Wednesday, December 8, 2021   امروز ,   چهارشنبه 17 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
21 تير 1394
نامه کورش زعیم به حسن روحانی درباره انتخابات مجلس دهم

نامه کورش زعیم به آقای دکتر حسن روحانی

ریاست گرامی جمهوری اسلامی در ایران

من امیدوارانه فرض ميكنم كه منظور شما از سخنانی که در گردهمایی وزارت کشور، استانداران و فرمانداران درباره انتخابات مجلس دهم ایراد کردید، براستی تلاش برای آزادسازی انتخابات از چنگ برخی نهادها بوده است. آن "انتخابات" که شما به آن اشاره کردید نمی توانسته به معنای کلاسیک و جهان پسند آن بوده باشد، بلکه آنرا باید در چارچوب شرايط جمهوري اسلامي تعبیر کرد. بنابراين، منهم آنرا در همين چارچوب مطرح مي كنم. انتخابات در دوران حاكميت جمهوري اسلامي، هميشه در تخلف فاحش قانون اساسي خودش بوده، يعني حتا در قالب قانون اساسي جاری، انتخابات "هرگز" آزاد نبوده است.

آزادترين انتخابات براي مجلس شوراي ملي در ۱۳۵۸ اجرا شد كه در آن غربالگري امروز و نظارت استصوابي شوراي نگهبان وجود نداشت. همه آزاد بودند نامزد مجلس شوند، ولي همه آزاد نبودند انتخاب شوند. نامزدان سازمانهاي سياسي ملي يا مستقل، مانند جبهه ملي، با كتك و تهديد و زندان از ميدان بيرون رانده شدند. برخي كه عليرغم تهديدها، بعلت محبوبيت در حوزه هاي انتخابي خودشان با راي مردم به مجلس راه يافتند، در خود مجلس رد صلاحيت شدند. تا آن زمان، مجلس يك شوراي ملي بود. پس از آن، مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام و ماهيت برنامه ریخته شده خود را كه مجلسي براي رتق و فتق كردن امور حاكميت بود نشان داد. مجلس از ملت فاصله گرفته بود؛ و از آنجا كه، همه حزبها و سازمانهاي سياسي ملي، مستقل و بيرون از حاكميت از سال ۱۳٦٠، ممنوع و تعطيل و شخصيت هاي تاثيرگذار آنها زنداني شدند، جمهوري اسلامي تكليف مردم را روشن كرد که در جمهوري اسلامي ملت وجود خارجي ندارد، فقط امت وجود دارد كه بايد پيرو كوركورانه حاكميت باشد. برخي روحانيان سرشناس با صراحت اعلام كردند كه مردم حق راي دادن و دخالت در امور كشور را ندارند.

در شرايط كنوني كشور، در حاليكه به انتخابات دوره دهم مجلس شورايي كه "ملي" نيست نزديك مي شويم، شرايط انتخابات تفاوت چنداني با گذشته ندارد. تجربه انتخابات رياست جمهوري سالهای ۱۳۸٤ و ۱۳۸۸ هم نشان داد كه مردم نه تنها حق دخالت كه حق اعتراض هم ندارند. 

امروز هم انتظار مي رود كه وزارت كشور، فراتر از مسئوليت قانوني خود، نامزدان را بر پايه معيارهاي فراقانوني رد صلاحيت كند، و نظارت استصوابي شوراي نگهبان، كه خلاف وظايف تعريف شده آن در قانون اساسي است، نامزدان را غربال و دستچين نمايد. صندوق هاي راي در دست و زير كنترل جناح های قدرتمدار حاكمیت است و هيچ نظارت موثر و معني دار بر آنها ممكن نيست و از نظارت مستقل سازمانهاي سياسي و نامزدان بر راي گيري و شمارش راي جلوگيري مي شود. هرچند امیدوارم این بار مسئولان انتخابات پیش از ریختن دسته های رای به درون صندوقها، کش های آنها را باز کنند!

در هر حال، با وجوديكه با قانون اساسي كنوني، به علت برخی اصل هایش، نمی توان سعادت ملت ایران و آینده درخشانی را برای کشور تضمین کرد، اصل هايي هم مانند اصل هاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، وجود دارندكه نظام مي تواند از آنها براي بهبود چهره خود استفاده نماید. من ترديدي ندارم كه تا پيش از اجرايي شدن انتخابات آينده، تلاش هايي از درون نظام در اين راستا، و با هدف نجات نظام، انجام خواهد گرفت. من مي پندارم كه خردمندان كهنه كار درون نظام، هر چند كه شمارشان بسيار اندك است، تلاش خواهند كرد گامي بسوي باز كردن فضاي سياسي بردارند. آنان شرايط دهه ۱۳۷٠ را كه باعث ضرورت تظاهر به اصلاح طلبي شد از ياد نبرده اند. اگر به راهكاري كه به مردم ارائه كرده بودند وفادار مي ماندند، اكنون دچار چنين بحران های کمرشکن نمي شدیم، و كشور مي توانست آرام بسوي دموكراسي و پيشرفت بخزد؛ و چنين نارضايتي و خشم همگاني علیه حاکمیت به علت فساد و ناکارآمدی به ارمغان نمي آمد. اكنون ديگر آن توان دهه ۷٠ را ندارند، و قدرت نمايي با زور و اسلحه، دیگر ضعف دروني را پنهان نمي كند.

اكنون، هرچند زمان بسيار كمي براي بازگشت به ملت باقي مانده، ولي امروز شما در شرایطی هستید که همراه با اندك هوشمندان نظام ميتوانید براي نجات و آینده كشور خردمندانه و دورانديشانه برنامه ریزی کنید. خياباني شدن تصميم گيري براي آينده سياسي كشور بسيار بسيار خطرناك خواهد بود كه يك سرش خشونت نظامي و سر ديگرش جنگ هاي داخلي كه برخي كشورهاي بيگانه در حال دامن زدن زمينه هاي آنها هستند مي باشد.

با يك برنامه ريزي دقيق و خردمندانه و‌ آينده نگرانه، گامهاي زير مي تواند زمينه را براي انجام يك انتخابات سرنوشت ساز كه پيش نياز ساختار آينده كشور را ترسيم خواهد نمود باشد. از شما می خواهیم که با شهامتی که در تاریخ سیاسی کشور ماندگار خواهد شد و دشمنان آزادی ملت را رسوا و منزوی خواهد کرد، از اختیارات ریاست جمهوری و قدرت نهفته در مسئولیت خود استفاده کرده برای اجرای موارد زیر فرمان صادر کنید:

۱. زندانيان سياسي و عقيدتي در يك اعلان عمومي آزاد شوند. وجود حتا يك زنداني عقيدتي يا سياسي در بند، باور مردم را نسبت به نيت پشت گامهاي بعدي لرزان خواهد كرد. اصل ۲۳ قانون اساسی پشتیبان شماست.

۲. فعاليت حزبهاي سياسي و سازمانهاي مدني و مردم نهاد، و نیز هرگونه نشست و گردهمایی آزاد اعلام شود. اصلهای ۲٦ و ۲۷ قانون اساسي اين اختيار را ميدهد.

۳. رسانه ها برپایه اصل ۲٤ قانون اساسی آزاد اعلام شوند. تنها محدوديت، پرهیز از تبليغ يا توطئه عليه تماميت ارضي كشور و تهمت دروغ خواهد بود.

٤. شوراي نگهبان بايد اعلام كند، یا شما این اصل را تذکر بدهید، كه در گزينش نامزدان دخالتي نخواهد كرد.

۵. از امامان جمعه و فرماندهان نظامی خواسته شود که از تبلیغ علیه حقوق و مشارکت مردم، موضعگیری سیاسی یا تبلیغ نامزدان مورد تایید خود پرهیز نمایند.

٦. وزارت کشور باید فقط در یک پرسشنامه ساده شناسایی، بدون هیچگونه تعهدی بجز التزام کلی به قانون اساسی نامزدان را بدون تفتیش عقیده نامنویسی کند. اصل 23 قانون اساسی.

۷. يك كارگروه شامل نماينده دولت و نمايندگان همه سازمانهاي سياسي براي نظارت بر انتخابات تشكيل شود، و همه حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بتوانند در همه حوزه های رای گیری ناظر باشند.

۸. نامزدان مجلس شورا مكلف باشند، ميزان و منبع پولهايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلان كنند. کتمان یا گزارش دروغ موجب عدم صلاحیت نامزد خواهد شد. در غير اينصورت، نامزدان جناح هاي حاكم كه در مدت تصدي خود به ثروتهاي كلان دست يافته اند و نيز دسترسي به كمكهاي مالي كلان پشتيبانان خود دارند، با بمباران تبليغاتي و پوشش گسترده مي توانند مردم ناآگاه را نسبت به خود بباورانند.

۹. فعاليت و تبليغ انتخاباتي از شش ماه پيش از روز انتخابات، با وقت مساوی در صدا و سیما، مجاز اعلام شود.

۱٠. سازمان ملل يا شورايي از ناظران بين المللي برگزيده شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند.

چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند.

ممکن است تا این نامه به دست شما برسد، من بخاطر همین حرفها برای چندمین بار زندانی جمهوری اسلامی شده باشم، ولی پیام من اینست که شما رئیس دولت و بالاترین مقام اجرایی کشور هستید، درباره انتخابات آزاد کنایه نزنید، خواهش نکنید، دستور بدهید. بگذارید کلان دزدان و نوکران برخی کشورهای بدخواه میهن ما با مخالفت و اعتراض و کارشکنی خود را رسوا کنند. چه شما را در مذاکرات هسته ای موفق بدانند چه ندانند، و چه شما در این حرکت میهن دوستانه و متهورانه موفق باشید چه نباشید، در نزد مردم موفق خواهید نمود و جایگاه شما در تاریخ بهتر از ۹۹% کاربدستان جمهوری اسلامی خواهد بود که در این سه دهه چیزی جز ویرانی و غارتگری ببار نیاورده اند. از قدرت ریاست جمهوری بدون ترس برای منافع ملی و نجات ملت استفاده کنید، که این آخرین هورا است.

ما همه در جبهه ملی ایران تلاش می کنیم تنها قهرمان دموکراسی خواهی و حقوق بشر در تاریخ ایران، دکتر محمد مصدق، را الگوی کردار سیاسی خود قرار دهیم. هیچ کس نتوانسته و نمیتواند همپای او در تاریخ شود؛ ولی می توان از نمادهایی که بر جای گذاشته در معنا دادن به عملکرد خود بهره برد. سی ام تیرماه نماد چیرگی قدرت مردم بر خودکامگی و خیانت در تاریخ معاصر ما می باشد؛ شما این روز را برای اعلام چنین موضعی برگزینید تا شاید مردم به پشتیبانی شما درآیند و بتوان این طلسم ذلت و خواری جهانی را در هم شکست.

با گرامیداشت،

كورش زعيم، عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران

تهران- ۲۱ تیر ۱۳۹٤ -۱۲ ژوییه ۲٠۱۵م

بازدید صفحه: 2302
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد