Sunday, November 28, 2021   امروز ,   يکشنبه 7 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
28 ارديبهشت 1397
بزرگداشت یکسد و سی و ششمین سالگرد زادروز دکتر محمد مصدق - کورش زعیم

بزرگداشت یکسد و سی و ششمین زادروز دکتر محمد مصدق

Image result for ‫محمد مصدق‬‎

ما یاد مصدق بزرگ را گرامی میداریم، نه بخاطر اینکه او را برای خود بت ساخته ایم، یا برای اینکه به آرمانهای خود که همانا برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی است هویت و ارزش بیشتری ببخشیم که این آرمان ها بالاترین ارزش ها را دارند؛ بلکه برای این است که مصدق برای ما درسی بزرگ و مهم باقی گذاشت، مانند همه مردان بزرگ و خردمند تاریخ. درس عشق به میهن و دفاع از منافع ملی.

این درس که دولت باید بر پایه شایسته سالاری و درستکاری استوار باشد و اینکه سیاستگذاری های حکومتی بایستی نخست و پیش از اجرا در راستای منافع کشور و محدوده ممکن-ها کارشناسی شود. سیاست هایی که با جامعه جهانی پیوند پیدا میکنند، باید با مطالعه شرایط بین المللی، خردورزی و رعایت حقوق دیگران انجام شود، زیرا ما جزیره نیستیم. سیاستگذاری اگر با شعارگرایی و توهم بجای دانایی، و با ناآگاهی و ارزیابی های یکسونگرانه باشد تنها به فاجعه می انجامد، چنانکه چهار دهه است شاهد آن بوده ایم.

این درس که در هر بحران بین المللی که در راستای تلاش برای احقاق حقوق کشور و ملت بوجود آمده باشد، می توان با دانش، خردمندی و برنامه ریزی هوشمندانه، آگاهی از قانونهای بین المللی و ارزیابی و توجه لازم به قدرت و توان طرفهای رویارو، پیروز میدان شد. در صحنه بین المللی، مبارزه باید در عرصه آگاهی، هوشمندی و شعور باشد نه شعار و شمشیر؛ باید فرصتها را یافت و از آنها سود جست و اگر فرصتی وجود نداشت، آن را بوجود آورد. مصدق در تمام طول مبارزه اش که هدف آن رهایی اقتصاد کشور از وابستگی و رهایی روحیه سرخورده ملت از استیلای سرطان گونه ابرقدرتهای زمان بود، یک بار شعار نداد، ستیزگری نکرد، پنهانکاری نکرد، خشونت گرایی نکرد، با بستن رسانه ها جلوی آگاهی مردم را نگرفت، مخالفان را به بند نکشید، به مردم دروغ نگفت، به جامعه جهانی دروغ نگفت؛ و مهمتر از همه، در مبارزه ای جهانی که میان ما و ابرقدرت زمان برای خلع ید او و احقاق حقوق ملت ایران درگرفت، دولت مصدق با خردمندی و رعایت قانونهای بین المللی در عرصه جهانی تحت قانون های مورد پذیرش همگان و با کاربرد بهینه افکار عمومی جهانی، دشمن را در زمین خودش شکست داد. در این راه، نه تنها دولت ایران یا هیچ دولتمرد ایرانی و یا کشورمان منزوی و منفور جهانیان نشد، جهان علیه ایران بسیج نشد و دولتمردانمان توهین و استهزای جهانیان را بر نیانگیختند، محبوب و قهرمان جهانیان نیز شدیم.

دولت جبهه ملی مصدق برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله کشور، حاکمیت ملی را به معنای راستین و جهان پسند آن در ایران برقرار کرد و نه تنها ملت ایران، بلکه همه ملتهای منطقه را نسبت به حقوق طبیعی و سیاسی خود آشنا نمود. این معنای راستین ملی گرایی یا ناسیونالیسم در ایران است. ملی گرایی ایرانی یعنی گراییدن به ملت، نه به یک فرد یا به یک ایدئولوژی یا به یک ابرقدرت.

ملی گرایی ایرانی معنایی متفاوت از معنای ناسیونالیسم در دیگر کشورهای جهان دارد. ملی گرایی ایرانی از زمانی که ایران بنا نهاده شده، در خون ایرانیان آزاده جریان داشته است. آنان که می پندارند و می نویسند که ناسیونالیسم در ایران از زمان جنبش مشروطیت بوجود آمده و از غرب نفوذ کرده، هزاران سال وجود این اندیشه و احساس را در ایران نادیده میگیرند. باید به ۲۶۰۰ سال پیش برگردید و از آن تاریخ ناسیونالیسم ایرانی را پیگیری کنید. ناسیونالیسمی که کورش بزرگ شناساند و عمل کرد و بیانیه حقوق بشر خود را سنگ زیربنای آن نهاد. ناسیونالیسم ایرانی از آغاز مردمی و جهانگرا بود. گرامیداشت حقوق شهروندی و بشری همه مردمان، قوم ها، مذهب ها، باورها و آیین ها بخش های جدانشدنی ملی گرایی ایرانی بود و هست. ایرانیان همیشه چنین بوده اند و چنین کرده اند، بجز دوران های کوتاه حاکمیت قومهای مهاجم نامتمدن و انیرانی های حاکم شده بر سرنوشت مردم ما.

از دید مصدق، بازگشت اعتماد به نفس و استقلال فکری کشور که دو سده بود زیر نفوذ و خشونت بیگانگان، و فساد و خیانت فرمانروایان انیرانی کشور از بین رفته بود مهمتر از درآمدی بود که از تولید ملی و پیشرفت اقتصادی کشور بدست نیامده باشد. زندگی کردن با استخراج و فروش ذخایر طبیعی یک کشور شایسته یک ملت هوشمند، کوشا، صنعتگر و نوآور نبود. باید نخست خودباوری ملت بازگردانده شود تا بدون اتکا به درآمد بی زحمت نفت بتواند با پشتوانه اندیشه و نوآوری و کار و تولید خودش زندگی کند. اعتماد به نفس ملی پیش زمینه استقلال فکری و در نتیجه استقلال اقتصادی و سیاسی است. پیشرانه این خودباوری، ملی گرایی ایرانی بود که مصدق و جبهه ملی ایران بازآورد.

شما اگر تاریخ مبارزه مصدق را برای احقاق حقوق ملت ایران بخوانید، به معنای راستین ناسیونالیسم ایرانی پی می برید. مبارزه با قدرتمندترین و خطرناکترین دشمن که در جنگ جهانی یکم نیمی از جمعیت کشور ما را قتل عام کرده بود، با معزول و تبعید کردن شخص اول کشور ما را تحقیر نموده و اکنون هم سربازان خود را در مرز کشور و ناوگان جنگی خود را در آبهای ایران مستقر کرده بود. مبارزه مصدق در شرایطی انجام میگرفت که دموکراسی کامل در کشور برقرار بود، اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت میشد، و همه رسانه ها و مخالفان آزاد بودند، انجام می گرفت. مصدق از پشتیبانی کامل ملت برخوردار بود، زیرا ایرانی می اندیشید و ایرانی رفتار می کرد. در دورانی بحرانی و حساس، اقلیت های قومی و مذهبی ما به علت همین دموکراسی و آزادی، با غرور ملی که خردمندی و عدالت گستری دولت در آنان تقویت کرده بود، نه تنها جذب هیچ توطئه تجزیه طلبی برای ناتوان سازی دولت نمی شدند که خود عامل بازدارنده اینگونه توطئه ها بودند. چه بسا همسایگانی که آن روزها همبسته و پشتیبان ما بودند و امروزه به علت عملکرد جاهلانه حکومت دشمنان ما شده رویای کندن پاره ای از تن ما را در سر می پرورانند. در آن زمان آنها رویای بازپیوستن به میهن را در سر می پروراندند. در ناسیونالیسم ایرانی ذره ای احساس برتری جویی نژادی یا عقیدتی، سلطه طلبی سیاسی یا گسترش مرزی وجود ندارد. ناسیونالیسم ایرانی با فرهنگ خود، با خرد و دانش خود، و با دوستی و همکاری و گرامیداشت ارزشهای فرهنگی و آیینی دیگران، خود را در دل مردم و ملت های دیگر جا کرده بود.

جادوی خرد مصدق، ما را از دو سده سرخوردگی، از خود بیگانگی، فقر اقتصادی، وابستگی سیاسی و ناامیدی اجتماعی نجات داد و کشور تحقیر شده و لگدمال شده ما را در کوتاه مدت به اوج شناسایی و احترام جهانی بالا برد و سربلند کرد. ما مصدق را گرامی میداریم، زیرا او ما را به توانایی های نهفته در خودمان آشنا نمود و زنگ بیداری ملت را به صدا درآورد. ما اکنون در سده بیست و یکم بار دیگر بیدار شده ایم، هشیار شده ایم، و دیگر هرگز به خواب نخواهیم رفت.

کورش زعیم

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷خ


بازدید صفحه: 887
 aya Dr khonsari dorost migoyad regime change felan dorost nist va momken ast oza badtar shaavad?
soheyla jaavadi ashteyani
من اظهار نظری در این مورد ندارم.

چرا آمریکا میتواند اف35 بسازد ولی ما نمی‌توانیم حداقل هواپیمایی مثل اف16 بسازیم؟
زیرا توسعه و پیشرفت صنعتی ایران با انقلاب متوقف و رو به پسرفت رفت.

جناب استاد حوثی ها در سه سال گذشته حدود ۹۰ فروند موشک به عربستان شلیک کردند و فقط چند عدد به هدف خورد(شاید کمتر از ۱۰ فروند) و بقیه رهگیری شد. آیا این مساله آینه ای از توان موشکی ایران در یک نبرد احتمالی با اعراب جنوب نیست؟ ۲. فرمودید: کافیست جمهوری اسلامی دست از زیاده خواهی بردارد یا کنار برود. آنگاه ما نوین ترین هواپیماها را خواهیم داشت. جناب استاد عربستان چطور؟ آیا آنها در دولت و کنگره لابی نمی‌کنند تا مانع نوین سازی نیروی هوایی ما بشوند؟ با توجه به اینکه از توان بالای فنی-مهندسی ما حتا در شرایط تحریم کنونی باخبرند
سعید
1- چرا هست. 2- عربستان برای دهه آینده باید فقط خریداری کند. اگر تلاشهای بن سلمان برای بالا یردن سطح تکنولوژی بومی موفق شود، شاید بتواند در آینده در ساخت جت با کمک امریکا بخشی از آنها را بسازد. 3- اگر ما روابط خود را با جهان عادی کنیم، آنها کمک هم خواهند کرد، زیرا ایران با فرهنگ والای خود بیشتر قابل اعتماد خواهد بود.

چقدر عالی میشد ما هم از این هواپیماها داشتیم https://www.radiofarda.com/a/isael-f35-used-in-syria/29243895.html
رضا
اف 35 ها براستی هواپیماهای توانمندی هستند. کافیست جمهوری اسلامی دست از زیاده خواهی بردارد یا کنار برود. آنگاه ما نوین ترین هواپیماها را خواهیم داشت.

درود به استاد گرامی ۱.نظر شما درباره شروط دوازده گانه آمریکا برای جمهوری اسلامی چیست؟ ۲.ظاهرا آمریکا میخواهد برنامه موشکی تعطیل شود ولی همچنان به اعراب سلاح های مدرن بدهد
سعید
1- 12 شرط کمی زیادروی است، ولی در هر حال جمهوری اسلامی باید به مذاکره تن در دهد. 2- نمی خواهند برنامه موشکی تعطیل شود، تنها با برد آن مسئله دارند. من گفته ام که برد 2000 کیلومتر برای ما بسنده است و دیگر اینکه کلاهک هسته ای نیاز نداریم.

درود دو پرسش دارم اول: دلیل انزوای ترکیه در غرب طی سه سال اخیر چیست؟ حتما میگویید: سرکوب.در این صورت چرا عربستان منزوی نشد؟ حکومت سعودی که بدتر است دوم: وضعیت کشور پس از خروج آمریکا از برجام رو به خطرناک شدن میرود. آیا باید انتظار نرمش قهرمانانه ۲ را داشته باشیم؟
زیادروی ها و توهمات اردوغان که هنوز خود را خلیفه مسلمانان جهان یا دستکم جهان ترک زبان میداند. و رویای بازسازی امپراتوری وحشتناک عثمانی را دارد که همه اروپا، بویژه اروپای خاوری، از آن متنفرند.

هنوز هم پس از ۶۵ سال مصدق اللهی و‌ شاه اللهی داریم. گروه نخست می‌گویند: کودتای ۲۸ مرداد و گروه دوم می‌گویند: قیام ملی ۲۸ مرداد و هیچکدام توجه ندارند که کودتا یا قیام سهم تاریخ شد و حالا چه فرقی می‌کند کودتا یا قیام! شاه و مصدق هر دو وطندوست بودند و اقتدار و سربلندی ایران را می‌خواستند و نه اینکه طرفدارانشان هنوز با هم دشمن باشند آن هم در شرایطی که ایران در خطر است و‌کسانی حاکمند که هم از مصدق بیزارند و هم از شاه
وقتی ملتی زیر خفقان باشد و نتواند دیدگاههای نوین خود را عرضه کند، به گذشته ای که دوست داشته می چسبد.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد