Sunday, November 28, 2021   امروز ,   يکشنبه 7 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
21 دی 1393
نامه هشدار کورش زعیم به وزیر خارجه جمهوری اسلامی

نامه کورش زعیم به وزیر خارجه جمهوری اسلامی

جناب آقای محمد جواد ظریف
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایران

آقای حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی شما، روز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه، به خبرنگاران گفت که «جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای تمام کشورها به ویژه کشور های همسایه، کار لغو روادید یا تسهیلات صدور ویزا را به شرط انجام عمل مشابه از سوی طرف مقابل انجام دهد.»
می پرسم، کجا با این عجله و حساب نشده، پیاده شوید با هم حرکت کنیم! این اظهار معاون کنسولی شما بسیار تکان دهنده و ترسناک بود. این سیاست اعلام شده، بیست و سه سال دیر و پنج سال زود هنگام است.


در 1370 که شوروی فروپاشی کرد در نوشتاری که ماهنامه کهشان چاپ کرد و پخش هم شد، من از دولت جمهوری اسلامی خواستم که بی درنگ روادید ما با همسایگان واقع در گستره فرهنگ ایرانی را لغو کنند. در آن زمان مردم کشورهای زیر سلطه شوروی آزاد شده بودند و برای بازگشت به مام میهن از مرزهای ایران می گذشتند و پرچم ایران را در شهرهای خود بر می افراشتند. واکنش دولت جمهوری اسلامی به این هم میهنان دور از وطن با قنداق تفنگ و کتک و بی احترامی و اخراج بود. آنها از ما کتابهای درسی فارسی خواستند، ولی کامیون کامیون قران عربی دریافت کردند. آنها درخواست کمک به باز سازی اقتصاد و راه اندازی صنایع خود توسط ایران را داشتند، ولی جمهوری اسلامی به آنها پشت کردن و زشت ترین رفتار را که باعث شرمندگی همه ایرانیان بود با آنها کرد

آنچه من در خرداد 1371، پیشنهاد کردم این بود که ایران بایستی بی درنگ یک بازار مشترک با جمهوری های آزاد شده از شوروی تشکیل دهد و به این وسیله آغوش خود را، برای منافع مشترک، به روی آنها باز کند. شوروی هنوز گیج ضربه ای که خورده بود، توان جلوگیری از نزدیک شدن ایران به بخش های از دست رفته خود را نداشت. ایجاد یک بازار مشترک، مهمترین گامی بود که رشته های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی گذشته را دوباره پیوند می داد. اعضای این بازار مشترک ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان می بودند؛ و افغانستان نیز پس از رهایی از چنگ طالبان می توانست به این بازار بپیوندد. شرایط پیش زمینه یک بازار مشترک به شرح زیر بود:


1- داد و ستد و انتقال کالا بدون عوارض گمرکی.
2- آزادی استفاده از راههای ترانزیت زمینی، دریایی و هوایی و بندرهای ایران.
3- قابل تبدیل بودن پول های رایج جمهوری ها با ریال ایران.
4- آزادی حق مالکیت املاک و اموال، و ثبت و مالکیت شرکتها.
5- حقوق برابر همه شهروندان در قوه قضائیه یکدیگر.
6- آزادی رفت و آمد مردم بین جمهوری ها بی نیاز به روادید.


چنین پیمانی نه تنها بازار عظیمی را به روی تولیدات ایران باز می کرد و تحولی در پیشرفت صنعتی و اقتصادی ایجاد می نمود، که همبستگی و اشتراک منافع ژرفی که از آن به وجود می آمد، ضامن بقاء و رشد گستره فرهنگی ایران زمین می بود و نطفه یک قطب قدرتمند اقتصادی را می ریخت.


ولی دولت جمهوری اسلامی نه تنها چنین راهی را نپیمود که از ترس آزرده کردن روسیه حتا استقلال آنها را هم برسمیت نشناخت؛ تا اینکه دومای روسیه خود این کار را کرد. پناهجویان افغانستان هم که می پنداشتند از وحشت طالبان به آغوش مام کهن پناه برده اند با زشت ترین و غیرانسانی ترین رفتار جمهوری اسلامی روبرو شدند. من در همان دهه 1370 بارها در گفتگو با رسانه های داخلی و خارجی از این رفتار شرم آور انتقاد کردم.


ما آنقدر تعلل کردیم تا ترکیه با ثروتی که از دلالی نیازهای ما و عراق تحت تحریم های بین المللی بدست آورده بود، خود را از فقر و عقب افتادگی به پیشی گیری از ما رساند، و نزدیک شدن و سرمایه گذاری و چیره شدن بر این جمهوری های تازه را در راستای طرح باززنده سازی امپراتوری عثمانی آغاز کرد.


ولی امروز ما در سراسر مرزهای خود با دشمنان بالفعل و بالقوه روبرو هستیم. با این سیاست نابخردانه، شما مرزهای ایران را نه تنها به همسایگان ایراندوست و هم میهنان کهن ما باز می کنید، که مرزها را بروی عاملان تروریسم، جنگهای مذهبی و داعش هم باز می کنید. همان سیاست نابخردانه دولت دهم که روادید را یکسویه با همسایه شمالی از مرز آستارا لغو کرد، ولی دولت باکو به اندازه ای محتاط بود که نه تنها رواید ایرانیان را لغو نکرد، که سیل جاسوسان و عاملان خرابکاری و ترور را در میان مسافران واقعی به کشور ما سرازیر کرد، که من در نامه دوازدهم فروردین 1393، خود به وزیر اطلاعات کنونی نسبت به آن هشدار دادم.

 

در هنگام بررسی روادید است که شما می توانید پس زمینه مسافران را تجسس کنید. وقتی روادید نباشد، شما از کجا تشخیص می دهید که در میان گردشگران تروریست نباشد، داعش و القاعده که هر دو بطور رسمی ایران را هدف نهایی خود اعلام کرده اند نباشد، و یا چگونه می توانید وارد شوندگان را که در سراسر کشور آزاد می گردند زیر نظر داشته باشید؟ آیا توانسته اید هزاران تن آدم های مشکوک را که در میان مسافران راستین بدون روادید از مرز آستارا وارد شده اند شناسایی کنید؟ یا پشتیبانان داخلی آنان را شناسایی کنید؟


این حرکت شما، هرچند از روی حسن نیت و برای انجام قولهای انتخاباتی آقای روحانی باشد، روش بازگرداندن «احترام» را به گذرنامه ایرانی نیست. گذرنامه ایرانی هنگامی احترام پیدا می کند که کشورهای دیگر خواهان ورود ما به کشورشان باشند. این یک نابخردی هولناک خواهد بود که پای جهادگرایان و پانهای تجزیه طلب و جاسوسان و خرابکاران دولتهای دشمن شده، که ما در منطقه کم نداریم، را به ایران باز خواهد کرد. دولت شما هنوز نتوانسته مراکز مخفی صدور شناسنامه جعلی ایرانی به اینگونه "گردشگران"، یا حتی اسیدپاشان وطنی را شناسایی و کشف کند.

 

برخلاف گفته ساده اندیشانه آقای حسن قشقاوی در مورد «امنیت گردشگران» و اینکه «ایران جزیره امن و ثبات برای گردشگران خارجی است و در چند سال گذشته هیچ‌گونه اتفاقی برای گردشگران ورودی به ایران نیفتاده است و در این زمینه اطمینان کامل داریم»، من هشدار میدهم که ناامنی زیر پوست کشور است و این اظهارات بسیار ساده اندیشانه و عاری از دوراندیشی امنیتی است. شما در حال حاضر بهتر است فقط گردشگران را با روادید کمتر سختگیرانه فرابخوانید تا دستکم آنان که به کشور وارد می شوند شناسایی شده باشد؛ دروازه های باز پیشکش. شما نخست باید به هم میهنان ما در درون ایران که به خاطر مذهب و آیین متفاوت از مذهب رسمی از بنیادی ترین حقوق شهروندی محروم نگهداشته شده اند روادید برای حق مشارکت در اداره کشور بدهید تا مرزهای ما در ژرفا مستحکم شوند. 

 

در کشوری که بخش عمده ای از مردم آن از بنیادی ترین حقوق شهروندی محروم هستند، و نیروی انتظامی و تجسس و امنیتی عمده توان خود را برای روسری زنان و بشقابهای ماهواره بکار می برند، و نیروهای امنیتی بخش قابل توجهی از توان خود را برای زهرچشم گرفتن از نخبگان و دانشجویان بکار می برند، و کشف چند نفر اسید پاش و آمران آنها برایشان یک معضل است، و اجازه می دهند جو وحشت بر شهروندان خود تحمیل شده باشد، چگونه خواهند توانست عاملان توطئه بیگانگان را یا طرحهای تروریستی را کشف کنند، بویژه آنها که پشتیبانی داخلی هم داشته باشند. از رویدادهای این روزها در فرانسه عبرت بگیرید که کشور ما باید در انتظار خشونت های وارداتی بسیار بدتر از آن باشد. چنین عملیات خونبار را برای داعش و القاعده آسان نکنید.


ما البته همکاری و یکپارچگی با همسایگان خود را باید بانجام بدهیم و این کار را خواهیم کرد، ولی نخست کشور باید از محفل های پشتیبان بی ثباتی و تروریسم و خیانت و جاسوسی بیگانگان پاکسازی شود. مهمتر از آن، همه مردم ایران، بلا استثناء، باید این کشور را میهن خود بدانند و از حقوق برابر برخوردار باشند. آنگاه خود مردم بهترین تضمین برای ثبات و خنثی کردن توطئه ها خواهند بود. در حال حاضر، همین راهی که شما برای برداشتن تحریم ها و کاستن فشار اقتصادی بر مردم، و افشای فساد حاکم بر کشور دنبال می کنید بسنده است، که اگر موفق شوید نیمه راه را رفته خواهید بود. بقیه آن را ملت ایران به کمک خواهد آمد.


با گرامیداشت،
کورش زعیم
هموندی شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران- 21 دی 1393 

بازدید صفحه: 2280
 آقاي زعيم شما در اينجا در پاسخ به سه سوال گفتيد: ١.عربستان هشدار داده بود که اگر به بندر عدن نزدیک شوند اقدام نظامی خواهد کرد ٢.عربستان با کمک اطلاعاتی و لجیستیکی امریکا دست به حمله هوایی زده است ٣.حمله عربستان به یمن اشتباه بزرگ راهبردی آنها بود. آيا اين سه پاسخ با هم مخالف نيستند؟ بالاخره عربستان به تنهايي تصميم به حمله گرفته يا با پشتيباني امريكا؟ و ايا اين حمله اشتباه بوده يا هشداري درباره عدن؟ سپاس
a.m
1- عربستان هشدار داده بود که حمله هوایی می کند نه نظامی. 2- امریکا برای نرم کردن مخالفت عربستان نسبت به توافق هسته ای ایران، مجبور بود که نشان دهد همچنان پشتیبان عربستان است. 3- حمله عربستان یک اشتباه راهبردی بود چون امکان ندارد برنده شود، و این موضع امریکا را هم تقویت خواهد کرد تا آنها را بباوراند که از مذاکره درآیند نه رویارویی.

درود به استاد گرامي جناب استاد ديدگاه شما درباره مقاله زير چيست؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1946144/تفکر+نوین+سعودی.html
سعيد
من تصور می کنم که ملک سلمان می خواهد تصویر عربستان را در دیدگاه جهان بهبود بدهد که از تصور یک کشور شترسوار بی فرهنگ ولی بس ثروتمند (بدون کار) از محل منابع نفتی و حج، ولی عقب افتاد فرهنگی به یک کشور مورد احترام تغییر بدهد. کار بسیار دشواری در پیش دارد و ایه هدف در کوتاه مدت ممکن نیست.

درود به جناب زعيم 1.آيا در شرايطي كه ما در تحريم تسليحاتي هستيم و همسايگان ما مدرن ترين سلاح ها را مي خرند،فشار غرب براي دست برداشتن ما از توليد موشك در توافق اتمي دعوت كردن همسايگان براي حمله به خصوص احتمال حمله اعراب به جزاير سه گانه نيست!؟ آيا هيچ كشوري با دست خودش ارتش را ضعيف مي كند!؟ آيا ما بايد توان نظامي مان را به تحليل ببريم!؟ 2.آيا بازرسي از تاسيسات نظامي اسرار كشور را در اختيار بيگانه قرار نمي دهد!؟ آيا امنيت ملي را به خطر نمي اندازد!؟ پس چرا كسي با احتمال بازرسي از تاسيسات نظامي كشور مخالفت نمي كند!؟ اينجا مساله منافع ملي است نه جمهوري اسلامي با سپاس
1- توان نظامی ما ارتباطی با سلاح اتمی ندارد. در حال حاضر فقط ترکیه و پاکستان ارتش قوی تری دارند. جلوی تولید موشکهای ما را نمی گیرند. ما به موشک با برد بیش از هزار کیلومتر نیاز نداریم و همان بهتر که بر تولید موشکهای کوتاهبرد و میانبرد بیافزایند. ساختار نیروهای نظامی ما بهیچوجه برای یک جنگ کلاسیک مناسب نیست که من بزودی پیشنهادی در این رابطه خواهم داد. جمهوری اسلامی آنقدر خطا کرده و آشوب کرده که اکنون ما باید تاوان آن را بدهیم، ولی ابرقدرتها هم می دانند که ناتوان کردن ایران به زیان خودشان هم هست.

جناب استاد ديدگاه شما درباره مقاله زير چيست؟ آيا ديدگاه مفهومي نويسنده درباره استقلال بيشتر اعراب از امريكا به واقعيت نزديك است.با سپاس http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2015/04/05/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F-.html
سعيد
آنها هرگز نمی توانند از ابرقدرتها مستقل باشند و قبله آنها امریکا و بریتانیاست که اسراییل نتانیاهو هم به آنها افزوده شده. عربستان را ترس برداشته، ولی همانگونه که دوسال پیش گفتم روند تحول در عربستان آغاز شده. مردم نارضایتی خود را بیشتر و بیشتر نشان می دهند. اخیرا مردم قطیف هم که خود را به ایران نزدیکتر می دانند تا حجاز قیام کرده اند. بحرین هم به آنها مربوط نیست و یک قبیله عرب یک جزیره ایرانی را اشغال کرده است. تحول در عربستان قبیله حاکم را سرنگون خواهد کرد و حجاز کم کم بسوی نوعی دموکراسی که با یک دیکتاتوری آغاز خواهد شد پیش خواهد رفت.

اقاي مهندس شما گفتيد" این ترس بیشتر به دلیل مذهبی بودن نفوذ جمهوری اسلامی است تا ملی بودن آن. مذهبی بودن نفوذ جمهوری اسلامی در ملتهای آنها شکاف ایجاد می کند و یکپارچگی ملی آنها را از بین می برد". چه اشكالي دارد در اين كشورها كه با ما اختلاف مرزي و ملي دارند و اكنون دشمنان ما هستند شكاف ايجاد شود و توان آنها به تحليل برود!؟
a.m
اشکالش این است که در چهاردیواری خودمان هم ایجاد شکاف می کند، و این شکاف ها راه را برای نفوذ دشمنان باز می کند.

جناب استاد براي نوين سازي نيروي دريايي آيا موجودي كنوني حفظ خواهد شد؟ آيا از خارج هم بايد بخريم يا تمركز روي داخل است؟
سعيد
مجبوریم از خارج بخریم، ولی امکانات داخلی ما هم باید بسرعت ارتقاء کیفیت داده شود. امکانات خوبی در بندرعباس داریم که اگر سیاستگزاری ها از دست نادانان و دزدها در بیاید، می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

درود به استاد زعيم جناب استاد چه چيزي دير شده!؟ نفوذ ملي ما در منطقه؟ ٢.با اين حساب نيروي دريايي ما اگر پشتيباني هوايي مناسب داشته باشد عملا از مجموع كشورهاي عرب و غيرعرب قدرتمندتر است. ٣. شما خبر اخطار مصر به نيروي دريايي ما در خليج عدن را شنيديد؟ البته فرمانده نيروي دريايي ارتش ايران خبر را تكذيب كردند.ولي اگر هم درست باشد به ياد يكي از طرحهاي شما افتادم كه"استقرار يك ناو هواپيمابر ايران در خليج عدن"بود. هواپيماهاي اين ناو مي تواند در مواقع لازم از نيروي دريايي ما در خليج عدن پشتيباني هوايي كند.
سعيد
1- قدرت نمایی عربستان. 2- امروز هم قدرتمنتر است، نه اینکه ما مدرن و قدرتمند هستیم، برای اینکه آنها کم توان هستند. 3- ولی ما ناو هواپیمابر نداریم. فقط ناو امریکا را با حلبی و آن پاره شبیه سازی می کنیم و به آن شلیک می کنیم تا همه دنیا به ریش ما بخندند. مشکل اینجاست که مهندسان و دانشمندان ما زحمت می کشند، ولی احمق ها برای ما تصمیم گیری می کنند.

درود به استاد گرامي جناب استاد چرا اوباما در سخنراني خود كه مربوط به توافق اتمي بود(و نه سخنان جداگانه)از رهبران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس دعوت كرد تا درباره چگونگی تقویت همکاری‌های امنیتی به امريكا بروند!؟ آيا سياست تسكين و ترضيه خاطر اعراب است يا ادامه فشار بر ايران؟ با سپاس
سعيد
اوباما هنوز دشواری فروختن دستاورد خود را به کنگره دارد و باید به مغز آقایان شش "کشور" آمپول مسکن بزند تا این چند ماهه ساکت باشند و دست به توطئه و شیطنت نزنند.

منظورش همان 22 كشور عربي است كه به قول عبدالناصر از اقيانوس اطلس تا خليج فارس هستند.اكنون هم كه ميخواهند ارتش مشترك عربي درست كنند. همان روياي عبدالناصر.
a.m
هنوز هم رویایی بیش نیست. سیسی می خواهد ادای عبدالناصر را در بیاورد. ولی چون مصری است و عرب نیست، عربان را نمی شناسد.

جناب استاد آيا اعداد زير درست هستند يا اشتباه تايپي رخ داده!؟ آيا ما216 فروند کلاس الوند و البرز و سبلان و 153 فروند کلاس موج جماران و دماوند و 163 ناو گشتي بایندور و 802 ناوچه هلندی کوروت داريم!؟ مجموع آنها به بيش از ١٠٠٠ فروند مي رسد! با سپاس
سعيد
من نیروی دریایی ارتش و سپاه را یکپارچه کردم. در رده بندی شناورها کوروت یک کلاس شناور است که در تگزاس امریکا ساخته می شد و دو تای آن در 1963 به ما فروخته شد. در ایران هم ساخته شده است. البته چون تنوع کشتی در نیروهای ما بسیار زیادتر از عرف است، من برخی را بر پایه تناژ مخلوط کردم. در ضمن قایق های گشتی را هم بر پایه کلاس فهرست کردم که بسیاری از آنها قایق های تندرو توپدار یا موشک انداز هستند.

بله جناب استاد يادم هست. ٢.شما پيوند سياست خارجي با سياست داخلي عربستان را كه در مقاله به آن اشاره شده تا چه اندازه واقع بينانه مي دانيد؟ يعني تمام ترس حكومت سعودي داخلي است؟ ٣. درحال حاضر ترس اصلي سعودي و بقيه اعراب سياستهاي شيعه گري است ولي من تصور ميكنم اگر ما سياست ايراني و به دور از مذهب هم داشته باشيم آنها مساله عرب و عجم را بزرگ ميكنند تا به ايران هراسي دامن بزنند و مانع گسترش نفوذ ملي ما در منطقه شوند. با سپاس
سعيد
2- حمله عربستان به یمن اشتباه بزرگ راهبردی آنها بود. بزودی شیعیان عربستان که بیشتر در قطیف که مرکز نفتی عربستان است و نزدیک به همه آنان ایرانی تبار یا از تبار بابل هستند شورش خواهند کرد و پشت سر آنها بخشی از 40%‌مردم فقیر عربستان به خیابانها خواهند ریخت و نظام قبیله ای یک مشت مفت خور فروخواهد ریخت. 3- دیر شده.

جناب استاد ديدگاه شما درباره مقاله زير چيست؟ با سپاس http://www.bbc.co.uk/persian/world/2015/03/150331_saudi_arbia_invasion_yemen
سعيد
من با این تحلیل موافقم. یادتان هست دو سال پیش در اینجا نوشتم که "از دو سال دیگر روند سرنگونی پادشاهی و حکومت قبیله ای در عربستان آغاز خواهد شد"؟

جناب استاد منظورم دست اندازي و تجاوز نبود بلكه توازن نظامي ميان ارتش نوين سازي شده ايران و 22 كشور عربي بود.
سعيد
من نمی دانم کدام 22 کشور را می گویید که برای ما خطر باشند. اگر جمهوری اسلامی باشد و همین سیاستها را داشته باشد، فقط کشورهای عربی نخواهند بود که باید ازشان بترسیم. اگر آدم شویم، هیچکدام از کشورهای عربی خیال حمله به ما را در سر نخواهند پروراند.

جناب استاد من جنون دستيابي به سلاح اتمي ندارم ولي نگران امنيت اينده ايران(حتا با يك حكومت ملي دمكراتيك)هستم.اينكه ارتش عربي كه طرح تشكيل ان ديروز در اتحاديه عرب تصويب شد با جمعيتي چندبرابر ما كه از نظر سلاح هم مقدار بسيار بيشتري از ما دارند روزي ما را تهديد كنند.نمونه اش همين ائتلاف جنگي در يمن. در آن حالت براي ما 2 راه وجود دارد: دستيابي به سلاح اتمي تا آنها را از فكر جنگ متعارف بيرون بياوريم يا عضويت در پيمان ناتو. ٢. گمان نمي كنم ارتش ما با نيروهاي سه گانه اش حتا اگر نوين سازي هم بشود بتواند با ارتش عربي شامل 22 كشور مقابله كند.به همين دليل هم همان دو راه بالا باقي مي ماند.
سعيد
1- ترس شما بی مورد است. نفت و کالاهای صادراتی و وارداتی همه این کشورها، عربستان، مصر، سودان، پاکستان، از این تنگه و سوئر به مدیرترانه می رود. جمهوری اسلامی سی سال است که به کشورهای قدرتمند جهان فحاشی می کند و تهدید می کند که تنگه هرمز را می بندد و در 53 ثانیه ناو هواپیمابر امریکا را غرق می کند و خلیج فارس را گورستان امریکا می کند و ناو هواپیمابر امریکا را از حلبی می سازد و موشک می زند و حرفهای فکاهی دیگر. هرچند هیچکس از این تهدیدها نمی ترسد، ولی قدرتها می گویند اینها دیوانه هستند و نمی شود به آنها اعتماد کرد، و تازه بمب اتم هم می خواهند. بهمین دلیل آن کشورها که باید برای امنیت خود به ایران اتکاء کنند از ترس ما برای نخستین بار اختلافات تاریخی خود کنار گذاشته علیه ما متحد شده اند. حتا با یک حکومت دموکراتیک ما راه درازی داریم تا این آب رفته را به جوی بازگردانیم. 2- ما فقط باید در عمل نشان بدهیم که دیوانه نیستیم و منافع ملی و رفاه مردم خودمان از همه چیز بالاتر است، نه سرکشی و دست اندازی به خانه دیگران.

اينجا مساله نابخردي يا بخردي جمهوري اسلامي نيست.مساله رقابت منطقه اي براي داشتن نفوذ بيشتر است.يمن هم مانند سوريه و عراق بخشي از آن رقابت است.ما نبايد همه چيز را از ديد مخالفت با جمهوري اسلامي تحليل كنيم.بايد از گسترش نفوذ ايران در منطقه و كنترل تنگه هاي استراتژيك مانند هرمز و باب المندب توسط ارتش ايران حمايت كنيم.عربستان دشمن ايران قدرتمند است .
a.m
ما همه چیز را از دید مخالفت با جمهوری اسلامی تحلیل نمی کنیم. ما همه چیز را از دید منافع ملی ایران و آینده نگری و سیاست خردمندانه خارجی در راستای تامین امنیت و منافع ملت ایران تحلیل می کنیم. نفوذ در دوردست وقتی ملت شما فقیر و زیر خفقان و ناامید از آینده است، و یک باند کوچک همه دارایی و درآمد کشور را دزدیده اند، و منفور ملتی که هر آن ممکن است منفجر شود، باب المندب چه سودی برایشان می آورد.

درود به استاد گرامي جناب استاد وضعيت نيروي دريايي ما چطور؟ كميت و كيفيت.آيا ضعيفتر از مصر و عربستان هستيم؟ ٢. امريكا اعلام كرده كه با سوخت گيري هوايي و فرستادن بمب و هدف گذاري مراكز حوثي ها به عربستان كمك ميكند.ظاهرا همان پشتيباني هايي كه شما فرموده بوديد بدون آنها عربستان نمي تواند در جنگي وارد شود. ٣. پيشتر فرموده بوديد: هيچ مانعي ندارد كه باب المندب در كنترل ايران باشد.فكر مي كنم منظورتان به يك ايران دمكرات باشد.درست است؟ ٤. جناب استاد چه فاجعه اي در سه دهه گذشته رخ داده كه همه عليه ما ائتلاف تشكيل مي دهند و بدون ترس گستاخي ميكنند؟مثلن پاكستان همسايه ايران از عربستان حمايت ميكند و غيره با سپاس
سعيد
1- ما 3 زیردریایی کلاس کیلو، 1 فروند کلاس بسات، 2 فروند 600 تنی فاتح ساخت ایران، 1 فرون کلاس نهنگ ساخت ایران، 1 فروند قدیر ساخت ایران و 4 فروند یوگو ساخت کره شمالی، یک هم الصابحات (!) ساخت ایران. ناوهای جنگی: 216 کلاس الوند و البرز و سبلان همه چهل ساله ساخت امریکا، 153 فروند کلاس موج جماران و دماوند ساخت ایران کپی ناوهای قبلی، و یک ناو سهند که در حال ساخت است. 163 ناو پنجاه سال گشتی امریکایی بایندور، 802 ناوچه هلندی 70 ساله کوروت به نام حمزه در دریای کاسپین، 8 قایق موشک انداز، 10 قایق تندر (هودونگ) چینی همه حدود 20 ساله. 14 قهیق موشک انداز کمان یا سینا ساخت ایران، 3 قایق گشتی امریکایی کلاس پروین، 2 قلیق گشتی کیوان، 92 قایق گشتی باور ساخت چین بهسازی شده در ایران، 97 قایق گشت ساحلی امریکایی و چینی و ایرانی، 83 قایق گشتی رودخانه ای، 17 هاورکرافت، با حدود 200 قایق پشتیبانی، 10 قایق مین گذار و مین جمع کن، 22 قایق خشکی دریا، و حدود 4000 کشتی پشتیبانی و لجیستیکی و آموزشی. نیروی هوابرد نیروی دریایی: 13 هلیکپتر سیکورسکی ساخت ایتالیا مین جمع کن و ضد زیردریایی، 15 هلیکوپتر حمله، 17 هواپیمای نفربر، و 16 پایگاه دریایی کوچک و بزرگ. 2- درست است. 3- دیگر برای باب المندب دیر شده. نابخردی راهبردی نظامی جمهوری اسلامی آنجا را برای همیشه از ما گرفت. حرکت حوثی ها بسوی عدن یک اشتباه بزرگ تاکیتیکی بود. 4- ستیزگری جمهوری اسلامی با مریکا، سیاست راهبردی جداکردن شیعه و سنی در سیاستهای راهبردی و رنگ مذهبی زدن به سیاست خارجی.

جناب استاد شما فرموديد"هر تاکتیسیان نظامی وقتی بخشی عمده ای از هدفش را تامین کرد، باید متوقف شود و قدرت خود را تثبیت كند و بعد گام بعدی را اگر ضروری بود بردارد". در حاليكه گاهي توقف باعث عدم پيروزي قاطع و در درازمدت شكست شما ميشود مانند توقف ارتش آلمان در دونكرك فرانسه در حاليكه بريتانيا بي دفاع بود.يا توقف ارتش آلمان در مسكو كه باعث رسيدن ارتش سيبري شوروي و شكست آلمان شد.يا توقف ارتش كره شمالي در بندر بوسان كه باعث رسيدن نيروهاي امريكا و عقب راندن كره شمالي شد. ٢.منظور من اين نبود كه روسيه موافق سلاح اتمي ايران است يا نه! منظور من اين بود كه آيا براي به دشواري نخوردن ما درصورت همدستي كشورهاي عرب بهتر نيست ايران به سلاح اتمي تجهيز شود تا اين ائتلاف(نمونه اش اكنون در يمن)فكر جنگ با ايران را هم نكند؟(فقط براي بازدارندگي).مانند روسيه كه سلاح اتمي مانع جنگ متعارفش با ناتو و شكست احتمالي اش ميشود. با سپاس
سعيد
چنگ برای شکست دادن یک دشمن متجاوز با جنگ داخلی برای چیرگی بر سرزمین فرق می کند. آن مثال شما به این شرایط نمی خورد. برای مثال اگر آلمان نازی پس از گرفتن اتریش و حتا پس از لهستان متوقف می شد و چند سالی صبر می کرد تا متصرفات را هظم کند، شاید جنگ جهانی ای هم در نمی گرفت. 2- شما کاربرد بمب اتمی امریکا در فاصله ده هزار کیلومتری خود را با بمب اتمی در همسایگی مقایسه نکنید. چرنوبیل را به یاد بیاورید که با نشت کوچک رادیواکتیو هزار کیلومتر تا کشتزارهای ما در گیلان آلوده شد. دنبال بمب اتمی رفتن باعث از هم پاشیدگی کشور ما خواهد شد.

درود به استاد زعيم آيا موضع پاكستان در اين باره كه "تهديد امنيت عربستان با واكنش قاطع پاكستان روبرو ميشود"يك ژست ديپلماتيك است يا هشداري به ايران؟ با سپاس
سعيد
پاکستان متکی به پول عربستان است و بدون آن نمی تواند اقتصاد خود را اداره کند. بسیاری از مستشاران نظامی عربستان پاکستانی هستند. ولی تصور نمی کنم پاکستان دخالت کند. وضع امنیتی داخل آن بسیار خراب است. هندوستان در کنارش منتظر فرصت برای گرفتن سرزمین های مورد مناقشه است، و القاعده و طالبان هم وبال گردنش هستند.

خب نيروي هوايي نداري چرا جزاير جزاير مي كنيد؟ چرا خليج فارس خليج فارس مي كنيد؟ چرا از نفوذ تاريخي ايران دم مي زنيد!؟ كدام قدرت؟ كدام نفوذ؟ كدام خليج فارس؟ همه كه در كنترل سعودي و امارات و اعرابه
پان عرب
پان عرب گرامی، آن عربی که تو هستی یک سر و گردن از عرب حجاز بالاتری. عرب واقعی همانان هستند که فرات تا نیل زندگی می کرده اند.

جناب استاد آيا شما از وضعيت نيروي دريايي عربستان و مصر كه گفته ميشود در خليج عدن و باب المندب هستند اطلاعي داريد؟ يكي از تحليل گران نظامي معتقد بود: بدون در نظر گرفتن ضعف هوايي ايران(براي پشتيباني از ناوگان دريايي اش)نيروي دريايي ايران با پيشرفت صنايع كشتي سازي اش هم اكنون آموزش ديده ترين و قوي ترين نيروي منطقه است.
سعيد
1- نیروی دریایی عربستان کلا 7 ناو جنگی و 2 شناور پشتیبانی، 3 ناو مین جمع کن، 4 ناو جنگی کلاس کوروت امریکایی و 9 قایق گشت ساحلی، 44 هلیکوپتر فرانسو پوما و دوفین دارد. 12 هزار ناوی و سه برابر آن افسر و اداری دارد. 2- نیروی دریایی مصر 2 ناو موشک انداز و یک در سفارش دارد، 1 ناو گشتی، 4 ناو موشک انداز کوروت امریکایی، 28 شناور یا قایق تندرو موشک انداز، 8 قایق گشت ساحلی و 2 شناور خشکی دریا و 28 شناور مین گذار دارد. 4- نیروی دریایی بدون نیروی هوای بدرد نمی خورد مگر برای رویارویی با دزدان دریایی.

درود به استاد گرامي آيا تلاش ايران براي كنترل باب المندب اشتباهي توسط جمهوري اسلامي است؟ من آرزو دارم همانند دوران انوشيروان دادگر اين تنگه را در كنترل بگيريم ٢. آيا حمله عربستان به يمن غرور ملي شما را جريحه دار كرده؟ ٣.برخي از تحليل گران معتقدند كه عربستان به دليل همسايگي با يمن هميشه در سياست اين كشور دست بالا دارد و ايران حتا با يك دولت ملي هم نمي تواند در يمن با عربستان رقابت كند و بهتر است بي خيال يمن شود. ٤.جناب مهندس اگر شما در ايران سياستگذار بوديد در يمن چه مي كرديد؟ سپاس
سعيد
1. آری اشتباه است. جمهوری اسلامی با سیاست احمقانه تهدید بستن تنگه هرمز کارنامه امنیت بین المللی خود را سیاه کرد. هر گز چنین اجازه ای را به این اقایان نمی دهند. 2- نه،‌زیرا به سیاست های بد و لات بازی های جمهوری اسلامی عادت کرده ام. کار نابخردانه به من غرور نمی دهد. 3- این سخن درباره جمهوری اسلامی درست است. حساب ایران با جمهوری اسلامی جداست. 4- من نخست خانه خود را سامان می دادم. کش.ری که 6 آن گرو 7 است و همه مردم آن بجز چند هزار دزد از درد زندگی رنج می برند، در یمن چکار دارد. اگر کشور مرفه و پیشرفته ای بودیم، آنگاه راهکارهای وجود دارد که شانس موفقیت بسیار بیشتری دارند.

دردو به آقای مهندس زعیم چند سوال داشتم: 1. آقای منصور هادی در کدام انتخابات دمکراتیک به ریاست جمهوری یمن انتخاب شدند که عربستان او را رییس جمهور قانونی یمن می داند و دخالت خود را مشروع!؟ آیا هر کشور می تواند با زور، دولت خورد علاقه خود را در کشور همسایه روی کار بیاورد!؟ مثلا آیا ایران حق دارد در عراق یا پاکستان حکومت موردعلاقه اش را روی کار بیاورد!؟ 2.چرا عربستان که انقدر خودش را قوی می داند جزایر تیران و صنافیر را از اسراییل پس نمی گیرد که ۴۸ سال در اشغال اسراییل است!؟ ارتش های عربی با این حجم سلاح مدرن چرا جولان را از اسراییل پس نمی گیرند!؟ بمبهای اتمی اسراییل؟
1- دئر همان انتخاباتی که آقای احمدی نژاد را رییس جمهور ما کرد. پشتیبانان یک نفر که منافعشان را تامین می کند، می توانند هر ادعایی برای مشروعیت سیاسی او بکنند. ما هم چنین تلاش هایی کرده ایم: در لبنان و غزه و عراق ... 2- چون توان جنگیدن با اسراییل را ندارد، و اکنون هم پیمان اسراییل و ترکیه علیه ایران است. من هم که کودک بودم آنقدر اسباب بازی داشتم که چون نمی توانستم با همه آنها بازی کنم با دوستان الک دولک بازی می کردیم. اسراییل نمی تواند از بمب های اتمی استفاده کند،‌زیرا مردم خودش هم آسیب بسیار جدی خواهند دید.

متاسفانه اكثر تحليل هاي راهبردي جبهه ملي به معناي عام و جناب كوروش زعيم به معناي خاص اشتباه درآمده! شما تحليل كرده بوديد كه عربستان نمي تواند به اقدامات نظامي بدون حمايت آمريكا دست بزند ولي در 4 سال گذشته هم در بحرين و اكنون يمن به اقدام نظامي دست زده!از آمريكا هم اجازه نگرفته است. دوم مساله عراق است كه شما طرح نظامي براي مقابله با داعش داديد ولي عربستان و اعراب خليج فارس با طرح ما مقابله كردند و تكريت هنوز آزاد نشده.
Arash
خوشحالم که توهم اشتباه ما در تحلیل رویدادها شما را شادمان کرده است. کاربرد واژه "اکثر" نشان می دهد که شما همه را در این سالها خوانده اید و با دقت با روند رویدادها مقایسه کرده اید. دقت شما ستایش انگیز است، ولی عربستان با کمک اطلاعاتی و لجیستیکی امریکا در به حمله هوایی زده است. لابد به این واقعیت توجه نکرده اید. در یمن هم یک حرکت پلیسی نمادین برای سرکوب مردم در پشتیبانی از شیخ قبیله حاکم بود نه یک حرکت نظامی. دوم: خوب است که شما با دست داشتن "عربستان و اعراب خلیج فارس" در ظهور و وحشیگری های داعش در عراق و سوریه را تایید می کنید؛ که ما را به یاد دو سده نخستین حمله اعراب به ایران در سده هفتم میلادی می اندازد. مطمئن باشید تکریت آزاد می شود و سرانجام این جنگجویان به خانه واقعیشان در حجاز بازگردانده می شوند، مگر اینکه جنگ بسیار بزرگ منطقه ای درگیرد..

سلام زعيم پس از اعزام نيرو به بحرين،در سال نو خودتان،قدرت كوبنده سعودي را در يمن ديدي كه در واقع نمايش قدرت به شما بود. اين در واقع شكستن شاخ ايران است. راستي شما چنين نيروي هوايي كوبنده اي مثل سعودي داريد؟
پان عرب
نه نداریم و شاخمان هم خیلی درد گرفته است. امیدوارم خلبانهایشان قهر نکنند یا توسط کشورهایشان فراخوانده نشوند. جمهوری اسلامی از این اشتباه ها زیاد کرده است و این آخرینش نخواهد بود.

بيش از ١٠ كشور عربي با فرستادن هواپيما از حمله عربستان به يمن حمايت كردند.همچنين دبيركل اتحاديه عرب.آقاي زعيم گمان نمي كنيد دل بستن به اختلافات كشورهاي اتحاديه عرب باهم و تفكيك آنها به عرب و عرب زبان خوش خيالي باشد؟ در اين حمله بيش از ١٨٠ فروند جنگنده عربي مشاركت داشتند.ظرفيت خطرناكي كه ميتواند عليه ايران يا منافع ايران هم بكار گرفته شود.
ايراني
باعث آن حمله اشتباه تاکتیکی سیاستگزاران هوتی ها یا جمهوری اسلامی بوده است. تصور نکنید که در جهان سیاست همیشه همه چیز یکسان و شرایط ثابت می مانند. آن چیزی ثابت است که مرده باشد یا به تاریخ پیوسته باشد. اگر اینکه من دو سال پیش چگونه تحلیل کرده ام با تحلیل امسالم که شرایط عوض شده یکی باشد یعنی که من دو سال در خواب بوده ام. نابخردی جمهورس اسلامی و سیاستهای مذهبگرا و خودبزرگ بینانه می تواند ایجاد وحشت در دل همسایگان کند. عربستا هشدار داده بود که اگر به بندر عدن نزدیک شوند اقدام نظامی خواهد کرد. هر تاکتیسیان نظامی وقتی بخشی عمده ای از هدفش را تامین کرد، باید متوفق شود و قدرت خود را تثبیت کن و بعد گام بعدی را اگر ضروری بود بردارد. من هیچ منطق بر حرکت هوتی ها برای تصرف عدن نمی بینم. باید آقایان می دانستند که تصرف عدن کنترل تنگه باب المندب را با خود میاورد که پس از تنگه هرمز مهمترین تنگه گذرگاه کشتی های نفتی است. شما تصور نمی کنید که برخی خریداران عمده نفت عربستان و یمن کمک به ایجاد این اتحاد برای جلوگیری از افتادن آن به دست ایران کرده باشند؟

درود به شما آقاي زعيم حمله عربستان به يمن اغاز شد در حاليكه شما گفته بوديد عربستان اگر ده برابر هم سلاح و بودجه داشته باشد به عمليات نظامي دست نمي زند و روش آنها جنگهاي نيابتي است.حتا گفته بوديد خلبانهايشان بيشتر غيرعرب و اجاره اي هستند.
ما همه فردوسي هستيم
من گفتم علیه ایران دست به حمله نمی زند؛ ولی اکنون مشغول جنگ نیابتی علیه ایران بوسیله داعش است که در این عملیات با اسراییل و ترکیه هم پیمان می باشد. اگر ما به سرعت واکنش به پیدایش داعش نشان نمی دادیم، اکون در حال جنگ با آنها در آذربایجان و کردستان و خوزستان می بودیم. درباره خلبانهایشان هم پس از جنگ خواهید شنید. معنای گفته من این نبود که پاکستان برایشان خلبان تربیت نمی کند. منتهی در زمان خرید هواپیماها به تعداد خریدشان خلبان نداشتند.

درود به استاد گرامي جناب استاد باتوجه به اينكه ميعانات گازي مانند نفت سفيد يا سوخت بنزين يا سوخت هواپيما(برخلاف گاز طبيعي يا گاز مايع يا نفت خام)محصولات صنعتي محسوب شده كه در پالايشگاه ها توليد ميشوند آيا ميتوان اين محصولات را صادر كرد يا فقط بايد بعنوان خوراك صنايع خودمان استفاده شوند؟ با سپاس
سعيد
ما مجبوریم برای سالهای دراز آنها را صادر کنیم، که البته الویت با مصرف صنعتی داخلی باید باشد. چون آنچه ما از تولید داخلی صادر می توانیم بکنیم ارزش افزوده بیشتری از صدور نفت خام یا تولیدات دست اول آن خواهد داشت.

درود به شما جناب زعیم چرا ما باید از اینکه کشورهای عربی به سمت دمکراسی بروند خوشحال باشیم!؟ دمکراسی و حکومت ملی باعث افزایش قدرت ملی آنها میشود که در جهت منافع ملی ما نیست! در مصر بهتر است دیکتاتوری نظامی ادامه یابد.در سوریه و لیبی و تمام جهان عرب هم بهتر است دمکراسی برقرار نشود تا تمام دشمنان یا رقبای بالقوه ما همیشه درگیر بحرانها و درگیری های داخلی خود باشند و از دور رقابت با ما خارج شوند.اگر اتحادیه عرب با 22 کشور دمکرات(مشابه اتحادیه اروپا)در برابر ایران باشد یا 22 کشور استبدادی کدام در راستای امنیت و منافع ملی ماست!؟ در کدام حالت ما می توانیم نفوذ بیشتری در این کشورها و منطقه داشته باشیم؟
در دیکتاتوری ها ما همیشه با خودکامگی و زیاده خواهی دیکتاتورها که غالبن احمق یا ضعیف النفس هستند سر و کار داریم. ولی در دموکراسی، دولتها مجبورند همیشه منافع ملی و صلح و آسایش مردمشان را تامین کنند و احتمال حرکتهای بی منطق بر پایه خودبزرگ بینی بسیار کمتر است. اگر اتحادیه عرب با 22 کشور دموکرات تشکیل شده بود، منافع ملی خود را در صلح با ایران و روابط خوب و همکاری اقتصادی می دیدند.

جناب استاد ديدگاه شما درباره مطلب زير چيست؟روزهاي آينده را چگونه مي بينيد؟ با سپاس http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1945568/چرا+ناگهان+عملیات+آزادسازی+تکریت+متوقف+شد؟.html
سعيد
ورود به تکریت به علت کارگذاشتن صدها بمب کنار جاده ای و در مسیر و ساختمانها کار بسیار وقتگیر و آهسته ای می بود و نیاز به تکنولوژی امریکا بود. امریکا نمی توانست در حالیکه ترکیه و عربستان از حضور ایران ناراحت بودند در کنار رزمندگان ایران قرار بگیرد، بنابراین عاقلانه ترین کار همین بود که ایران عقب بکشد و بگذارد امریکا کار را انجام دهد، بویژره برخی سنی های عراق هم ترس از مستقر شدن شیعیان در تکریت داشتند. اگر امریکا موفق شود که به سود ایران هم هست. اگر موفق نشود، همه تصور خواهند کرد که اگر ایران مانده بود موفق می شد.

جناب استاد گمان مي كنم شما درباره بندر بن سلطان پاسخ داده ايد نه تركي الفيصل. آيا به نظر شما عربستان هم به دنبال چرخه سوخت اتمي خواهد رفت؟ ٢. آيا قدرت نظامي چين در شرايط كنوني با روسيه برابر است؟ ٣. اگر شما جاي پوتين بوديد آيا از كريمه خارج مي شديد و سقوط سياسي خود را رقم مي زديد؟ با سپاس
سعيد
1- این دو شخص در عربستان تفاوت چندانی با هم ندارند. 2- عربستان ابزار علمی و صنعتی این کار را ندارد و اگر بخواهد به این کار دست بزند 99% نیروی انسانی آن باید پاکستانی یا از کشورهای دیگر باشند. 3- چین هم اکنون رده سوم قدرت نظامی جهان را پس از امریکا و روسیه دارد، ولی به سرعتی بیشتر از روسیه قدرت می گیرد، زیرا بودجه بیشتری می تواند هزینه کند. 3- پوتین هرگز از کریمه خارج نخواهد شد چون آن را متعلق به روسیه می داند که پس از جنگ به اوکرایی "هدیه" شده بود. او نام خود را در تاریخ روسیه خدشه دار نخواهد کرد.

با عرض تبريك سال نو به آقاي زعيم آقاي مهندس آيا شما موافق نيستيد كه كشورهاي عربي نمي خواهند يك ايران پرنفوذ در منطقه باشد. چه جمهوري اسلامي باشد چه شاه چه هر حكومت ديگري؟ ابزار چين براي گسترش نفوذش ابزاري صلح آميز است كه سپاه قدس ندارد ولي بازهم آمريكا نگران است.مي توانيم نتيجه بگيريم كه گسترش نفوذ ايران با هر حكومت و هر ابزاري مورد نگراني اعراب قرار مي گيرد.چون نمي خواهند ايران پرنفوذترين و قوي ترين كشور در منطقه باشد.
چرا، موافقم که یک ایران قدرتمند و پرنفوذ آنها را می ترساند، ولی این ترس بیشتر به دلیل مذهبی بودن نفوذ جمهوری اسلامی است تا ملی بودن آن. مذهبی بودن نفوذ جمهوری اسلامی در ملتهای آنها شکاف ایجاد می کند و یکپارچگی ملی آنها را از بین می برد. همان کاریست که غعربستان و ترکیه در کشور ما می کنند و روی شکاف قومی و زبانی تلاش می کنند و تا حدی هم موفق شده اند.

درود به استاد گرامي و شادباش نوروز به شما جناب استاد آيا "ماندن"در عراق در جهت منافع ملي است؟ فقط عربستان نگران ماندن ما در عراق نيست.كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس،مصر و اردن هم نگران هستند. ٢.گمان نكنم اسراييل در پيدايش داعش نقش داشته باشد.يعني اسراييلي ها گروه بنيادگراي اسلامي را ايجاد مي كنند كه دشمن خودشان است!؟ ٣.آيا "به دشواري برخوردن ما درصورت همدستي مصر،عربستان و تركيه" به مفهوم درست بودن ديدگاه طرفداران تجهيز ايران به سلاح هسته اي براي جلوگيري از جنگ با ائتلاف اين سه كشور(شايد كشورهاي ديگري هم به آنها اضافه شوند)نيست!؟ مانند روسيه كه سلاح اتمي مانع جنگ متعارفش با ناتو و شكست احتمالي اش ميشود. با سپاس
سعيد
1-ماندن نظامی در عراق به سود ما نیست. ما فقط باید کمک کنیم داعش شکست بخود و سپس از آنجا بیروان بیاییم. 2- اسراییل هم القاعده در سوریه را کمک می کرده و هم داعش را در سوریه و عراق، یکی از مراکز درمانی القاعده و داعش در درون اسراییل است. بسیاری از کشورها، از جمله امریکا و بریتانیا، معمولن برای آسیب زدن به یک کشور از دشمنان طبیعی و بومی استفاده می کنند که نه دخالت آنها آشکار باشد و نه مجبور باشند از مجلس هایشان اجازه بگیرند. اسراییل از این قاعده مستثنی نیست. ولی ریشه این گروهها به همان کوشش امریکا و بریتانیا برای شکست شوروری در افغانستان بر می گردد. 3- نه. روسیه هم نمی خواهد ایران به سلاح هسته ای دست یابد، زیرا از کینه عامه مردم نسبت خود آگاه است و می داند که مردم ایران به روسیه اعتماد ندارند. ما در هر حال در یک درگیری پنهان با ترکیه و عربستان هستیم، به علت توطئه های آنها برای نفوذ در ایجادذهنیت قومی در کشور ما. ولی مصر امروز بشدت به پول عربها نیاز دارد. 3-

اگر قرار است پيمان دفاعي هم باشد بايد با هندوستان و اسراييل باشد،نه با مصر كه با دشمنان ايران(عربستان و امارات)نرد عشق مي بازد و مي خواهد به منافع ايران در خليج فارس ضربه بزند.آنها هيچگاه متحدان ما نبوده و نيستند بلكه آماده فرصت براي ضربه زدن به ما هستند.همين مصري ها قبل از انقلاب در جنگ يوم كيپور ازما نفت مجاني گرفتند.آسمانمان را به روي هواپيماهاي روسي گشوديم تا براي مصر اسلحه ببرند.پس از جنگ هم يك ميليارد دلار از ما وام گرفتند،اما در جنگ ما با عراق از صدام حمايت كردند و خلبان و مستشار فرستادند. آقاي زعيم حافظه تاريخي ملت ايران بسيار خوب كار ميكند.دوستي ها را فراموش نميكند و دشمني ها را هرگز
a.m
1- مصر در حال حاضر نیاز شدیدی به پول عربستان برای نجات اقتصاد مصر دارد. همه کشورها نخست به منافع ملی خود می اندیشند، و نزدیکی موقت مصر با عربستان افزون بر پول، برای کنترل اخوان المسلمین است که توسط رقیب عربستان، قطر، تقویت می شود.

جناب استاد ديدگاه شما درباره حضور ايران در نبرد تكريت چيست؟ آيا با طرح نظامي-امنيتي سال گذشته شما براي سركوب داعش همخواني دارد؟ ٢ به نظر شما علت نگراني كشورهاي عرب از نقش ايران در آزادسازي تكريت چيست؟ آيا نگران سركوب داعش هستند يا گسترش نفوذ ايران؟ آيا اين نگراني مشروع است؟ با سپاس
سعيد
1- طرحی رویارویی با داعش که انجام می شود، دقیقا همان است که من می خواستم، ولی اکنون باید نگران داعش در افغانستان و در خاک خودمان هم باشیم. 2- کشورهای "عرب" نگران نیستند. کشور "عرب" نگران ماندن ما در عراق است، و این کشور عرب نگران همان است که داعش را با همدستی ترکیه و اسراییل راه انداخت. نگویید کشورهای عرب. سوریه و عراق هم در اصطلاح شما باید عرب باشند، که نیستند.

درود به استاد گرامي جناب استاد ديدگاه شما درباره مطلب زير و تاثير آن بر مذاكرات چيست؟با سپاس شاهزاده ترکی الفيصل رييس پيشين دستگاه اطلاعات عربستان هشدار داد: هرگونه شرایطی که بر اساس توافق هسته‌ای به ایران اعطا شود، عربستان سعودی و دیگر کشورها نیز خواستار همان شرایط خواهند شد وي با اشاره به مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ايران گفته است: اگر ايران توانايی غنی‌سازی اورانيوم در هر سطحی را داشته باشد، اين تنها عربستان سعودی نيست که خواستار همین توانایی خواهد شد آقای الفيصل تاکيد کرده است: «من هميشه گفته‌ام که هر چيزی از اين مذاکرات بيرون بيايد، ما هم همان را خواهیم خواست.
سعيد
آقای ترکی الفیصل در برابر سیاست جهانی به علت نقشه های خشونت آمیز و بلندپروازانه حتا به بهای جان صدها هزار نفر به اندازه بسنده شناختهشده است. ایشان قصد بازگشت خلیفه گری اسلام تکفیری عربستان در منطقه را توسط داعش داشت که در حال حاضر توسط ایران عقیم شده است. حرفهایش را دیگر کسی بها نمی دهد.

درود به جناب زعيم به خبر زير توجه كنيد: "در ماه اکتبر سال گذشته، مراسم آغاز به کار بانک آسیایی سرمایه گذاری زیربنایی در پایتخت چین برگزار شد و بیست و یک کشور، از جمله چین،هند،مالزی،قطر، بنگلادش،پاکستان،کویت،عمان،ازبکستان به عنوان اعضای موسس در این مراسم شرکت کردند. در آن زمان گفته شد که کره جنوبی و استرالیا نیز به عضویت در این نهاد علاقمند بودند اما فشار آمریکا مانع از اقدام آنها شد. به گفته ناظران،ایالات متحده نگران آن است که اين بانک تحت نفوذ کامل چین قرار گیرد و این کشور با بهره‌برداری از ذخایر سرشار ارزی،از طریق سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه، در صدد گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود باشد. جناب زعيم آيا نگراني آمريكا مشابه نگراني كشورهاي عرب از گسترش نفوذ منطقه اي ايران نيست؟ با اين تفاوت كه ابزار چين اقتصادي و ابزار ايران نظامي است. يعني قاسم سليماني و سپاه قدس بهانه است و كشورهاي عربي نمي خواهند يك ايران پرنفوذ در منطقه باشد حالا چه جمهوري اسلامي در ايران باشد چه شاه چه هر حكومت ديگري! وگرنه ابزار چين براي گسترش نفوذش ابزاري صلح آميز است كه نه سپاه قدس دارد و نه حامي ترور است ولي بازهم آمريكا نگران است.مي توانيم نتيجه بگيريم كه گسترش نفوذ ايران با هر حكومت و هر ابزاري مورد نگراني اعراب قرار مي گيرد.چون نمي خواهند ايران پرنفوذترين و قوي ترين كشور در منطقه باشد.نظر شما چيست؟ با سپاس
چین هم اقتصاد بزرگیست و هم نیروی نظامی بزرگ و در حال افزایشی دارد، و باید هم موجب نگرانی امریکا باشد. این بانک که بیشتر از سرمایه چین تشکیل شده و در چین مستقر است، شکی نیست که نفوذ چین را در اقتصاد دیگر کشورها افزایش می دهد؛ و وقتی این نفوذ اقتصادی پشتوانه نیروی نظامی بزرگی را هم داشته باشد، طبیعتا موجب نگرانی امریکا می شود. البته چین بسیار عاقلانه رفتار می کند و بجای عربده کشی و بدمستی مانند جمهوری اسلامی، با زیرکی و بی سر و صدا به قدرت و نفوذ منطقه ای خود می افزاید.

جناب استاد ديدگاه شما درباره سخنان اخير علي يونسي درباره نفوذ تاريخي ما در حوزه فلات ايران از جمله عراق چيست؟ ٢.با توجه به اينكه سخنان آقاي يونسي جنبه مذهبي نداشت،علت محكوم كردن اين سخنان توسط كشورهاي عربي در نشست رياض چيست؟ با سپاس
سعيد
اینکه عراق در گستره فرهنگ و تاریخ ما هست که بحثی نیست. بغداد یک نام فارسی است در کنار بیستون است که پایتخت ساسانیان بوده است؛ ولی ذکر آن در این شرایط حساس که نیروهای نظامی ما در عراق و سوریه فعال هستند سیاست خوبی نبوده و تنش آفرین است.

اقاي زعيم من نفهميدم كه بالاخره قدرت بالقوه ما از مصر و عربستان و تركيه بيشتر است يا نه! در دو پاسختان به "ما همه فردوسي" و همچنين مقاله ايران و تغيير راهبرد غرب در منطقه، تفاوت به چشم مي خورد! لطفن توضيح دهيد.و سوال دوم اينكه ايران اكنون با يك نيروي هوايي كهنه چه ابزار نظامي دارد كه امارات يا عربستان را تنبيه كند!؟ ممنون
ايراني
قدرت ما از هر کدام به تنهایی بیشتر است، ولی اگر همدست شوند، ما به دشواری بر خواهیم خورد، آنهم بیشتر به دلیل گستردگی جبهه مرزی. ما نمی خواهیم کسی را تنبیه کنیم، ما تنها باید بفهمانیم که تجاوز به ما هزینه سنگینی در بر دارد.

شخصي ميگفت نام ايران فقط به آريايي ها مربوط است و نه مازندراني ها و گيلك ها و غيرفارس ها.
مازندراني
آن شخص درست نمی گوید، همه ما در فلات ایران از شاخه ای از قوم بزرگ آریایی هستیم. هرچند کاشیو قزوینی و گیلک و مازنی، هیرکانی (گرگانی) و لوچ و بلوچ همه از قوم کاش یا کاس (گویش یونانی) هستند و هزاران سال پیش از ماد و پارس و پارت به فلات ایران آمده اند، هنوز قطعی نیست که پیش شاخه ای از آریاها نبوده باشند.

درود به شما پاسختان به اقاي سعيد درمورد متعادل كردن رفتار با شيوخ مدعي براي اجتناب از جنگ از موضع قدرت نيست.يعني ايران بايد براي جلوگيري از جنگ باج بدهد!؟ ما بايد با قدرت آنها را وادار به دوستي كنيم نه اينكه از ترس مرگ به تب راضي شويم.اين رفتار قدرتمندانه نيست.شما ببينيد همين عربستان ديروز در اعتراض به مساله حقوق بشر و لغو قرارداد نظامي سفيرش را از سوئد فرا خواند. آن وقت ما كه نبايد نسبت به تماميت ارضي و هويت ملي مان بي تفاوت باشيم و به دنبال تعادل نكته دوم: هيچ پيمان دفاعي ابدي نيست و ما نبايد براي دفاع از خودمان بجز ارتش ايران به هيچ كشور يا پيمان ديگري متكي باشيم. سپاس
ما همه فردوسي هستيم
قدرت ما افزون بر نیروی نظامی بازدارنده، باید در خردمندی باشد. لات محله بودن برایمان امنیت نمی آورد. 2- پیمان دفاعی برای پشیمان کردن بدخواهان است و لزومی برای پایدار بودن ندارد. همیشه کشورهایی هستند که می خواهند پیمان دفاعی داشته باشند، نه تنها برای ما، برای خودشان.

با درود به شما گمان نكنم قدرت بالقوه ما از مجموع مصر و تركيه و عربستان بيشتر باشد.انفرادي بله ولي مجموع را شك دارم
ما همه فردوسي هستيم
ب همین دلیل ما باید ما مصر و هندوستان پیمان دفاعی داشته باشیم.

شروط عربستان و شيخ نشينها براي بهبود روابط با ايران: ايران در سوريه،عراق،لبنان،بحرين و يمن دخالت نكند. مفهوم: ايران از منافع منطقه اي خود صرفنظر كند و منطقه را در سيني طلا به ما و نوكران ما تقديم كند تا ما به شما لبخند بزنيم. جناب استاد شما مي پذيريد؟ مطلقا نه
سعيد
"شروط" آنها بدرد دلخوشی خود آنها می خورد. سیاست های غلط، ستیزگرانه و بی خردانه و مذهب بازی جمهوری اسلامی آنها را پررو کرده است.

1.عربستان مثل يك بچه لوس و غرغرو است كه از وجود يك رييس جمهور ضعيف در كاخ سفيد سواستفاده مي كند.جان كري هم مامور پستانك گذاشتن در دهان اين بچه است. آنها ايران را به اعراب مي فروشند. 2.دوست دارم بدانم اگر اقاي زعيم تصميم گير بودند در برابر كارشكني هاي عربستان چه مي كردند؟ آيا به امريكا هشدار مي داديد كه اين روش داخل كردن غيررسمي اعراب در مذاكرات باعث شكست آن ميشود؟ يا اينكه شما بايد بين ايران و اعراب يكي را انتخاب كنيد؟ سپاسگذارم
1- دولت امریکا بخوبی دریافته که تنها کشوری در این منطقه جهان که می تواند قدرتمند وباثبات و قابل اعتماد و هم پیمان باشد ایران است. 2- این درخواست یکی را انتخاب کن کودکانه است. من صدبار گفته ام که رژیم قبیله ای عربستان برخواهد افتاد و نفوذ ایران در حاشیه جنوبی خلیج پارس بدست ایرانیان که اکثریت ساکنان آنجا هستند افزایش خواهد یافت.

خب پس عربستان هم اكنون پيش دستي كرده و به بمب اتم مجهز شده و سر ما بي كلاه.شما قبلا گفته بوديد كه نه امريكا و نه اسراييل اجازه چنين ديوانگي را به پاكستان و عربستان نخواهند داد و اين محموله به مقصد نمي رسد و پاكستاني ها هم هوشمند است و فقط عربستان را مي دوشد ولي خودشان را فداي عربستان نمي كنند تا بعدا دنيا آنها را خلع سلاح كند و در برابر هند بي دفاع شوند. ٢.گمان مي كنم اين سخن شما كه اگر عربستان ده برابر هم سلاح و بودجه داشته باشد به ما حمله نمي كند احساسي باشد.چون دليل منطقي برايش وجود ندارد.همينطور درباره مصادره ميراژها.ما چه قدرتي اكنون داريم كه بتوانيم عربستان و امارات را تنبيه كنيم يا هواپيماهايشان را مصادره!؟ سپاس
ما همه فردوسي هستيم
اکنون هم همین را می گویم. احتمال اینکه جنبشی بین المللی، همانند آنچه برای ایران کردند، در راستای اتمی زدایی پاکستان هم در آینده ای نه چندان دور آغاز شود. همانگونه که اسراییل که توانمندتر از عربستان است به ما حمله نمی کند، عربستان هم نمی کند. روش آنها جنگهای فرسایشی نیابتی است، مانند داعش که هم عربستان در آن دست دارد و هم اسراییل.

درود به استاد گرامي ما نمي توانيم رفتارمان را با دولتهاي مدعي جزاير ما و نام خليج پارس كه دوست دارند ايران تجزيه شود متعادل كنيم.
سعيد
چرا می توانیم و باید. یعنی اگر بخواهیم از جنگ بزرگی که برایمان تدارک دیده اند پرهیز نماییم.

من تابحال فكر مي كردم آريايي هستم. نام ايران هم كه به همين معني است.يكباره جا خوردم
مازندراني
احتمال داردکه کاش ها نیز از قوم های آریایی و از پیش قراولان مهاجرت به فلات ایران بوده باشند. در رهر حال رنگ سپید پوست و چشمان زاغ یا آبی در میان کاش ها بسیار بوده است. ولی شکی نیست که کاش ها و تمدن های زابل و جیرفت 5 تا 9 هزار سال پیش با فلات ایران آمده اند.

درود آقاي زعيم شما در همين صفحه و مطالبتان درباره راهبرد جديد غرب در منطقه فرموديد:انها متوجه شده اند كه تنها ايران مي تواند ثبات ايجاد كند. ولي اكنون جان كري چيز ديگري مي گويد! به مطلب زير توجه كنيد. http://ir.voanews.com/a/2668635.html
a.m
البته که باید چنین چیزی را بگوید تا اطمینان عربستان را جلب کند. نمی تواند بگوید که ایران هرکاری خواست آزاد است بکند. دیگر اینکه وظیفه اش به عنوان فرستاده سیاست خارجی امریکا باید نشان دهد که به استقلال کشورها احترام می گذارد.

درود به استاد گرامي جناب استاد نامه اخير جبهه ملي خطاب به آقاي روحاني را خواندم.هرچه سعي كردم نتوانستم نكته يا مطلبي از آن بيرون بكشم كه به معني همسويي جبهه ملي با جمهوري اسلامي باشد. انتقادات نسبت به عملكرد حكومت در داخل و انتقاد از نظارت استصوابي نيز به روشني در آن آمده.نامه براساس رخدادها و واقعيتهاي روز است و به آقاي روحاني توصيه براي حفظ منافع ملي مي كند. حال سوال اين استكه علت حملات به جبهه ملي بخاطر اين نامه چيست!؟ گويا اگر در يك نامه يا بيانيه چند فحش آبدار به حكومت داده نشود انسانهاي صددرصدي(سياه يا سفيدبين مطلق)آرام نمي گيرند و نويسندگان را متهم به همسويي با حكومت مي كنند.دقيقا همان تفكر حزب توده با سپاس
سعيد
نه، حملات، که البته منصفانه هم نیست، اینست که در بیانیه تنها منفی انتخابات نظارت استصوابی ذکر شده است. در صورتیکه انتخابات نمی تواند آزاد باشد، اگر حزبها و سازمانهای مدنی حق فعالیت نداشته باشند، رسانه ها آزاد نباشند، حق گردهمایی نباشد و غیره.

درود به استاد گرامي جناب استاد شما فرموده بوديد" اوباما می خواهد اعراب را هیپنوتیزم کند تا توافق با ایران انجام پذیرد.آنگاه وزن خود را پيش ایران خواهد انداخت".آيا طبق ديدگاه شما آيا اعراب پس از توافق احساس نمي كنند كه امريكا به انها دروغ گفته!؟ دليل اينكه جان كري پس از هر دور مذاكرات به اعراب گزارش مي دهد و شان امريكا را نيز ناديده مي گيرد. با سپاس
سعيد
اگر ما رفتار خود را با عربستان و دیگر شیخ نشین ها متعادل کنیم و همان اطمینان ها را بدهیم و تلاش برای بهبود روابط بکنیم، آنها نیز راضی خواهند شد.

آیا تضمین می دهید که بدون سلاح اتمی موازنه قدرت در منطقه به سود ما تغییر کند و عربستان بجای تصور رقابت با ایران جایگاه برتر منطقه ای ما را بپذیرد!؟کیسینجر می گوید:دست یابی کشوری به سلاح اتمی موازنه قدرت را به طرز وحشتناکی به سود آن کشور تغییر می دهد.همین عربستان به جان کری می گوید که توافق با ایران نباید موازنه قدرت را به سود ایران تغییر دهد.یعنی دقیقا خواسته ای از اوباما دارند که ضدمنافع ملی ایران است.
ما همه فردوسی هستیم
سلاح هسته ای بسیار برای ما خطرناک خواهد بود. بی شک عربستان با پول مفتی که دارد همین کار را خواهد کرد، ترکیه و مصر هم همچنین و قدرت کنونی ما که از همه آنها بالقوه بیشتر است،‌ تبدیل به مسابقه خطرناک هسته ای خواهد شد که هر دیوانه ای می تواند دگمه آن را فشار دهد. فراموش نکنید که در این منطقه دیوانه کم نداریم.

درود و سپاس از جناب زعیم من چون به هیچکدام از این همسایگان اعتماد ندارم خواهان سلاح اتمی برای حفظ ایران هستم.ما به کشوری حمله نکردیم اما در طول تاریخ همسایگان به ما حمله کرده اند. آخرینش هم عراق بود با پشتیبانی همین عربستان و قطر و کویت و امارات.شما تضمین می دهید که عربستان با این حجم سلاح و بودجه نظامی 80 میلیارد دلاری به ما حمله نکند!؟ به بحرین که حمله غیررسمی کرده! یعنی حوزه منافع ایران.تضمین می دهید که امارات میراژها و اف شانزده هایش را بر فراز جزایر پرواز ندهد!؟ تضمین می دهید که عربستان این کار را نکند!؟
ما همه فردوسی هستیم
1- تعداد26 کشور به عراق علیه ما کمک کردند. 2- اگر عربستان ده برابر این مقدار هم سلاح و بودجه نظامی داشته باشد جرات حمله به ایران را نخواهد داشت. روش عربستان همین داعش است که می بینید و در درجه اول هدفش ایران بوده است. آن عربستانی که 1400 سال پیش به ما حمله کرد با ترغیب و فرماندهی یک ایرانی خائن بود. 3- جزیره ها مطلب دیگری است. امارات بدون اشاره غرب این کار را نخواهد کرد، چون بیدرنگ از طرف ما تنبیه خواهد شد. اگر من باشم میراژهایشان را هم مصادره خواهم کرد. ولی اگر با پشتیبانی غرب باشد، صورت مسئله عوض می شود. البته به یاد داشته باشید که اکثریت شهروندان حاشیه جنوبی خلیج پارس ایرانی یا ایرانی تبار هستند.

آقای زعیم آیا مازندرانی ها از اقوام آریایی هستند؟در جایی خوانده بودم که مردم شمال ایران،پارت و از اقوام آریایی هستند.
مازندرانی
مطلب من را درباره بلوچستان بخوانید. نخستین قوم هایی که به ایران آمدند کاش ها و قوم های جیرفت و شهر سوخته زابل بوده اند که بین 8 تا 5 هزار سال پیش به فلات ایران آمدند. کاش ها چند قبیله بودند که به تدریج وارد ایران شدند: کاشانی ها، گیلک ها، مازن ها، کوچ ها، بلوچ ها، و ... که سراسر کناره دریای کاسپین را اشغال کرده تا میانه ایران کنونی پیشرفت کردند. بهمین دلیل دریال شمال ما دریای کاسپین یا کاش پی خوانده می شود. (یونانی ها که ش ندارند کاس می گویند. پی در گلیکی یعنی رود کاش یا آبها کاش یا دریای کاش. آریایی ها هزاران سال بعد آمدند.

جناب استاد عربستان وسيله پرتاب را هم دارد.موشكهاي دانگ فنگ چين. ٢.ايا اسراييلي ها اطلاعي از بمب اتمي عربستان ندارند!؟چرا ساكت نشسته اند و نتانياهو به ايران گير مي دهد!؟ عربستان يك كشور عرب بيخ گوش اسراييل است ولي ايران يك كشور غيرعرب كه صدها كيلومتر با اسراييل فاصله دارد ٣.علت بند كردن من به عربستان اين استكه آنها اكنون فعال ترين كشور عليه ايران و منافع منطقه اي ايران هستند.تمام سلاح هايي كه خريده اند هم براي ايران است.اكنون هم قصد قرارداد بيست ميلياردي براي تجهيز نيروي دريايي خود هستنا با سپاس
سعيد
1- عربستان تا کنون موشکی آزمایش نکرده ایت. 2- عربستان 6 بمب از پاکستان خریده که جهارتای آن تحویل شده، ولی دانسته نیست که اینها امانت در پاکستان هستند یا در عربستان. دو سال پیش شایع شده بود که عربستان جهارتای آن را تحویل گرفته است. 3- عربستان اکنون هم پیمان اسراییل بشمار می آید. همانگونه که کسی از شمار بمب های اسراییل خبر ندارد (بین 200 تا 300)، عربستان هم علنی نمی کند. 3- نگران نباشید، ترکیه و قطر هم علیه ما هستند و تا سیاست جمهوری اسلامی این باشد یا جمهوری مذهبی در ایران باشد، همین آش است و همین کاسه. نگران حمله عربستان نباشید که خودش در آستانه فروپاشی سیاسی است.

جناب استاد حالتان خوب است؟ بين اخرين پاسخ به پرسشها تا زمان فعلي فاصله زيادي افتاد.نگران شدم
سعيد
حالم خوب است. سپاسگزارم. به سایت من زیاد حمله می شود. هر روز من باید صدها پیام دروغین را پاک کنم تا به پیام های واقعی برسم.

بارها از جناب مهندس زعيم شنيديم كه"اگر ايران در خاورميانه بمب اتم منفجر كند اثرات راديواكتيو آن تا خود ايران هم خواهد رسيد".جناب زعيم قرار نيست كه اگر ما بمب اتم ساختيم آنرا منفجر كنيم.بلكه از ان بعنوان عاملي بازدارنده سود خواهيم برد.ولي منفجر نمي كنيم.كدام كشور پس از1945 بمب اتمي را منفجر كرده كه ما بكنيم!؟ولي دارندگان از ان براي پيشبرد منافع ملي سود برده اند. نكته دوم:دستيابي ما به سلاح اتمي موازنه قدرت را در منطقه به شكل بالايي به نفع ما خواهد كرد و نفوذ ما را فوق العاده .كشورهاي منطقه اي مانند عربستان را وادار به تمكين مي كند. ديگر عربستان نمي تواند گردنكشي كند يا خودش را با ما رقيب بپندارد و تمام سلاحها و هواپيماهايي كه خريده بي اثر خواهند شد و ادعاي جزاير هم فراموش ميشود.بندر بن سلطانها و سلمان ها هم در سوراخ موش
ما همه فردوسي هستيم
شما تصور می کنید که عربستان و قطر و ترکیه با پولی که دارند در پی بمب نخواهند بود؟ آیا به همه آنها اعتماد دارید؟ ما تا کنون به کدام کشور حمله کرده ایم؟ بهتر است ما تلاش کنیم آنها به این فکر نیافتند تا اینکه خودمان پیشگام شویم. عربستان هم اکنون شش بمب اتمی از پاکستان خریده که باید روی کولشان بگیرند و مانند توپ بسکتبال پرتاب کنند. شما به این ذهنیت اعتماد می کنید؟

اميدوارم در اينده ما نيز همان روش روسيه در كريمه را براي بازپس گيري بحرين بكار ببريم و پوزه سعودي را به خاك بماليم.استفاده از نيروهاي ويژه بدون نشان و آرم.كنترل مراكز حساس دولتي و امنيتي و سپس رفراندوم.
ايراني
ما هرگز چنین روشی را در پیش نخواهیم گرفت، روشهای دموکراتیک دیگر هم هست. ولی اول باید تنبان خودمان را بالا بکشیم. ما امروز برای هیچ ملتی جاذبه نداریم، حتا برای ملت ایران.

درود به استاد گرامي جناب استاد ديدگاه شما درباره مقاله زير چيست؟ايا عربستان مجهز خواهد شد؟ با سپاس http://www.radiofarda.mobi/a/f5-commentary-on-possible-nuclear-deal-with-iran/26850975.html
سعيد
عربستان هم اکنون هم دسترسی به بمب اتمی دارد، ولی وسیله پرتاب آن را ندارد. اگر اینها آدم نشوند، البته عربستان هم به بهانه "خطر ایران" تلاش برای اتمی شدن خواهد کرد. شما چرا اینقدر به عربستان بند کرده اید؟ هیچ مطلب خواندنی در سایت من نیست؟

اين هم افزايش تهديد امنيت ملي و منافع ايران با همدستي مصر،عربستان و فرانسه http://ir.voanews.com/a/2643250.html
a.m
این علیه منافع ملی ایران نیست. پس از جمهوری اسلامی مصر با اینها پشتیبان ما و ما پشتیبان آنها خواهیم بود.

همين مصر در جنگ با ما از عراق حمايت كرد و پشتيبان ادعاي امارات درباره جزاير است و سيسي صحبت از دخالت در خليج پارس عليه ايران و به نفع كشورهاي عربي مي كند.مطمئنا مصر نمي خواهد ايران قدرتمند در منطقه باشد.چون تنها كشوري كه مي تواند رهبر منطقه باشد ايران است و مصر هم نمي خواهد ايران قدرت بلامنازع باشد.ما هم نبايد خوش بينانه فكر كنيم كه "مصر رقيب ما نيست و هم پيمان بالقوه ماست". سپاس
a.m
من صدر بار گفته ام مصر با ایران ستیزی ندارد، با جمهوری اسلامی در ایران مخالف است. تا جمهوری اسلامی هست دشمنی با ما هم هست، چون کشوری به آنها اعتماد ندارد.

درود به شما به نظر من بهتر است تمام کشورهایی که در معرض بهار عربی هستند حکومتهای اسلامی روی کار بیاید. چرا؟ چون حکومتهای اسلامی چنان گندی به کشورشان خواهند زد که تا سالها نمیتوانند کمر راست کنند و در نتیجه دشمنان یا رقبای بالقوه ما سالها از دور رقابت یا دشمنی با ما خارج می شوند.مثلا من دوست داشتم محمد مرسی در مصر در قدرت می ماند.چون همان بلایی سر مصر می آورد که جمهوری اسلامی سر ایران آورد.و در نتیجه مصر بعنوان یک کشور عربی رقیب ما سالها ناتوان باقی می ماند. همینطور عراق.این واقعیت سیاست بین المللی مبتنی بر قدرت است(به قول کیسینجر:سیاست واقعی).دوست دارم دیدگاه شما را در این مورد بدانم. با سپاس
همین بلا بر سر همه کشورهای بهار عربی افتاده است. فقط دو کشور تونس و مصر که از فرهنگ کهن والایی برخوردار بودند اجازه ندادند روحانیان قدرت را بدست بگیرند. مصر بهیچوجه رقیب ما نیست که دوست و هم پیمان بالقوه ماست، که البته تا جمهوری اسلامی برقرار است این دوستی و نزدیکی بعید است.

درود به استاد گرامي جناب استاد بالاخره عربستان با همين پول توانسته مصر را به طرف خود(و ضد ايران) بكشد.پولش هم كه به اين زودي ها تمام نمي شود. ٢.شما فرموديد:اختيار سهام عربستان در شركتهاي غربي دست ان كشورهاست.علت مداراي غرب(به خصوص امريكا)با عربستان چيست؟ اوباما به عبدالله تعظيم مي كند. جان كري حقيرانه داخل هواپيماي سعود الفيصل مي رود تا بگويند ما شما را به ايران نمي فروشيم( من بعنوان يك ايراني بسيار هم شادمان مي شوم اگر بفروشند).ايا قبل از انقلاب در برابر ما هم مدارا مي كردند؟ با سپاس
سعيد
امریکا می داند که عربستان یکی از ماجراجویان منطقه است، بویژه علیه ایران، و قابل اعتماد نیست. اوباما به باور من می خواهد آنها هینوتیزم کند تا توفق با ایران انجام پذیرد. آنگاه وزن خود را پش ایران خواهد انداخت.

جناب استاد آیا از نظر شما عربستان بدون نفت اهمیتی در منطقه دارد!؟ 2.اگر شما سیاست گذار بودید در برابر رقابتهای ایران و عربستان چه سیاستی در پیش می گرفتید!؟ آیا ایران باید جنوب خلیج پارس را به عربستان واگذار کند و دیوار برلین فرضی در خلیج پارس کشیده شود یا می تواند سراسر این خلیج ایرانی را مانند پیش از انقلاب زیر کنترل داشته باشد؟
سعید
1- اهمیت عربستان تنها نفت است و حج. 2- با عربستان باید مدارای قدرتمندانه کرد و از آنها برای سرمایه گذاری در صنایع کشور استفاده کرد. البته ایران این بخت را دارد که بار دیگر خلیج پارس را زری پوشش بگیرد، با داشتن دولتی قدرتمند که همسایگان را نترساند. (من پرسش بعدی شما را تصادفی حذف کردم. با پوزش آن را دوباره بفرستید)

درود به استاد گرامی پس از مرگ پادشاه عربستان از تحلیلگران به اصطلاح وطنپرست حرف‌های ضد منافع ملی می شنویم.گویا مخالفت آنها با جمهوری اسلامی همچون پرده ای جلوی چشمان آنها کشیده شده و بر تحلیل های آنها سایه می اندازد.جناب استاد من فقط به شما و دکتر باوند اعتماد دارم و سخنان شما را شاخص منافع ملی می‌دانم.آنهایی که در خارج هستند و داعیه ملی گرایی دارند حرف‌های ضدمنافع ملی می زنند. لطفن دیدگاهتان را درباره سخنان زیر از آقای محسن سازگارا بیان فرمایید. با سپاس 1."عربستان در شورای همکاری خلیج پارس برادر بزرگتر است". سوال : منافع ملی ایران چه؟ مگر ایران مانند جمهوری کومور است!؟ 2."عربستان از سیاست آمریکا در عراق و سوریه که باعث گسترش نفوذ ایران شده ناراحت است". سوال: آیا یک ایرانی وطن پرست باید از گسترش نفوذ ایران ناراحت باشد و منافعش را در سینی طلا به عربستان تقدیم کند؟ 3."ذخایر ارزی عربستان و سرمایه گذاری اش در سهام شرکتها و کارخانجات غربی عربستان را حتا بدون صادرات نفت به یکی قدرت اقتصادی تبدیل کرده است". سوال: منافع ملی ایران چه؟
سعید
1- ایران جزو شورای همکاری خلیج پارس نیست و البته عربستان از همه دیگران بزرگتر و ثروتمندتر است، هرچند که همگی با هم رقابت حل نشدنی دارند. 2- این درست است. خیلی هم ناراحت است. ایسان فقط یک واقعیت را گفته و ارتباطی با منافع ملی ایران ندارد. ناراحت است، خوب باشد. 3- آری، ولی عربستان قدرت اقتصادی نیست، قدرت مالی است. سهام شرکتهای خارجی یک سرمایه گذاریست که اختیارش دست همان کشور خارجیست و قدرت اقتصادی که بر پایه تولید ملی است بشمار نمی آید. 3-

درود به استاد گرامی در مصاحبه اخیر آقای دکتر باوند با رادیو فردا درمورد مرگ پادشاه عربستان ایشان فرمودند:"فرض کنیم یمن حیاط خلوت عربستان باشد". جناب استاد آیا سخنان آقای باوند با نظر شما که فرموده بودید: یمن حیاط خلوت عربستان نیست، تعارض دارد؟ با سپاس
سعید
نه تعارض ندارد. ایشان گفت "فرض کنیم". البته عربستان خواستار کنترل و سلطه همسایگان خود است؛ ولی یمن و عمان هزاران سال است که در کنار ایران بوده اند. همچنین همه جزیره ها و حاشیه شمالی عربستان که حمله عرب جزوی از خاک ایران بود.

جناب استاد انزوای ایران در 3 دهه گذشته و سیاستهای ستیزه جویانه جمهوری اسلامی در برابر غرب تا چه میزان باعث گسترش نفوذ عربستان در منطقه شده است؟ آیا تاثیر زیادی داشته است؟ با سپاس
سعید
نفوذ عربستان بیشتر بخاطر پول بوده است، ولی در هیچ کجا تاثیر ماندگار نداشته، زیرا همه کشورهای منطقه خود را مردمی برتر می شمارند.

درود به استاد گرامی یکی از تحلیل گران خارج از کشور درباره مرگ پادشاه عربستان و نقش عربستان در منطقه سخنانی بیان داشته که هر ایرانی وطندوستی را عصبانی یا ناراحت می کند. جناب استاد دیدگاه شما درباره گفته های زیر چیست؟ با سپاس 1.عربستان در سازمان کنفرانس اسلامی نقش رهبری دارد. 2.در اتحادیه عرب خواسته های عربستان توسط بقیه اعضا پذیرفته می شود از جمله درباره تعلیق عضویت سوریه 3.در شورای همکاری خلیج پارس تمام کشورها نقش رهبری عربستان را قبول دارند حتا اگر گاهی سیاستهای خلاف عربستان داشته باشند از جمله پذیرش خواسته های عربستان توسط امير جدید قطر
سعید
1- در کنفرانس اسلامی هیچ کشوری نقش رهبری ندارد. عربستان گاهی هواداری را با کمکهای مالی جلب می کند. 2- در اتحادیه عرب کشورهایی که خود را عرب نمی دانند و فقط عرب زبان هستند و دارای تاریخ تمدن کهن هستند اصلن عربستان را قبول ندارند. شما به یک لبنانی، سوری یا مصری اصیل بگو تو عرب هستی، اگر سیلی نزد خدای را شکر کنید. 3- در شورای خلیج فارس هیچگاه با هم توافق نداشته اند و همه رقیب همدیگر هستند، بجز در موارد مخالفت با ایران.

dorrod mohandes benaazare shoma shanse tavafoghe haaste chegdar ast va agaar ham beshavaad aya moshkelaate keshvar ra dar bolandmodaat haal mikhonad va aya mishavad roozi ra arezo daashte bashim keh yek ghanoneh assasi modern daashte bashim?
salar ahvazi
توافق هسته ای گریزناپذیر است، زیرا غرب با توجه به شرایط منطقه متوجه شده که تنها ایران است که می تواند ثبات و آرامش ایجاد کند. ما درازمدت را به سود ایران ارزیابی می کنیم. اگر تحریم ها برداشته شود و پای شرکتهای خارجی به ایران باز شود، باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی به دنبال آن خواهد آمد.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد