Saturday, December 4, 2021   امروز ,   شنبه 13 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
28 مرداد 1397
براندازی ۲۸ امرداد و تاوان سنگین ملت ايران - کورش زعیم

براندازی ۲۸ امرداد و تاوان سنگین ملت ايران

Image result for ‫مصدق‬‎

کورش زعیم

روز تاریخی ۲۸ امرداد را ما هر ساله يادآوري ميكنیم. این فقط یادآوری یک زخم ملی دردآور نیست، و نه اینکه بخواهیم شعارگونه حقانیت يك دیدگاه را نسبت به دیدگاهی دیگر به نمایش بگذاریم؛ بلکه برای اینست كه، در شرایط بسیار بحرانی و خطرناکی که امروز حاکم بر کشورمان است، آينه اي در برابر چشمان آناني بگيريم كه در زمان گذشته خشكيده اند و آنانی که بر عکس، پشت به گذشته امروز را مي سنجند.

آنچه امروز رويداد 28 امرداد را برجسته ميكند تفاوتهای رفتاری دولت و حکومت در آن زمان در مقایسه با دو دوران پس از آن است. يكي از اين تفاوت ها اين است كه دولت مردمسالار مصدق، بر خلاف حکومتهای پسین حاضر نبود به هر قيمتي خود را بر سر كار نگه دارد. در روزهای پیش از پیروزی کودتاچیان، مصدق گفته بود كه راضي به ريختن حتا يك قطره خون از بيني كسي نيست. ملت پشتيبانش بود و او مي انديشيد كه اگر ملت بخواهد، دوباره او را سر كار خواهد آورد. ولي حكومتي كه جاي او را با زور و ياري بيگانگان گرفت به راي ملت پایبند نبود، و گرنه او نیز میتوانست به مردم مراجعه كند يا با يك همه پرسي از ملت بپرسد که آیا من را میخواهید یا نه؟

كورش بزرگ در بيانيه تاریخی حقوق بشر جهانی خود گفت: " من از امروز كه تاج پادشاهي را به سر نهاده ام، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق پادشاهي را به من ميدهد، هر گز فرمانروایی خود را بر هيچ ملتی تحميل نخواهم كرد، و هر ملت آزاد است كه مرا به پادشاهي خود بپذيرد يا نپذيرد؛ و هر گاه نخواهد من را پادشاه خود بشمارد، من براي فرمانروایی خود بر آن ملت جنگ نخواهم كرد."

سخن كورش برگرفته از فرهنگ كهن ايران بود، و او كوشيد تا آنرا در سراسر جهان نهادينه كند. اما امروز شاهد آن هستيم كه از زمان براندازي ۲۸ امرداد ۱۳۳۲، نه تنها در ميهن ما، که در همه كشورهاي گستره فرهنگ و تاريخ ايران، دولتهاي استبدادي و یا ایدئولوژیک حاكم هستند، و با خشونت، زندان و كشتار مردم بقاي حكومت خود را بر ملت خود تحميل ميكنند. ما ۲۸ امرداد را از اين رو پيوسته يادآوري مي كنيم كه بگوييم تحميل حكومت بر مردم چه با ياري قدرتهاي بيگانه و چه با زور داخلي با فرهنگ ايراني بيگانه است.

افزون بر اين، آنچه ما را نسبت به براندازي ۲۸ امرداد ناخرسند ميكند و افسوس میخوریم، سنجش آزادي هاي مدني مردم در پيش و پس از آن كودتاست. پيش از ۲۸ امرداد، حزبها آزاد بودند، رسانه ها آزاد بودند، گردهمايي آزاد بود، اتحاديه هاي كارگري و صنفي آزاد و اعتصاب و تظاهرات آزاد بود. پس از ۲۸ امرداد، همه اين آزاديها از مردم گرفته شد و اين محروميت نه تنها تا کنون ادامه دارد که آزار مردم بعلت شادی و ریش و لباس و خوراک هم به آن افزوده شده است. اگر براندازي  ۲۸ امرداد  كه خيانت به ملت ايران و منافع کشور بود روي نميداد، دموكراسي، آزاديهاي مدني و حقوق بشر چنان در كشور ما در دوران بیست و پنج سال پسین نهادينه شده بود كه ديگر كسي یا فرقه اي یکسونگر نميتوانست خواستهاي ایدئولوژیک و خرافات خود را، و دولتی بیگانه راهبرد خود را، بر ملت ايران تحميل كند. همه مجبور ميشدند ديدگاه های خود را از درون صندوق هاي راي ارائه دهد.

جنبش ملي شدن صنعت نفت پشتيباني مردمي داشت، وگرنه مصدق با همه دانش و زيركي و عشق به ميهن موفق نمي شد در برابر قدرت و توطئه هاي قدرتهاي بزرگ بيگانه به اين پيروزي دست يابد؛ آنهم بي اينكه براي چيرگي بر يك ابرقدرت به ابرقدرت رقيب دست دراز كند يا باژ بدهد، که امروز گرفتار این بلا هستیم. اين نيروي مردم بود كه مصدق را به پيروزي رساند و احترام و افتخار جهاني برايش و برای كشورما كسب نمود. همين ملي شدن صنعت نفت بود كه در خزانه دولت بعدي ثروت انباشت و رشد اقتصادي و توسعه صنعتي را كه ديگران به حساب خود مي گذارند امكانپذير كرد. هرچند که شوربختانه نظام کنونی در طی چهل سال گذشته این هدیه بزرگ مصدق به ملت ایران را یا برای گسترش برونمرزی فرقه ای خود هزینه کرده یا جیبهای خود را انباشته اند. حکومتی که سردمداران کشوری و لشگریش این ثروت طبیعی میلیاردها ساله ملت را دزدیده و به کشورهای دیگر منتقل کرده و مردم را تهی از این ثروت خدادادی و کشور را فقیر و ویرانه رها کرده اند.

ملي كردن صنعت نفت نه تنها از ديدگاه سياسي، ملت ايران را، كه نزديك به دو سده توسط دو ابرقدرت جهاني از طريق رژيم هاي غيرمردمي حاكم تحقير و به فقر اقتصادي و اجتماعي و انزواي بين المللي كشيده شده بود، بار ديگر خودباوري بخشيد و در ديد جهانيان و تاريخ سربلند كرد، كه سرچشمه سرمايه گذاري و پيشرفت اقتصادي و شكوفايي جامعه ايراني در دو دهه بعد شد. ما هميشه بايد آن روز شوم را به خود يادآوري كنيم.

تهران -  ۲۸ امرداد ۱۳۹۷

کورش زعیم
بازدید صفحه: 726
 با درود خدمت مبارز نستوه جناب کوروش زعیم به گمان بنده کودتای 28 امرداد، یک تجربه تاریخی برای ملت ماست که الیت روشنفکر جامعه ایندفعه حواسشان جمع باشد تا از اهرم نظامی برای حفظ دمکراسی استفاده کنند. در آمریکا در زمان جیمز مدیسون عده ای قیام کردند تا دوباره دمکراسی را براندازی کنند و دوباره برده فروشی را آزاد کنند. اگر مبارزه مسلحانه دولت و ملت نبود، دمکراسی آمریکا در نطفه خفه شده بود. آنهایی که خلاف منافع ملی ایران و حکومت قانون و دمکراسی کودتا میکنند از دایره ملت ایران خارج میشوند و در ردیف دشمن خارجی هستند. در فردای آزادی ایران این اشتباه دیگر نباید تکرار شود جناب زعیم. قوای نظامی و مبارزه مسلحانه تنها برای حفظ کشور از دشمن خارجی نیست. بلکه برای حفظ کشور از استبداد داخلی هم هست.
ُساره
ما کشور را به آنجا میرسانیم، نسل شما از آن حفاظت کند.

جناب آقاي مهندس زعيم گرامي، مقابله با اراذل و اوباشي مانند شعبان جعفري، رمضان يخي، امير موبور، طيب رضايي و فواحشي مانند ملكه اعتضادي و ....تيغ كشيدن روي مردم نبود، بلكه دفاع از منافع ملي ايران بود ! بعد هم جناب آقاي دكتر مصدق نخست وزير دولت مستقر بودند و فرمانده كل نيروهاي مسلح و بنابراين پيروزي كودتاچيان آن هم با مبلغ بسيار نازل خارجي (در حد چند ميليون دلار آمريكا) و تظاهرات اوباش خياباني مايه ننگ هر ايراني براي هميشه خواهد بود. متاسفانه انفعال مرحوم دكتر مصدق در 28 امرداد 1332 باعث شكست نهضت ملي ايران و 25 سال استبداد شاهانه و 37 سال استبداد كنوني گرديد. اين آخرين جمله مرحوم دكتر حسين فاطمي در منزل مصدق در 28 امرداد 1332 را پس از عدم پذيرش پيشنهادش براي در اختيار گذاردن 20 هزار قبضه كلت به اعضاي حزب توده از سوي دكتر مصدق را خوب بخاطر داشته باشيم: اين پير مرد آخر سر همه ما را به كشتن خواهد داد ! من نمي گويم كه شمع باش يا پروانه باش ! اما بوقت سوختن مردانه باش !
كامران پادياوند
هزینه چند میلیون نبود، تنها 60 هزار دلار. آری، دیدگاه فاطمی متفاوت بود، و این سخن را در خانه ما هم جوری دیگر گفته بود.

با درود خدمت جناب آقاي مهندس كوروش زعيم، پرسشي از جنابعالي دارم و چنانچه پاسخ دهيد سپاسگزار خواهم بود. آيا اگر دكتر محمد مصدق در روز 28 امرداد به پيشنهاد دكتر حسين فاطمي مبني بر دادن 20 هزار قبضه به طرفداران يكي از احزاب سياسي عمل كرده بود امكان پيروزي كودتا وجود مي داشت ؟ درست مي فرمائيد كه دكتر مصدق نمي خواست حتي يك قطره خون از دماغ كسي بيايد، ولي متاسفانه با انفعال مرحوم دكتر محمد مصدق و پيروزي كودتا گران (دولت انگل استان، دولت آمريكا و مزدوران و مرتجعين داخلي) 25 سال استبداد شاهنشاهي و الان هم 37 سال استبداد پس از انقلاب، آيا فكر مي كنيد تصميم آنروز دكتر مصدق مبني بر انفعال و تسليم در برابر حوادث پيش رو صحيح بوده است ؟ انفعال مرحوم دكتر مصدق در طي اين 65 سال گذشته به قيمت خون چند صد هزار ايراني تمام شده است ؟ آيا اگر پس از 30 تير 1331 دكتر مصدق به نخست وزيري برنمي گشت و مي گذاشت فردي مثل خليل ملكي يا دكتر علي شايگان نخست وزير ايران گردد و يا حتي قوام نخست وزير باشد، آيا جامعه ايران بسته مي شد ؟ آيا آزادي هاي مستقر در ايران برچيده مي شد ؟ آيا ما امروز اين چنين وضع اسفناكي مي داشتيم ؟
كامران پادياوند
نیازی به مسلح کردن کسی نبود، در خود ارتش هم هوادارانش میتوانستند کودتا را خاموش کنند. عشایر بختیاری هم پیشنهاد داده بودند، همچنین ایل قشقایی. حزب توده هم درخواست اسلحه کرده بود. ولی او باور داشت که اگر مردم او را بخواهند دوباره انتخابش خواهند کرد. مصدق نمی خواست روی مردمش تیغ بکشد. شما تصور میکنید همه چیز دست خود ایران بود. توطئه ها بیگانگان را دست کم نگیرید و مدق این را میدانست.

شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد