار نمی شوند،تلفنشان شنود نمی شود،محکوم به حبس تعلیقی نیستند،در خیابان نگران حمله اوباش نیستند و...چرا شما جز ستایش از تمدن و تاریخ ایران چیز دیگری بر زبان نمی آورید!؟ آیا نارضایتی از حکومت و زندگی در ایران دلیلی برای توهین به کشور و بیگانه پرستی است!؟چرا مردم آلمان و ژاپن در دوران حکومت نازیها و نظامی ها و تا سالها پس از آن، بیگانه نپرسیدند و اهانت نکردند!؟
a.m
هر کس روحیه متفاوتی دارد. او می خواهد آسوده خیال زندگی کند و نمی تواند. امثال من می خواهیمئ که او آسوده خیال زندگی کند و نمی توانیم.

من به بیگانه پرستانی که به تمدن و تاریخ کشورشان توهین می کنند پیشنهاد می کنم گذرنامه بگیرند و به دوبی بروند و همانجا بمانند.
a.m
این واکنش شما درست نیست. یکی از شخصیت های معروف نظام جمهوری اسلامی که سالهاست مخالف شده، در جلسه ای که هر دو سخنرانی داشتیم پشت تریبیون گفت، ما با انقلابمان چاه زدیم به آب برسیم، به فاضل آب رسیدیم! شما نمی توانید به شهروندی که احساس می کند در تنگنای زندگی گیر کرده ، ایراد بگیرید که می خواهد خود را از این وضع نجات دهد، بویژه اگر زن باشد. ما بیش از 5 میلیون نفر از بهترین شهروندانمان را به خاطر گریز از این شرایط از دست داده ایم.

درود به استاد گرامی جناب استاد ایران همواره مهمترین کشور منطقه بوده و به گفته شما "هیچگاه حاشیه ای نبوده".سوال این است که چرا دولت بوش در صدد تجزیه بود!؟ کشورهای حاشیه ای در دورانی مورد توجه قرار می گیرند ولی کشوری که ذاتا بسیار مهم است اصولا از مرکز توجه دور نمی شود. با سپاس
سعید
بوش خریدار یک تئوری استراتژیک بود که زاده فکر گروههای خاص سهیونیست و نومحافظه کاران امریکا و رویالیست های انگلستان بود که دهه ها پیش ارائه شده بود که بزرگ و قوی بودن ایران را به دلایل تاریخی برای منافع غرب رقیبی خطرناک می دیدند. این همان انگاره بود که بریتانیا را پس از ورود به هندوستان وادار به اجرای طرح زدون فرهنگ ایران بویژه زبان فارسی از هندوستان و تجزیه ایران توسط خودشان و روسیه کرد. هنوز هسته کوچکی در ام آی 6 همین ایده امپریالیستی بریتانیا را پیگیری می کند. شما می توانید جزدیات بیشتر را در نوشته های من بخواید. اگر در تارنمایم آن نوشتار را پیدا کردم پیویدش برایتان اینجا می گذارم.

مگر می شود از هفت سالگی تا هفتاد سالگی ، مدام جریمه شد؟نه !! هرگز جریمه هایم را کامل ننوشتم ولی همیشه حرص معلمم را کامل در می آوردم.چرا که من 2500 سال "عقده" را به دوش می کشم .آری !من فرزند خلف عقده های اجدادم هستم. درود آقای مهندس شعر بالا از مرحوم احمد شاملو ست. ضدیت با تمدن و تاریخ ایران که به خصوص قبل از انقلاب در بسیاری از این شاعران نهادینه شده بود. ایشان از کجا فهمیده اند اجداد ما عقده ای بوده اند!؟مگر در آن زمان زیسته‌اند!؟
رضا
شاملو در هالیکه سروده های زیبایی داشت، با فردوسی و تاریخ و فرهنگ کهن ایران مشکل داشت. بسیاری از مردم عقده 1400 ساله دارند، و اکثریت عقده 35 ساله. از اینکه ما مردمی هستیم که توسط آدم های کوچک خیلی خیلی کوچکتر آن بزرگی که هستیم نگه داشته شده ایم تردیدی نیست، و این عقده می آورد و برای درمان این عقده باید هر کس و چیزی را بجز خودمان سرزنش کنیم.

اگه شما تصاویر دوبی در سال 1990 رو دیده باشین میبینین که اصلا این شهر روی هم چهارتا بنای درست و حسابی نداشته و بیشترش زمین خالیه ولی الان بعد از 24 سال ببینید شهر دوبی یکی از زیباترین شهرهای جهان هست.هر مملکتی اگه فقط ده سال دست اونا بود تمام خرج مملکت از پول گردشگری بدست میامد.تاريخ و تمدن 2500ساله بذاريم در كوزه آبشو بكشیم.کاش در دبی به دنیا آمده بودم.
دبی
آری، درست می گویید. کارآفرینان و بازرگانان و متخصصان ایرانی با سرمایه شان که جمهوری اسلامی فراری می داد، دوبی را از یک بیابان بی آب و علف به یک شهر زیبای جهانی تبدیل کردند. هالا اگر جمهوری اسلامی نبود، یا ذره ای عقل داشت، می دیدید که ایران را به کجا می رساندند. شما اگر سد نفر شهروند دوبی را نشان بدهید که بجز هزینه کردن و داد و ستد عرف آن شبه جزیره کاری سازنده انجام داده باشد، من جایزه اسکار را برای شما پیشنهاد می کنم.

البته از جنایات بشار اسد هم نباید غافل شد. اوباما چگونه می تواند به جمهوری اسلامی اعتماد کند!؟ قدرت که در دست مردمان ایران نیست!
امریکا زور و نفوذ آن را دارد که از اعتماد کردن یا نکردن نترسد. منافع امریکا اکنون ایجاب می کند که ایران قدرتمند و با ثبات باشد، همانگونه که در دهه 1970 هم اینگونه بود. یا در زمان بوش که عکس این بود و منافع خود را در تجزیه ایران به کشورهای کوچک می دیدند و کشور ترکیه و جنوب خلیج پارس را محور ثبات. اگر ترکیه ناگهان هوس باززنده سازی امپراتوری خش و بیرحم عثمانی را نمی کرد، و کشورهای جنوب خلیج پارس با پول کلانی که از فروش نفت و گاز و غیبت ایران در بازار بدست آورده اند سرشت راستین خود را با گسیل آدمکش های ماقبل تاریخ به کشورهای دیگر برای گسترش نفوذ خود نشان نمی دادند و خطرهای واقعی منطقه فاش نمی شد، و ایران مورد توجه قرار نمی گرفت. این توجه هم مشروط بود و این شرط ها را دولت کنونی در حال به اجرا رساندن است.

استاد گرامی دیدگاه شما درباره این مقاله چیست؟ http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2014/03/10/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-1477.html به خصوص بخش زیر: "رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به گونه ای سخن می گوید که به درستی دال بر بی اطلاعی وی از اوضاع منطقه است، وی ایران را همچون یک ابرقدرت مورد تمجید قرار می دهد که خود را شایسته ایفای نقش برجسته جهانی دانسته و تمایلی به خودکشی نداشته و با انگیزه ها تعامل می کند!چه کسی به شما گفته که ما تمایل به خودکشی داریم؟ ما با القاعده در حال جنگ و گریز هستیم در حالیکه رژیم ایران میزبان این گروه تروریستی است! جهت اطلاع شما، جمعیت جهان عرب پنج برابر جمعیت ایرانی است که خود را بازیگری اصلی می داند. پادشاهی عربی سعودی به تنهایی قبله گاه بیش از یک میلیارد مسلمان است...
سعید
این نوشتار ارزش تحلیل یا پاسخ دادن ندارد. این عربستان و قطر هستند که با پشتیبانی یا فرستادن جنگجویان قسی القلب مردم عادی سوریه را قتل عام می کنند و فله ای سر مبرند و به زیان جنبش آزادیخواهی مخالفان رژیم سوریه را تبدیل به یک سلاخ خانه کرده اند. جمعیت عرب در شبه جزیره عربستان است نه کشورهایی که با زور شمشیر مجبور به تغییر زبان خود شده اند، بقیه از نژاد سامی هستند که به عربی سخن می گویند. پادشاهی عربستان سعودی قبله گاه نیست، کعبه مسلمانان که در آنجا واقع شده قبله گاه است. اوباما خوب می فهمد در منطقه به چه دولتهایی می شود اعتماد کرد. گاهی ایران بوده گاهی عربستان. ولی آنچه مسلم است اینست که بیشتر جنگجویان تندرو سلفی و تکفیری و غیره از شبه جزیره عربستان می آیند.

برای نمونه از نظر کمی نیروی زمینی ایران با وسعتی ۸۰ برابر اسراییل مجهز به 5000 دستگاه تانک و نفربر است درحالیکه نیروی زمینی اسراییل 10000 دستگاه دارد.
سعید
و تانکهاب آنها پیشرفته ترند.

درود به استاد زعیم جناب استاد بیوگرافی کامل شما را در کجا میتوانیم بخوانیم؟ ۲.پیشتر نیروی زمینی ایران را قدرت بزرگی دانسته بودید، ولی اخیرا فرمودید:نیروی نظامی ما بد نیست،ولی ژرفا ندارد.عبارت"بد نیست" می تواند به این مفهوم باشد که خوب هم نیست! ۳.به نظر شما شیوه فنلاندی بهترین شیوه برای اوکراین کنونی نیست؟ یک کشور دمکرات مستقل با سیاست خارجی مستقل اما با رعایت منافع امنیتی روسیه.یعنی عضو اتحادیه اروپا ولی عدم عضویت در ناتو با سپاس
سعید
1-بیوگرافی من بطور رسمی جایی چاپ نشده، ولی برخی جوانان سر خود مطالبی را در ویکیپدیای فارسی نوشته اند که با جستجوی نام من می توانید آن را ببینید. تارنمای سکولاریسم نو چند سال پیش مصاحبه ای بیوگرافیکی طولانی از من گرفت که هنوز در شش بخش در آنجا هست. در سایت من هم زیر عنوان "درباره من" فقط یک مصاحبه کوتاه است. ولی برخی هواداران در امریکا در حال گردآوری و ثبت یک بیوگرافی نسبتا کاملی هستند. 2- همچنان که تکنولوژی و تکنیک های جنگی تغییر می کند ارزیابی هم تغییر می کند. نیروی زمینی ما برای جنگیدان با همسایه ها خوب است،‌بشرط اینکه ابرقدرتها دخالت نکنند. ولی باز یک جنگ زمینی نیاز به ژشتیبانی نیروی هوایی و برای ضربه زدن پیش از حمله زمینی یک هوانیروز قدرتمند دارد. ما در هر دو مورد ضعف داریم. نیروی زرهی ما هم پاسخگوی ژیشگامی یک حمله زمینی گسترده یست. در مدیریت جنگ هم من بیشتر شعار شنیده ام تا سخنان حرفه ای که نشان می دهد سربازان و افسران ما را در جبهه فرماندهان آزموده و مدیر پشتیبانی نمی کنند و همان داستان دلخراش جنگ زمینی سپاه و بسیج با عراق تکرار می شود. 3- چرا سیستم فنلاند مناسب است. در هر حال نفوذ و توان روسیه و بلندپروازی های پوتین را که محبوبیت هم دارد نمی توان ندیده گرفت.

این متن مردستیزانه است.کی گفته زنان بالاتر از مردان هستند یا بالعکس!؟ چگونه می شود پروردگار یک جنس را برتر از جنس دیگر بیافریند!؟ کی و کجا ثابت شده"زنان در بسیاری موارد باهوش‌تر و خردمندتر از مردان"هستند!؟ قسمت اول این متن نوعی نژادپرستی مردستیزانه است! مانند نژادپرستی زن ستیزانه.
طبق پژوهش های ژنتیک، زنان در برخی چیزها بهتر از مردان هستند و در برخی مردان بهترند. این یک شعار نیست. من برتری ها را تاکید کردم که برخی از مغز شستشو داده شدگان و برخی دین مداران تهی ذهن خود را اشرف مخلوقات و زن را یک گاو شیرده و برده خود نشمارند. امثال طالبان که خود را مسلمان راستیم می شمارند و زنانشان را به زنجیر در خانه می بندند تا به در خروجی نرسند و کسی آنان را ببیند. یا برخی از رهبران دینی خودمان که تحضیل زنان را فساد می شمارند و دانشگاه را یک مصیبت برای اسلام!

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد