Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
12 ارديبهشت 1395
روز جهانی کارگر و حقوق کارگر ایرانی - عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

روز جهانی کارگر و حقوق کارگر ایرانی

عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱ مه ۲۰۱۶)


کارگران یک رکن بزرگ اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، و ایجاد شرایط رفاه و امنیت شغلی برای آنان در توسعه اقتصادی پایدار از الویت برخوردار است. در ایران کهن، بر پایه کتیبه های داریوش بزرگ و لوح های گلین بجای مانده، نخستین قانون کارگری جهان در ایران وضع و اجرا شده است: حداقل دستمزد، حداکثر ده ساعت کار روزانه و تعطیل آخر هفته، مرخصی سالانه، مرخصی سه ماهه زایمان و مرخصی سه ماهه برای شیردهی. همه کارگران، زن و مرد، برای کار برابر مزد برابر و برای اضافه کاری یک و نیم برابر می گرفتند، و خوراک آنان متناسب با سختی کار، و سهمیه گوشت زنان باردار دوبرابر بود. کارگران ما پس از چهل سال خدمت بازنشسته می شدند و تا آخر عمر مستمری داشتند. در ایران ما هرگز کسی بیگاری یا بردگی نمی کرد. کارگران مهاجر از سرزمین های همسایه، و حتی سربازان اسیر شده دشمن همانند کارگران ایرانی کار می کردند و دستمزد می گرفتند. کارگران از اهمیت ویژه برخوردار بودند و تندرستی و رفاه آنها توسط قانونهای کشوری تامین میشد.

در ایران پس از سده هفتم میلادی، به علت تهاجم و غارتگری های بی امان که از شمال و جنوب میشد، و در نتیجه بجای یک دولت مرکزی، حکومتهای متعدد و همزمان در سراسر سرزمین ایران ایجاد شده بودند، قانونهای انساندوستانه ایرانی نسبت به کارگران هم فراموش شد و خوی بهره برداری غیرمنصفانه از کارگر، که با حضور قوم های مهاجم خشونتگرا در ایران رواج یافت. کارگر ایرانی بجای یک شهروند شریک در پیشرفت و رفاه کشور تبدیل به یک سرباز وظیفه اقتصادی برای رفاه قدرتمندان شد. کارگران وابسته به سیاستهای کارفرمایان بودند، و شرایط کاری و حقوق و مزایا تعریف شده نبود. از سوی دیگر، مهاجمان مغول و ترکان که بدون دانش و توجه به چرخه کشاورزی و تولید برای تهیه آذوغه پیوسته با زور و تهدید به روستاها مراجعه میکردند، به تدریج ساختار سنتی کشاورزی و تولید و ابسته به آنرا مختل و کشاورزان یکجا نشین را فراری داده تبدیل به عشایر متحرک کردند. زندگی عشایری ایران (بنا بر تاریخ کمبریج) در دوران حمله مغول و ترکان بوجود آمد. نادانی فرماندهان مهاجم که خود چادرنشین بودند ساختار کارآفرینی و کارگری ایران را که یکجانشینی لازمه آن بود، پاشاند.

توجه به حقوق کارگری نخستین بار در تاریخ معاصر ایران در ۱۲۸٤ رخ داد که کارگران یک چاپخانه یک اتحادیه تشکیل دادند. پس از جنگ جهانی دوم ، در ۱۳۲۵خ نخستین قانون کار در ایران تصویب شد، که بعلت مخالفت شرکت نفت ایران و بریتانیا به اجرا در نیامد. نخستین بار در دوران کوتاه دولت دکتر محمد مصدق بود که توجه جدی به حقوق کارگران و کشاورزان شد و اتحادیه های کارگری آزاد شدند.

ما میخواهیم که قانون کار ایران بر پایه استانداردهای پیشرفته جهانی و در راستای تضمین حقوق کارگران و ایجاد یک جامعه مرفه بر پایه عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر و برخورداری از همه امکانات و فرصت های کشور تدوین و اجرا شود. روابط میان کارگر، کارفرما و اتحادیه های کارگری باید تعریف شود. کارگران بالای ۲۱ سال از کمینه دستمزد لازم برای یک زندگی مرفه خانوادگی، و همه کارگران از ۱۸ به بالا از بیمه اجتماعی و بیمه درمانی و بیمه عمر برخوردار باشند. کارگران باید بتوانند در شرایط تعریف شده ای در مدیریت اداره یک بنگاه اقتصادی اظهار نظر کنند. در آینده باید برای کارگر ایرانی زندگی مرفه و مشارکت نسبی در هر آنچه بر زندگی او تاثیرگذار است فراهم گردد. کارگر ایرانی باید در میان شادترین و خوشبخت ترین کارگران جهان به شمار آید. چکیده آنچه ما باور داریم که باید در قانون کار آینده گنجانده شود از قرار زیر است:

 1. امنیت شغلی: همه کارگران بایستی از امنیت شغلی بهره مند باشند. بنابراین، یا یک پیمان کارگری که در آن شرایط کار و وظیفه کارگر تعریف شده و به امضای کارگر رسیده باشد، یا مقررات حاکم بر شرایط کار بنگاه اقتصادی که توسط کارفرما تعریف شده، جزوی از شرایط استخدام تلقی می شود.

 2. مدت پیمان: پیمان های یک ماهه و سه ماهه که اکنون برای فرار از تعهد به بیمه های اجتماعی و حاکم شدن قانونهای وزارت کار انجام می گیرند، باید ممنوع باشد. همه پیمان های نوشته یا نانوشته میان کارگر و کارفرما، بی توجه به مدت آن، مشمول همه تعهدات کارفرما نسبت به کارگر خواهد بود.

 3. دوره آزمایشی: اگر استخدام کارگر با شرط گذران یک دوره آزمایشی باشد، مدت دوره آزمایشی باید مشخص، ثابت و به کارگر تفهیم یا ابلاغ شده باشد.

 4. اندازه کارگاه: شمار کارگرانی که در یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار هستند هیچ تاثیری در رعایت قانون کار نباید داشته باشد. امروز، کارگاههایی که در آنها کمتر از ده کارگر کار می کنند، مشمول قانون کار نمیشوند، ولی در آینده قانون کار باید برای کارگر و کارفرما منصفانه باشد و ارتباطی با اندازه کارگاه نداشته باشد، و همه کارگران از بیمه درمانی و بازنشستگی و همه امتیازهای قانونی برخوردار باشند.

 5. کار غیرقانونی: وادار کردن کارگر به انجام کار غیرقانونی باید منع شود. همچنین کارفرما حق نداشته باشد کارگر را به کار خطرزا و یا به کاری بدون وسایل استاندارد ایمنی وادارد.

 6. کار نوجوانان: نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال نباید به کارهای سخت گماشته شوند. کارهای مناسب این گروه سنی کار در فروشگاهها و رستورانها، کشاورزی و دیگر کارهای سبک می باشد.

 7. کار کودک: افراد زیر ۱۵ سال کودک بشمار می آیند و کشیدن هر گونه کار از آنها برای مزد یا بیگاری جرم بشمار می آید. کودکان زیر ۱۵ سال بایستی تمام وقت به با هزینه دولت به تحصیل بپردازند.

 8. قانون سراسری: قانون کار در ایران نباید استثناء جغرافیایی داشته باشد، و در منطقه های آزاد و بازارچه ها مرزی نیز باید حاکم باشد.

 9. عدم تبعیض: هیچ کارفرما حق اعمال تبعیض جنسیتی، مذهبی، عقیدتی، نژادی، قومی یا شکل ظاهری نباید داشته باشد. کارگر بر پایه شایستگی برای کار مورد نظر استخدام خواهد شد.

 10. حداقل دستمزد: کمترین دستمزد یک کارگر باید بر پایه تامین نیاز به زندگی آسوده یک خانواده چهار نفری باشد. دستمزد باید سالانه نسبت به نرخ تورم رسمی که توسط یک بانک مرکزی مستقل از دولت تعیین شود افزایش یابد.

 11. ساعات مجاز کار: کارگران ۸ ساعت در روز و بیشینه ٤٠ ساعت در هر ۱٦۸ ساعت (هفته) کار کنند. فزونکاری تا ۴ ساعت با ۴۰٪ افزایش و بیش از ٤ ساعت در یک روز با ۵٠% افزایش دستمزد، و حداکثر مدت کار کارگر در هر ۱٦۸ ساعت (هفته) ٦٠ ساعت خواهد بود.

 12. کار شبانه و کار خطرآمیز: در کار شبانه باید ٣۵% و کار پس از نیمه شب ٤٠% به دستمزد افزوده شود. فزونکاری در شیفت های شبانه هم مشمول ۵٠% افزایش باشد.

 13. زمان خوراک: کارفرما باید در هر ۲ ساعت کار ۱۵ دقیقه استراحت بدهد و برای هر وعده خوراک ٣٠ دقیقه (بسته به گونه کار و فاصله تا ناهارخوری یا رستوران). این زمانها جزوی از ساعتهای کار کارگر بشمار می آید.

 14. تعطیلات و مرخصی: ۵۲ روز در سال برای آدینه یا هر روزی که تعطیل هفتگی کارگر بشمار آید، ۲۸ روز در سال برای تعطیلات رسمی کشور و مرخصی ها، و نیز یک ماه مرخصی استراحتی سالانه.

 15. برابری دستمزد: دستمزد زن و مرد برای کار همانند باید یکسان باشد.

 16. مرخصی بارداری: کارگران زن هنگام بارداری، ٤۵ روز پیش از ۹ ماهگی و ٤۵ روز پس از زایمان برای شیردهی مرخصی با حقوق و مزایا خواهند داشت. در صورت تاخیر زایمان بیش از ۹ ماه، روزهای دیرکرد به مدت مرخصی مجاز افزوده خواهد شد، ولی زودرسی زایمان تاثیری در مدت مرخصی نخواهد داشت.

 17. شیردهی: زنان در مدت شیردهی، حق دارند، با توجه به امکانات ایمنی و بهداشتی محل کار، هر سه ساعت و نیم، نیمساعت مرخصی برای شیردهی و رسیدگی به نوزاد داشته باشند.

 18. خدمت سربازی: در صورت فراخوان برای خدمت سربازی یا در شرایط اضطراری، مانند جنگ، زمین لرزه، سیل یا بلایای دیگر، دوره غیبت کارگر در طول خدمت جزو پیشینه کاری او بشمار خواهد آمد، ولی حقوق و مزایای او را دولت پرداخت خواهد کرد نه کارفرما.

 19. تعلیق اضطراری: در صورتیکه کار بعلت حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زمین لرزه، سیل، آتش سوزی، انهدام محل کار، بیماری واگیردار و غیره بصورت تعلیق درآید، دوران تعلیق تا دو سال جزو پیشینه کارگر بشمار خواهد آمد، ولی حقوق و مزایای او را دولت خواهد پرداخت.

 20. ادغام یا فروش بنگاه اقتصادی: در صورت فروش بنگاه یا ادغام آن در بنگاهی دیگر، خریدار یا بنگاه جدید جانشین کلیه تعهدات پیشین به کارگران خواهد بود.

 21. بستانکاری کارگر: بدهی به کارگران دارای الویت اول برای کارفرمایان می باشد، و پیش از پرداخت مطالبات دولت و بستانکاران دیگر، باید با کارگران تسویه حساب کرد.

سازمان های کارگری

 1. قانون آینده: سازماندهی انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در درون هر بنگاه اقتصادی یا فرابنگاهی (صنفی سراسری) باید آزاد باشد. کارفرمایان حق جلوگیری از تشکیل اتحادیه و یا عضویت در آن را نخواهند داشت.

 2. فدراسیون ها: اتحاديه ها و سندیکاها حق خواهند داشت براي افزايش قدرت چانه زنی برای رسیدن به هدفهای اقتصادی خود، اقدام به ايجاد ائتلافهاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون كنند. این سازمانها حق فعالیت به عنوان حزب سیاسی را ندارند.

 3. شورای کارگری: کارگران هر بنگاه اقتصادی می توانند یک شورای کارگری برای رایزنی با کارفرما، ارائه پیشنهاد برای بهبود کار و نیز دریافت گزارش های مدیریت یا توجیه تصمیگیری های تاثیرگذار بر منافع کارگران تشکیل دهند.

 4. سازمان بین المللی کار: اتحادیه های کارگری باید حق داشته باشند در یک انتخابات آزاد نمایندگان خود را برای شرکت در سازمان بین المللی کار انتخاب و چون نمایندگان دولت و کارفرمایان اعزام کنند.

آموزش کارگر:

کارگران در هر صنف و حرفه ای که باشند، باید از امکانات سوادآموزی (که اجباری باید باشد)، آموزش فن و حرفه، ادامه تحصیلات، آموزش تکنولوژی های نو در رشته کاریشان، برخوردار باشند، و هزینه آن توسط کارفرما و یا دولت تامین گردد:

 1. سواد آموزی: کارگران بیسواد یا کم سواد در هر گروه سنی، بایستی در کلاس های آموزشی دستکم تا پایان دوره شش ساله دبستانی شرکت کنند. کارفرمایان بزرگ بایستی امکانات آموزش کارگران را در محیط کار یا در نزدیکترین محل ممکن به محل کار فراهم نمایند. وزارت آموزش موظف است آموزگار و کتابهای درسی کارگران را رایگان تامین کند. این آموزش اجباری باید تا پایان دوره دبستانی ادامه یابد.

 2. ادامه تحصیل: کارگران حق دارند برای ادامه تحصیل ساعاتی از روز را مرخصی بدون حقوق بگیرند. همچنین حق دارند برای تحصیل در دانشگاه تا دو سال مرخصی تحصیلی بگیرند. کارفرما موظف است پس از دو سال شغل او را به وی بازگرداند. در صورت نیاز به مرخصی بیش از دوسال با قصد بازگشت، کارفرما حق دارد از کارگر تعهد بگیرد که دستکم تا سه تا پنج سال پس از پایان تحصیلات موظف به کار برای همان کارفرما باشد. همه هزینه های سوادآموزی و تحصیلات کارگران را دولت خواهد داد.

 3. آموزش فنی و حرفه ای: دولت موظف است امکانات آموزش فنی و حرفه ای را برای کارگران در همه رشته های مورد نیاز کشور، برای افزایش مهارت و یا برای آشنایی با ابزار و دستگاهها و تکنولوژی های نوین، بصورت رایگان فراهم آورد.

 4. آموزش رایانه ای: دولت موظف است امکانات آموزش کارکرد با رایانه را برای همه کارگران بطور رایگان فراهم آورد. کارگران در صورت علاقه میتوانند به مراکز آموزشی نامبرده مراجعه و در ساعات فراغت خود به یادگیری بپردازند.

ایمنی و بهداشت

 1. ایمنی کار: شرایط ایمنی کارگر در محیط کار طبق استانداردهای تعیین شده دولت بایستی فراهم و رعایت شود. ساختمان و تاسیسات محیط کار بایستی از لحاظ مهندسی، ساختمانی و تاسیساتی و همچنین پایداری در برابر زمین لرزه در مناطقی که نظام مهندسی تعیین می کند، و پایداری در برابر آتش سوزی، مورد تایید باشد. روشنایی، سرما و گرما بایستی برای آسایش کارگر تنظیم شده باشد.

 2. ابزار ایمنی: کارفرما باید ابزار ایمنی ضروری برای نوع کار کارگر مانند عینک و کلاه و دستکش و کفش و غیره را برای کارگر در هر کجا که موضوعیت دارد فراهم و کارگر را اجبار به کابرد آنها کند.

 3. کارهای زیرزمینی: برای کار در زیرزمین، مانند معدنکاری، چاه کنی و تعمیر قنات و غیره، کلیه شرایط ایمنی برای آسانی ورود و خروج، تهویه و میزان اکسیژن و کنترل دمای هوا، حفاظت در برابر گاز و تامین کلاه و نقاب و پوشش های ایمنی استاندارد کار مربوطه، و نیز وسایل ارتباطاتی مطمئن، تامین باشد.

 4. بهداشت: کارگران باید هنگام آغاز کار، معاینه پزشگی، و نیز سالانه مورد آزمایشهای پزشگی کامل قرار گیرند. در صورت آشکارسازی بیماریهای سخت یا واگیردار، کارگر باید زیر درمان قرار گرفته و از کارگران دیگر جدا نگه داشته شود.

 5. کمکهای اولیه: هر کارگاه باید به کمکهای اولیه پزشگی طبق استانداردهای بین المللی مجهز باشد. کارگاهها و بنگاههای بزرگ بایستی مجهز به درمانگاه، پزشگ و پرستار به اندازه متناسب با شمار کارگران باشند.

عباس امیرانتظام، داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ (۱ مه ۲۰۱۶)

بازدید صفحه: 2019
 salam naazaretan dar moredeh taharokaateh akhireh hezbe democrateh kordestan iran chist? aya majles mahestan mitavanad gorohyaheh goomi ra raazi konad ta darajee?
soheyla jaavadi
آری، از پیام های غیرمستقیم که من از رهبران گروههای کرد مخالف نظام حاکم دریافت میکنم، چنین برداشت کرده ام که میشود آنها را با تضمین حقوق برابر و دموکراتیک در یک قانون اساسی پیشرفته به دامان میهن بازگرداند.

nezaame nimeh reyasaati beseyar khob ast. amrica amrica ast va iran iran. vali behtar ast masalan 2 majles forjeh 1-2 maahe dashteh bashand baraye raaye etemaad ya entekhabe nokostvazir pishenhadi president ya khodeshan ta dar tashkileh heyaateh dolat vaghfee pish nayayad. nokostvazir ham ta vaghti keh moredeh etemaade aksareyaateh 2 majles baashad dar semaateh khod baghi bemanad.
soheyla jaavadi
همینطور است.

درود يكي از روزنامه نگاران مقيم خارج كه به شدت با جمهوري اسلامي مخالف است با انتقاد از حزب الله لبنان فرمودند: حزب الله با عملكردش باعث شد كمك سه ميليارد دلاري عربستان به ارتش لبنان قطع شود و بهمين دليل مردم لبنان از حزب الله بسيار ناراحتند. جناب زعيم به نظر شما اگر اين كمك انجام ميشد نفوذ عربستان در لبنان افزايش نمي يافت؟ اگر پاسخ شما مثبت است چرا اين روزنامه نگار منافع ملي ايران(عدم گسترش نفوذ عربستان در لبنان) را ناديده ميگيرد و تلويحا خواستار انجام اين كمك(گسترش نفوذ عربستان)ميشود؟ ايا مخالفت با جمهوري اسلامي بايد چون پرده اي آهنين جلوي چشمان ما را بگيرد و تمام تحليل هاي ما بر مبناي مخالفت با جمهوري اسلامي باشد؟
Reza
من با این روزنامه نگار موافق نیستم؛ نخست برای اینکه یک کشور نباید متکی به کمک بیگانه برای اداره امور مردمش باشد. دوم اینکه هاتا اگر عربستان این کمک را میکرد هیچ تاثیری در نفوذ آنها در لبنان نمیداشت. شما اگر هوس سیلی خوردن کردید، بروید لبنان و یک شهروند لبنانی را "عرب" بخوانید! لبنانی ها دوست دارند با کشورهایی دوست باشند که مانند آنان از فرهنگ و تمدن شناسنامه دارد برخوردار باشند.

aya dar taarhe shoma maslan neveshteh shodeh mohandes keh president va nokostvazir bishtar az 2 dooreh nemitavanand entekhab shavand. edeh khososoi shodaneh TV khob va laazem ast vali fekr mikonam dolaat yaani president va nokostvazir va vozara yek TV dolaati daashte bashand baad nist. aya emkan daraad aghayeh roohani baraye bareh dovom raay nayavaraad?
soheyla jaavadi
آری. ریاست جمهوری محدود به دو دوره است. همه رسانه ها خصوصی خواهند بود و دولت حق انتشار هاتا روزنامه هم نخواهد داشت، مگر ژورنال های گزارشی از کار خودش. بخت روحانی برای دوره دوم 50/50 است.

جناب استاد به نظر من بهتر است نخست وزير را حذف كنيد. يك نظام رياستي با رييس جمهور(هم بعنوان رييس كشور و هم بعنوان رييس دولت) مانند امريكا بهتر از يك نظام نيمه رياستي(رييس جمهور و نخست وزير) مانند فرانسه است.
سعيد
برای کشور استبدادزده ای مانند ایران خطرناک است. ما همه خوی استبدادی در درون خود داریم و همیشه "من" را فراتر از دیگران میدانیم. بهمین دلیل است که در مباحثه ها یا گفتگو ها در حال شنیدن همزمان در جستجوی پاسخ هستیم و پاسخ ما بدون لحظه ای اندیشه از دهانمان بیرون میاید. هر کدام از ما که به قدرت دست پیدا کنیم در تلاش برای مستحکم کردن آن، و حتا موروثی کردن آن، برخواهیم آمد.

البته منظور آن تحليل گر رهبري سياسي عربستان بر جهان عرب و ارتباطش با دولت خاتمي بود. سپاس
سعيد
در زمان خاتمی رهبری عربستان بسیار معقولتر از امروز بود. ملک عبدالله همیشه از تنش با همسایگان، ویژه ایران، پرهیز میکرد.

درود جناب استاد ديدگاه شما درباره دو مطلب زير از يك تحليل گر چيست؟ سپاس ١.رياض مایل بود ایران رهبری عربستان را بر جهان عرب به رسمیت بشناسد. در دوره آقای خاتمی این کار صورت گرفته بود ولي با سقوط طالبان و صدام موازنه قوا به نفع ایران تغییر کرد و عربستان رفت به سمت این که این موازنه را به نفع خودش بچرخاند. جناب استاد آيا خاتمي رهبري عربستان را به رسميت شناخته بود؟ ٢. فضای بین‌المللی به گونه‌ای است که شعارهایی که ایران بخواهد از جنبه رهبری جهان اسلام برجسته کند جزو خط قرمزهای عربستان است و در این مورد هم بایستی خیلی واقع ‌بینانه و با توازن برخورد کنند. جناب استاد آيا عربستان رهبر جهان اسلام است؟
سعيد
1- رهبری معنوی گروهی از کشورها، یا رهبری دین ها چیزی نیست که بشور برسمیت شناخت یا نشناخت. این یک امر معنویست. خاتمی اصلن وارد این مغوله نشد، تنها به هویت مذهبی عربستان احترام می گذاشت. 2- این حساسیت های عربستان آنقدر بچه گانه است که بحث درباره آنها بی مورد است. رهبری اسلام یا هر دیدگاه دیگر در ذهن مردم شکل میگیرد، این چیزی نیست که بشود مردم را مجبور کرد. 2-

jenabe mohandes omidvaram shaad va salaamat bashid. aya omideh baazi az aghsaare maardom be agahyeh rafsanjaani ra kaami khoshbinananeh nemibinid?
soheyla jaavadi
خوش بینانه نه، امیدوارانه.

benazare shoma agaar khanomeh clinton president shaavad khataraate aan baraye keshvare ma chist? haads mizanid ghanoneh assasi pishenehadi jebhe meli keh sanadi mohem ast hododan chand aasl dashte bashad?
irani
1- خانم کلینتون برای ایران خطری نخواهد داشت. اگر خطری باشد برای جمهوری اسلامی خواهد بود. 2- هنوز نمی دانیم، ولی باید حدود 15 اصل و بیش از یکسد ماده باشد.

aya raftane niroohaye artesh va sepah be syria zarori ast? seda va simaye kososi edeh khobi ast.
soheyla jaavadi
شما مقاله من را در این باره در این تارنما بخوان. بخش خاورمیانه. این برای امنیت ایران و جلوگیری از سیل "بهار عربی" و نابودی ایران ضروری بود. ولی نه به این شوری. ناکارآمدی سپاه در سیاستگذاری بوده که اینقدر تلفات بوجود آمده هم ایرانی و هم سوری.

hagh ba shomast vali man fekr mikonam mohandes keh maslaan majles meli va senate ya mahestan bayad 1-2 maahe hadeaksaar vaght dashteh bashand keh ya khodeshon nokostvazir ra entekhab koanand ya raaye etemaad bedahand. shayad intoree behtar bashad ta jeloye laaj va lajbaaziha ra begirad dar aayandeh. vali hala keh fekr mikonam mibinam hagh ba shomast maksosan dar keshvare estbedad paazireh ma!! shaad bashid
soheyla jaavadi
همینطور است، و همینطور خواهد بود.

aya benazare shoma behtar nist dar aayandeh behdaasht, amozesh va parvaresh va raah va shahrsaazi va behzisti be jaayeh inkeh zireh naazare nokostvazir va dolat baashad zireh naazar va ba edareh majales ostani baashad?
bakhteyari
همه این خدمات از سوی دولت، یا وزیر مربوط، طی یک طرح ملی در مجلس ملی تصویب میشود که نمایندگان استانها هم در آنها دخالت دارند. در هر استان رییس کل آن بخش از خدمات طرح ملی را به نسبت نیاز در سراسر استان اجرا میکند. البته پیش از تکمیل طرحی که باید مجلس ها تصویب کنند، پیشنهادهای استانها باید به وزیر مربوطه برسد که در طرح گنجانده شود.

benazare shoma president tebgeh shaarayeti bayad hagh enhelale majlesn ra dashte baashad ya na. shaad bashid
soheyla jaavadi
این توان فساد پذیریست. من هنوز راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده پیدا نکرده ام.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد