Saturday, December 4, 2021   امروز ,   شنبه 13 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
25 مرداد 1397
شورای نخبگان جبهه ملی ایران

شورای نخبگان جبهه ملی ایران


بدینوسیله موجودیت "شورای نخبگان جبهه ملی ایران" را برای پژوهش و شکل دادن به ایران آینده اعلام می کنیم. به همه نخبگان ایرانی در سراسر جهان در همه رشته های تخصصی فراخوان می دهیم که ما را در پژوهش، تعریف و طراحی چگونگی مدیریت ایران آینده یاری دهند. نظام حاکم بر میهن ما با ناآگاهی و نابخردی و فساد سیاسی و اقتصادی کشور را چنان غیرقابل اداره کرده که هیچگونه اصلاحات شرایط موجود امکانپذیر نیست و باید برای باز سازی و اداره بهینه ایران آینده که در انتظارش هستیم طرحی نو درانداخت. هدف ما اصلاح، بهبود و تکامل همه سامانه های ساختاری، کاهش هزینه زمان و سرمایه و بهبود کارآیی در همه زمینه های اداره کشور در ایران آینده است که اولویت های آن در ذیل فهرست شده است. هم میهنانی که علاقمند پیوستن به ما و هموندی در این شورا هستند، می توانند نخست منشور جبهه ملی ایران را، که نشانی آن در زیر این بیانیه آمده، بخوانند و موافقت کلی خود را بعنوان پیش نویس یک قانون اساسی برای آینده اعلام نمایند. سپس یک رساله یا مقاله پژوهشی، یا یک طرح یا پیشنهاد راهبردی یا کاربردی درباره یکی از موضوعات مورد تخصص خود که در فهرست زیر ذکر شده باشد انجام و برای ما بفرستند. پس از ارزیابی علمی و عملی متن ارسالی، موافقت با عضویت ایشان اعلام خواهد شد و در همه بحث ها و تصمیمات این شورا شرکت داده خواهند شد. برای مشارکت در شورای نخبگان جبهه ملی ایران نیازی به عضو بودن یا شدن در جبهه ملی ایران نیست، و علاقمندان می توانند گرایش یا عضویت سیاسی کنونی خود را حفظ کنند، ولی اعلام باورمندی به آرمانها و هدفهای جبهه ملی ایران ضروری است. مدت این دعوت شش ماه از این تاریخ میباشد.

اولویت های کلی پژوهش برای ایران آینده عبارتند از: حوزه های نیروی انسانی، زنان، کودکان، جوانان، تکنولوژی، آب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، روستاها، مناطق محروم، اقتصاد، کاربرد منابع طبیعی چون نفت و گاز، امنیت ملی و روابط بین المللی. موضوع های پیشنهادی برای پژوهش و ارائه طرح:

یک: آموزش و پرورش

۱-کودکان و دانش آموزان

برنامه های کودکستانی، اصلاح و ارتقای کتابهای درسی دبستانها و دبیرستانها (روزآمد کردن دانش و واقعی کردن مطالب) در زمینه دانش های جامعه شناسی، طبیعی، تاریخ، فرهنگ (با تاکید بر ایران)، ضرورت آموزش رایگان. ایجاد دبستان و دبیرستان در دسترس تمامی روستاها و مراکز زندگی شهروندان در نقاط دورافتاده، تامین کتاب و نوشت افزار و خوراک مقوی و رایگان برای رشد بدنی و فکری، وسائط نقلیه رایگان برای جابجایی دانش آموزان در مناطق دورافتاده.

۲-دانشجویان

امکان و حدود آموزش رایگان یا کمک هزینه، نیازهای مالی دانشجویان، وام های دانشجویی، ابزار و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهها، تامین هزینه تاسیسات و نقش بودجه عمومی، خوابگاهها، نیازهای خوراک مقوی و رایگان، پوشاک، ورزش و تفریح، مراکز گردهمایی دانشجویان و مسائل آن، کمک به شغل یابی پاره وقت دانشجویان ضمن تحصیل و شغل یابی دانش آموختگان، حقوق شهروندی و آزادی های دانشجویی، امنیت دانشجویان و حذف هرگونه فضای امنیتی، سازمان های دانشجویی، سهم دانشجویان در مدیریت تاسیسات آموزشی، تدریس ضمن تحصیل، چگونگی کاهش مهاجرت دانش آموختگان، شرایط لازم و چگونگی بازگشت دادن دانشجویان مهاجر.

دو: نیروی کار

۱-آمورگاران و دبیران

آموزش برای ارتقاء سطح و بهبود شایستگی، بررسی های تطبیقی، دستمزد و مزایا، پاداش و ارتقای شغلی، نیازهای مادی و تجهیزاتی دبستانها و دبیرستانها، سامانه مقاطع تحصیلی از کودکستان تا دانشگاه.

۲-کارگران

آموزش، بهداشت کار، ایمنی کار، دستمزد و مزایا، بیمه ها، پاداش و ارتقای شغلی همراه با بهبود کارآیی، امنیت شغلی، ثبات توان خرید، حق اعتصاب و سازماندهی اتحادیه و سندیکاهای کارگری، مسئولیت های اجتماعی کارفرمایان.

۳-ترابری شهری و بین شهری

آموزش برای بهبود کیفیت رانندگی و ایمنی، تسهیلات خرید و نوسازی وسائط ترابری، بیمه خودرو و اجتماعی، برنامه استراحت رانندگان بیابانی، خدمات جاده ای، مسئولیت شرکتهای اتوبوس رانی خصوصی و شهرداریها.

۴-پرستاران و خدمات فرادرمانی

مطالعات آماری، روند تکاملی، نیازها و کمبودها، آموزش، نظام پاداش و ترفیع، کارآیی و سطح مهارت، نیازهای ابزاری و تکنولوژیکی.

سه: خدمات بهداشتی، زیست بوم و سازندگی

۱-بهداشت، درمان و نظام پزشگی

بهداشت همگانی، تعیین استانداردهای بهداشتی، خدمات درمانی در دسترس همه طبقات جامعه، رسیدگی به نیازها و خدمات اجتماعی برای معلولان، بازرسی از بیمارستانها و مراکز درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات پزشگی، بازرسی و نظارت بر مراکز تولید و فروش دارو و مواد خوراکی، نظارت بر داروها و اقلام پزشگی وارداتی.

۲-کارهای عمرانی، ساختمان و نظام مهندسی

نظام مهندسی مستقل، ارزیابی نقشه های اجرایی و بازرسی و نظارت توسط شهرداری ها و وزارتخانه های مربوط، بازرسی و نظارت بر کیفیت اجرای هرگونه ساختمان و کارهای عمرانی و صنعتی، مسئولیت نظام مهندسی و نهادهای دولتی در بازرسی و نظارت.

۳-حفاظت از محیط زیست

عوامل تخریبی، سدسازی ها، انحراف رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها، حدود گسترش شهرسازی، جنگل زدایی ها، آتش سوزی های غیر طبیعی، مهاجرت از روستاها، حاشیه نشینی شهرها، زباله های شهری و زیست بوم، فضای سبز شهرها، آلودگی هوا و آبها، حفاظت از جانداران محیط زیست، شکار غیرقانونی، مسئولیت و اختیارات محیط بانان، آموزش و آگاهی رسانی، مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تصمیمگیری ها، تخلفات زیست محیطی و جبران خسارت ها.

چهار: مدیریت سیاسی و اقتصادی

۱-نظام و قانون انتخابات

آزادی حزب ها، آزادی گردهمایی و دسترسی به رسانه های درونمرزی، تعریف حوزه های انتخاباتی، شرایط و قانون انتخابات روستاها، بخش ها، شهرها، استانها، و کشوری. شرایط نامزدی در انتخابات، شرایط شمارش و کنترل صندوق های رای، تعریف شرایط دخالت نهادهای دولتی در جریان انتخابات.

۲-نظام پولی و بانکی

استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی، حل مسئله حذف ربا، نقش بانکها و موسسات مالی خصوصی در مدیریت بانک مرکزی، مسئولیت در برابر مجلس شورای ملی، بورس ها، بانکداری دولتی، نرخ ارز و فروش ارز دولتی، ساماندهی بازار ارز، اخلال مراکز قدرت در کار بانک مرکزی، شبکه بانکی مناسب و انحلال موسسات مالی زائد، ایجاد رقابت راستین.

۳-کشاورزی کشور

انواع کشاورزی مناسب برای نقاط مختلف ایران، مسئله آب در کشاورزی، آبیاری قطره ای و پاششی، فراورده های ویژه ایران، صادرات کشاورزی، تقویت درآمد کشاورزان، تضمین خرید، بیمه اجتماعی برای کشاورزان، کشاورزی گلخانه ای، نقش وزارت کشاورزی، وام بانکی.

۴-صنعت کشور

صنایع ضروری برای مصرف داخلی، صنایع مناسب برای صادرات، تکنولوژی صنعتی، صنایع راهبردی، پشتیبانی از صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع نظامی، صنایع کشاورزی، نقش بانکها، حدود خودکفایی، صنایع فضایی، محدوده صنایع دولتی.

۵-روابط بین المللی

هدفهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در روابط بین المللی، روابط و سیاست خارجی کشور با همسایگان: پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اسراییل، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات، عمان و یمن. ارزیابی و ضرورت کمکهای خارجی ایران. تعریف روابط با چین، هندوستان، روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا. تضمین منافع قانونی ایران در دریای کاسپین، رودهای هیرمند، دجله، اترک و ارس.

۶-نهادهای نظامی

تضمین رعایت قانون عدم دخالت نظامیان در سیاست، ادغام نهادهای موازی نظامی، خروج نهادهای نظامی از فعالیت اقتصادی، قدرت نظامی ضروری برای کشور، کاهش شاخه های پرشمار نیروی انتظامی، آموزش نیروی انتظامی و تعیین حدود مسئولیت در امنیت شهری، راهنمایی رانندگی، امنیت برونشهری و روستایی، شرایط زیست بانی و حدود اختیارات، تعیین تکلیف نیروی بسیج و تعریف ضرورت و اختیارات.

جبهه ملی ایران

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران- ۲۵ امرداد ۱۳۹۷خ

Jmi.tehran@gmail.com

منشور جبهه ملی ایران:

بخش یکم- امور سیاسی و اداری:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=444

بخش دوم- امور اجتماعی و فرهنگی:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=445

بخش سوم – امور اقتصادی:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=446

تدوين كنندگان منشور مصوب ۱۳۵۸:

شادروان علی اردلان، علی رشیدی، کورش زعیم، حسن لباسچی و شادروان پرویز ورجاوند.

و بازنگری ۱۳۸۲، مصوب ۱۳۸۶شورای مرکزی جبهه ملی ایران:

دكتر داود هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي، مهندس كورش زعيم، شادروان دكتر پرويز ورجاوند
بازدید صفحه: 948
 درود برای جوانان نسبتاً کم سن و سال تر اما پر انرژی تر و فعال تر و با پتانسیل بیشتر مثل من ( 22 سال ) نسبت به جوانان 34-35 ساله فرصت های مدنی بسیار کم و در عین حال عدم اعتماد بزرگتر ها به جوانان برای شرکت دادن در بحث ها و برنامه ها بسیار چشم گیر است ! من مدتی هست که جدی تر مسائل حاشیه انقلاب رو پی گیری میکنم و تو این مدت ارتباط خوبی با تفکرات حاکم بر جریان های مختلف به خصوص جبهه ملی ایران برقرار کردم . . در مورد خودم و نسل خودم به جرئت میتونم بگم سواد سیاسی بسیار پایین و " جوزدگی " بسیار زیاد هست ( شاید این همون چیزیه که سیاست مداران به دنبالش هستند ) ؛ و فکر میکنم بخشی از سرمایه گذاری باید روی این بخش صورت بگیره . . شما برای راهنمایی بنده ، با وجود این که مشغله های شما و اطرافیان هم زیاد هست ، ( در زمینه استفاده از تجربه های شما ) برنامه ای دارید ؟
محمد صادق رضایی
پاسخ شما در ایمیل داده شده است.

با درود بر شما هم ميهن آزاده جناب آقاي مهندس زعيم، من با نظر جنابعالي در مورد هم تراز بودن دانشگاه هاي ايران با دانشگاه هاي آمريكا و اروپا كاملا مخالفم. من قبل از انقلاب وارد يكي از دانشكده هاي فني در شهر تهران شدم و ليسانس مهندسي گرفتم و سپس از بهترين دانشگاه هاي صنعتي آلمان نيز مدارك بالاتر را دريافت نمودم. كيفيت و امكانات و سطح سواد اساتيد اصلا قابل قياس نيستند. اگر دست من بود مي دادم درب دانشكده هاي مهندسي در ايران را ببندند، زيرا دانشكده هاي فني در ايران متخصص تربيت نمي كنند ! مدارك دانشگاه هاي مهندسي فقط براي خواستگاري مناسب است. متاسفانه دانشگاه هاي مهندسي داخل كشور براي توليد فقط سربار جامعه توليد مي كنند ! ضمنا پيشنهاد من براي اعزام دانشجو به خارج براي ايران آزاد و دموكراتيك فردا بود و نه براي اين حكومت فعلي. شاد و سربلند باشيد !
كامران پادياوند
دانشگاههای ما پس از انقلاب به تدریج با تزریق استادان بیسواد و دخالت حوزه و و اخراج استادان بنام رو به نزول گذاشتند. برای کشوری که پایه گذار سیستم دانشگاهی در تاریخ بشریت بوده این یک ننگ است. ما در زمان کورش شش دانشگاه بزرگ در سراسر امپراتوری داشتیم که از کشورهای همسایه یا دانشجو میامد یا استاد میخواستند. مصر، یونان، روم و هندوستان...

آقای زعیم، آیا منظور شما از این سوال، ارائه ی راهکار با توجه به شرایط فعلی ایران است یا با تصور ایرانی که مثل خیلی کشورهای دنیا یک سرزمین عادی با روابط عادی است؟
رها یوسفی
یک سرزمین بهتر از عادی، روابط دوستانه با همه کشورهای جهان بر پایه منافع ملی. رعایت همه قانون ها و کنوانسیون های سازمان ملل، آزادیهای مدنی برای همه مردم، برابری همه باورها و قوم ها در برابر قانون، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و انتخابات، قوه قضائیه باسواد و درستکار و قانونمند. برابری زن و مرد، ممنوعیت نفوذ این و مذهب در مدیریت کشور و غیره . مطالب من را در این تارنما بخوانید.

در این نوشته قصد دارم به لزوم ارتقای سطح علمی کشور و راهکارهای آن بپردازم. از آنجا که لزوم ارتقای علمی کشور واضح تر از راهکار برآوردن آن است، به آن فقط به طور خلاصه می پردازم. چکیده ی صحبتم این است که آینده برای آن گروهی است که زودتر به دانش فردا دست میابد. برای روشن شدن مطلب اجازه دهید که شرکت نوکیای فنلاند را مثال بزنم. این شرکت تا چند سال پیش بهترین تلفن های همراه را می ساخت اما با غافل شدن از دانش نوین رقابت را به شرکت اپل باخت و امروز تقریبا دیگر نامی از آن بر زبان ها نیست. با از بین رفتن این شرکت فنلاندی، کارگران بسیاری درآن کشور بیکار شدند و این در مقطعی به یک بحران ملی برای آن کشور تبدیل شد. دانش امری سلسله وار است. به این معنا که نمیشود در ساخت راه آهن، بدنه ی هواپیما، موتور ماشین، و غیره موفق بود اما متخصصی در رشته های علوم پایه مثل فیزیک و شیمی نداشت. داشتن مراکز علوم پایه ی تراز اول در دنیا برای پیشرفت صنعتی، کشاورزی و غیره بسیار ضروری است. امروز کشاورزان کشورهایی پیشرو هستند که ابزار ها و روش های نوین کشاورزی را دراختیار دارند. امروزه صنعتگران کشورهایی موفق هستند که زودتر به ماشین های نوین دست پیدا میکنند. سوال این است که چه کسانی قادر به ساخت ابزار های نوینند؟ دانشمندان علوم پایه. مثالی میآورم. در جنگ جهانی دوم کسی که توانست کدهای آلمان ها را رمزگشایی کند و جان بسیاری را نجات دهد یک ریاضیدان انگلیسی بود. دانشمندان علوم پایه با مقداری تمرین و کار حتی میتوانند جای تکنسین ها به کار گماشته شوند و مثال آن باز در جنگ دوم جهانی است. پیشنهاد بنده برای ارتقای سطح علمی کشور حل شدن در برنامه ها و آزمایش های بین المللی. زمانی رادفورد فیزیک دان انگلیسی با بودجه ای اندک و با قرض گرفتن چشمه ی پرتاب ذره ی آلفا وجود هسته ی سخت در مرکز اتم را کشف کرد. این آزمایش روی یک میز کوچک انجام شد. سالها بعد برای آنکه همان هسته ی سخت را بهتر بشناسند مجبور شدند آزمایشگاهی بسازند که دیگر روی یک میز جا نمیشد بلکه به اندازه ی یک اتاق بود. امروز همان آزمایش در مرکز سرن و برای بررسی ذراتی که همان هسته ی سخت را میسازند در حال اجراست ابعاد این آزمایش چند کیلومتر است. نکته ی صحبتم آن است که ابعاد آزمایش های نوین هر روز بزرگتر از دیروز و بودجه ی آنها هر روز بیشتر از دیروز است. امروزه حتی ابرقدرت های اقتصادی جهان نیز توان ساخت این آزمایش های پیشرفته را به تنهایی ندارند. امروزه تلسکوپ های به روز با همکاری چند ده کشور ساخته میشوند، هواپیمای اف سی پنج بدون مشارکت چند کشور قابل تکمیل نبود. پروژه های تحقیقاتی کشاورزی را کشورهای متعددی با هم انجام میدهند. امروز حتی ابرقدرت های اقتصادی و علمی دنیا هم به تنهایی قادر به رقابت با این پروژه های بین المللی نیستند. اتفاقی که میافتد این است که کشورهای شرکت کننده در این آزمایش های عظیم به دانشی دست میابند که دیگر کشورها از آن محرومند. آنها بعد دانش به دست آمده را به بخش صنعتی و کشاورزی کشور خود منتقل میکنند و با ساخت ابزارهای نوین درآن حوزه ها نیز به برتری میرسند. متاسفانه باید اعلام کنم که کشورهایی مثل هند و پاکستان امروزه به مراتب از ایران بهتر عمل کرده اند و با شرکت در آزمایش های عظیم بین المللی از جایگاهی به مراتب بهتر از ما برخوردار هستند. مشکل دیگری که انزوای علمی بوجود میآورد آن است که دانشگاهیان ما از حوزه های مهمتر علمی غافل شده و به اموری میپردازند که اهمیت خود را از دست داده اند و دانش نوین محسوب نمیشوند. آگاه شدن از نظرات دانشمندان دیگر کشورها و تبادل نظر با آنها در بروز رسانی جامعه ی علمی کشور حیاتی است و راه حل بنیادین آن مشارکت در پروژه های بزرگ چند ملیتی است. در ادامه به چند آزمایش بزرگ جهانی و تعداد کشورهای حاضر در آنها اشاره میکنم. الف ) بزرگترین شتاب دهنده ی دنیا – سرن: بیست و دو عضو دائم، سه کشور در حال دائمی شدن، پنج عضو در رده ی بعدی (شامل هند پاکستان و ترکیه)، سه عضو ناظر، و بالغ بر سی عضو غیر دائم (شامل ایران). متاسفانه ایران برخلاف همسایگانش عضوی پایین رتبه است که در امور تصمیم گیری و امور مهم دیگر شرکت داده نمیشود و همین عضویت هم با مخالفت گروه هایی در ایران و همچنین مخالفت جدی آمریکا روبرو بود. ب ) مشاهده گر نوترینو در قطب جنوب: کره جنوبی، ژاپن، نیوزیلند، سوئد، سوئیس، استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، آمریکا، انگلیس پ ) مشاهده گر نوترینو در ژاپن: لهستان، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، سوئیس، اسپانیا، فرانسه، روسیه، کانادا، ایتالیا ت ) پیشرفته ترین هواپیمای دنیا – اف سی پنج: ترکیه، کره جنوبی، آمریکا، اسرائیل، استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، ژاپن، هلند، نروژ، انگلیس سوال مهم اینجاست. آیا ما میتوانیم در انزوا به نتایجی هم تراز با نتایج اینگونه آزمایش ها دست یابیم؟ جواب: نه. اگر نه، چگونه میتوانیم با کشورهای مشارکت کننده در این آزمایشها که صاحبان ابزارهای نوین حاصل از آنها هستند رقابت کنیم؟ آنچه مایه ی تاسف بیشتر است آن است که کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان، کره جنوبی که تا چند دهه پیش از ما عقبتر یا هم تراز بودند امروز به لطف عدم انزوایشان بسیار پیشروتر از ما هستند
احمد برزو
همه سخن شما درست است، ولی در مورد ایران تنها به عارضه اشاره کرده اید نه به علت. این جمهوری اسلامی در ایران است که ما را دچار عقب افتادگی کرده. اندیشمندان و دانشمندان ایرانی در جهان در صف اول پیشرفت دانش و تکنولوژی هستند. جمهوری اسلامی از لومپن های بیسواد و دزد تشکیل شده و تنها فکرشان فریب مردم و انباشت ثروت است. شما به بودجه دولت بنگرید و ببینید که اکثریت بودجه برای آخوندها و ترویج خرافات و مفتخوری صرف میشود. بعد نگاهی به پیشرفت ایرانیان مهاجر بیندازید که دور از فساد و خشونت و بیسوادی جمهوری اسلامی چگونه در جهان میدرخشند.

افسوس که بزدل هایی مانند من بخاطر ترس اخراج از دانشگاه و ابطال پروانه وکالت نمیتوانند عضو جبهه ملی شوند و پیشنهادات خود را ارائه دهند. این بزدل ها منافع شخصی را بر منافع ملی برتری می دهند
یک ترسو
شما یشنهادهای خود را برای میهنت ارائه بده، و نیازی به عضو شدن نیست.

من عاشق جبهه ملی هستم ولی شاه را نیز همانند دکتر مصدق وطن‌ دوست میدانم. هر دو عاشق ایران بودند و سرافرازی ایران را می خواستند
ایرانی
شما یک ایرانی راستین هستید و تسلیم شعارهای احمقانه عقده گشایان نمی شوید.

حقیقتش را بخواهید من در آزمون وکالت دادگستری( که آزمونی است نسبتا دشوار با ظرفیت پذیرش کم) با رتبه بسیار خوبی در شهر تهران پذیرفته شدم ولی برای کنکور کارشناسی ارشد به دلیل مسائل شخصی وقت مطالعه نداشتم و به همین دلیل در دانشگاه آزاد قبول شدم و اگر همانند آزمون وکالت وقت مطالعه داشتم در یکی از دانشگاه های شهر تهران پذیرفته میشدم و‌این مساله من را آزار می دهد که شاید دانشجویان دانشگاه های شهر تهران(که بعضا در آزمون وکالت پذیرفته نشده اند) به امثال من از بالا نگاه کنند و ما را بیسواد بدانند‌
مادر بزرگ من وقتی جوان بود سوادآموزی برای دختران ممنوع و مکروه بود و هیچ مدرسه ای برای دختران نبود. او خودش را باسواد کرد و وقتی من توانستم او را بشناسم در ادبیات منظوم ایران حریف نداشت.

جناب مهندس زعیم آیا کنکور ملاک غیر‌استانداردی برای تشخیص افراد نخبه از بقیه نیست؟ یک امتحان چهارگزینه ای که در اکثر کشورهای پیشرفته منسوخ شده است من قصد خودستایی ندارم اما بسیاری از دوستان و آشنایان که دانش آموخته دانشگاه های شهر تهران هستند از من که دانش آموخته دانشگاه آزاد هستم اطلاعات و قدرت تحلیل ضعیف تری دارند ولی بعضا به من از بالا نگاه میکنند (رشته من حقوق بین الملل). دکتر هرمیداس باوند هم که در تمام دانشگاه های شهر تهران تدریس کرده اند در برنامه شوکران گفتند که متاسفانه اغلب دانشجویان من در این دانشگاه ها حتا سوال چندانی نمی‌ پرسیدند و من را به چالش نمی گرفتند و رضایت نداشتند
بسیاری از دانشمندان جهان در کنکور ایران مردود می شدند، از جمله اینشتین. این روش مسخره و استعدا کُشی برای گزینش است، زیرا یک دانش آموز تنها می تواوند در یک رشته دارای استعداد باشد نه در همه رشته ها. این یک روش عقب افتاده است که در سده های گذشته در فرانسه اعمال می شد برای گزینس دانشجو در معدود مراکز آموزشی. دهها سال است که این روش مردود شناخته شده و هر دانشگاه آزمون خودش را برای رشته مورد درخواست دارد. برخی هم بنا بر درخواست دانش آموز گزینش می کنند.

با درود. در مورد دانشگاه ها و با توجه به پايين بودن كيفيت تحصيلات دانشگاهي در ايران و به هدر رفتن استعدادهاي دانشجويان ممتاز ايراني در دانشگاه هاي داخل كشور من چند پيشنهاد دارم: 1- هر سال با اعزام يك صد نفر از شاگردان اول كنكور رياضي به بهترين دانشگاه هاي ايلات متحده آمريكا و آلمان و پرداخت هزينه هاي دانشگاهي و تامين زندگاني دانشجويي آنها، متخصصين درجه يك در فنآوري را براي خدمت به ايران تربيت نمائيم. ضمنا بايستي از اين افراد تعهدات مالي اخذ گردد كه پس از پايان تحصيلات به كشور بازگشته و در ساختن ميهن مشاركت داشته باشند. 2- براي ساير رشته هاي غير فني نيز امتحانات اعزام دانشجو به كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، آلمان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن برگزار گردد، تا خانواده هاي اين دانشجويان بتوانند با استفاده از ارز ارزان قيمت هزينه شهريه دانشجويي و هزينه زندگي دانشجويي فرزندان خودشان را تامين نمايند. اين افراد نيز بايستي پس از اتمام تحصيلات به كشور باز گشته و به كشور خويش خدمت نمايند. ضمنا از اعزام دانشجو (رشته هاي فني و غير فني) به انگل استان، روسيه و كشورهاي آسيايي مانند مالزي جدا خودداري گردد. با اميد به فرداي بهتر با بكار بستن پيشنهادات ايرانيان ميهن دوست مانند جناب آقاي مهندس كوروش زعيم ! پاينده ايران و زنده باد آزادي !
كامران پادياوند
1- در شرایط کنونی، انان در همانجا می مانند و برنمی گردند. همانجا میتوانند از کارفرماای خود مبلغ آن تضمین را وام بگیرند. 2- دانشگاههای خودمان در این رشته ها اگر بهتر نباشند کمتر نیستند. مسئله کیفیت تدریس نیست، کاربری آنان پس از دانش آموختگی و آزادی های اجتماعیست.

با سلام خدمت شما مهندس زعیم استاد بزرگوار چنانچه شما در آینده نخست وزیر دولت آینده شوید اولین اقدام عاجل شما برای جذب سرمایه ها به ایران چه خواهد بود؟ واقعا مایه تاسف است که فردی که خود را نزدیک به بختیار می داند بدون اینکه شرایط سخت شما را در نظر بگیرد شروع به حمله به شما و جبهه درفیس بوک می کند.من صبرجمیل شما را تحسین می کنم. من فکر می کنم در سال ۸۶ زمانی که منشور جبهه را می نوشتید قصدتان پیشنهاد احیای نخست وزیری نبود چون فقط از رییس جمهور ودو مجلس یاد کردید ؟ شاد باشید
soheyla jaavadi ashteyani
خودم هم در این باره دو دل هستم و فعلن دارم تجربه کشورهای دیگر را مطالعه و مشورت می کنم. نخستین منبع سرمایه ما ایرانیان مهاجر هستند. وقتی امنیت و آزادی برقرار شود، سرمایه خارجی خود به خود میاید، زیرا کشور ما سرشار از فرصت و ثروت است.

به امید فردایی بهتر و ایرانی آزادتر و آبادتر برای شما و همه خدمتگزاران به ایران آرزوی موفقیت سربلندی دارم.
وحید وحیدی
سپاس از مهر و پشتیبانی شما.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد