Monday, November 29, 2021   امروز ,   دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی

جزئیات مطالب  

   
6 آبان 1399
ﻧﺎﻣﻪاي براي آينده ایران - هرمیداس باوند، گیتی پورفاضل، کورش زعیم


ﻧﺎﻣﻪاي براي آينده ایران


اندر حکایت صحبت‌های فضول‌خان درباره ویروس کرونا | Best Iranian Persian Canadian news ads media magazine بهترین رسانه ایرانی کانادایی اخبار آگهی ایرانیان


درخواست شماري از ايرانیان از   حكوﻣت ﻣلي آينده ايران


در زمانی که در پرتو انقلابهای علمی، تکنولوژیکی و ارتباطات و اطلاعات و روند مسلط جهانی شدن، کشورها باید بر پایه مقتضیات، ضرورتها و ارزشهای مترقیانه روز راه توسعه، آبادانی و رفاه عمومی را وجهه همت خود ساخته و در قبال بروز رویدادهای غیرمترقبه زیانبار سیاست شفاف سازی، آگاه سازی، آموزش و مشارکت جوامع مدنی سازمان یافته را پیگیر باشند.

از سوی دیگر، برخی حکومتها، مانند جمهوری اسلامی در ایران، به سبب پایبندی به ارزشها و موازین اعتقادی دیرینه و بهره گیری از دستورالعمل های آن، در قبال معضلات پیچیده و بحرانهای پیش آمده در عمل نسبت به چاره جویی و پاسخگویی به حل مشکلات و معضلات پیچیده روز ناتوان هستند، به ویژه رویدادهای غیرمترقبه زیانبار. چنانکه در قبال بروز ویروس مرگبار کرونا و گسترش جهانی این فاجعه شاهد برخوردها و خط مشی های متفاوت نابخردانه در رابطه با چگونگی حل این معضل میشویم


از جمله در این روزهای تلخ و سخت که کشورمان در میان آلوده ترین کشورها به ویروس کروناست، شاهد مرگ دهها هزار تن از هم میهنانان خود می باشیم، بیماری کشنده ای که ورود آن به ایران از راه مدارس طلبگی و بازگرداندن صدها طلبه چینی به قم آغاز شد و گسترش آن در سراسر کشور به سبب سوء مدیریت، خطاها و نابکاری های حکومت در این باره بشرح زیر فهرست میشوند:

 - بردن طلبه هاي چيني ﻧﺎقل ويروس كروﻧﺎ به چين و بازﮔرداﻧدن آﻧﺎن به حوزه هاي علمیه قم.

 - بردن تيم وزﻧﻪبرداري چين که برخي از آﻧﺎن ﻧﺎقل ويروس كروﻧﺎ بودﻧد به استان ﮔیلان براي مسابقه دهه فجر.

 - جلوﮔيري از پخش خبر ﮔسترش ويروس براي عدم کاهش حضور ﻣردم در اﻧتخابات مجلس شوراي اسلامي.

 - جلوﮔيري از قرﻧطينه شدن شهر قم به دليل اهميت اين شهر براي تبليغات اسلامي.   

  در اين هفته ها ﮔواه آن بوده ايم كه چگوﻧﻪ ﻣراكز اسلامی   ﻣﺎﻧند ﻣدارس طلبگي و اﻣﺎكن زیارتي ﻣﺎﻧند   اﻣﺎﻣزاده ها به ﮔسترش اين   بيماري   شتاب داده اﻧد. همچنين، با ﻧﺎباوري شاهد ﻧسخه پيچي پزشكي و درﻣﺎنی از سوي برخي ﻣﻼیان و زاهدان كشور براي عوام ساده دل هستيم. رفتار دكاﻧداران دين و كردار برخي جاهلان پيرو آﻧﺎن براستي ﻧمك بر زخم دلسوزان ﻣيهن می پاشد و اﻧدوه آﻧﺎن را از آنچه در كشورﻣﺎن میگذرد دوچندان ﻣيكند. اين ﻣراكز و ﻣتوليان آنها كه هر سال بودجه هنگفتي را از سرﻣﺎيه ها و درآﻣدهاي ﻣلي دريافت ميكنند، ﻧﻪ تنها هيچ سودي به ﻣلت ﻧميرساﻧند كه در كنار پراكندن خرافات و ﻧﺎدانی در ﻣیان ﻣلت، حتي تندرستي آﻧﺎن را ﻧيز به بازي می ﮔيرﻧد.

  بر بنياد آﻧچه گفته شد، ما اﻣضا كنندﮔﺎن اين درخواستﻧﺎﻣﻪ از حكوﻣت ﻣلي و مردمی آينده حاكم بر ايران ﻣيخواهيم كه در باره ﻣراكز پُرشمار اسلامي در كشور   تصميم اساسي و بجايي ﮔرفته بسیاري از آنها را شاﻣل تغيير كاربري ﻧمايد. شهر كوچكي با بيست هزار جمعيت ﻧیاز به دهها ﻣركز ﻣذهبي ﻧدارد. بسیاری از آﻧها، يك بار ﻣﺎلي غير ﺿروري بر كشور تحميل میكنند. از آنجا كه ﻣراكز اسلامي، از جمله صدها هزار ﻣسجد، حسينیه، فاطميه، حوزه هنري اسلامي، سازﻣﺎن تبليغات اسلامي، ستاد اقاﻣﻪ ﻧماز جمعه در سراسر كشور وجود دارد و از آﻧرو كه كشورِ برجاي ﻣﺎﻧده از جمهوري اسلامي وارث دشواريهاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي خواهد بود، بسيار شايسته است كه بسياري از اين ﻣراكز به كاﻧونهاي بهزيستي، آﻣوزشي و هنري ﻣﺎﻧند پرورشگاه، ﻣركز ترك اعتياد، آسایشگاه سالمندان، درمانگاه، تاﻻر برﮔزاري جشنهاي ﻣلي، آﻣوزشگاههاي فني-حرفه اي و هنري، کتابخانه، خاﻧﻪ جواﻧﺎن و خوابگاه ﻣوقت براي اشخاص بيخاﻧمان تبديل شوﻧد.

همچنين شماري از اين ﻣراكز ﻣﺎﻧند مسجد گوهرشاد مشهد، ﻣسجد شاه اصفهان، ﻣسجد كبود تبريز، ﻣسجد جامع يزد و ﻣسجد سپهساﻻر تهران كه داراي ارزشي هنري و تاريخي هستند بايد به عنوان ﻣوزه بكار ﮔرفته شوﻧد. در هر شهري ﻧيز شمار معدودي از ﻣسجدها ﻣيتواﻧند در خدﻣت باورﻣندان برجاي بماﻧند تا براي سُنت‌هايي چون ﻣجلس ختم بكار ﮔرفته شوﻧد. بدين گوﻧﻪ، هم از شمار كاﻧونهاي ساخت و ﮔسترش خرافات و   باورهاي داﻧش ستيز كاسته خواهد شد و هم ﻣرهمي بر زخمهاي كوچك و بزرگ جامعه ﮔذاشته ﻣيشود و از اين اﻣﺎكن و سرﻣﺎيه ها در راستاي بهروزي ﻣلت بهرهﮔيري خواهد شد.  

پاينده ايران  

اﻣضاء كنندﮔﺎن: داود هرمیداس باوند، گیتی پورفاضل، کورش زعیم


بازدید صفحه: 123
 


شما می توانید نظر خود را در مورد این مطلب بنویسید

   
 : نام ونام خانوادگي
 : توضیحات

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمائید
 
   
   
 

       

جستجو در سایت

 

 

فهرست موضوع ها

 

      جمهوری اسلامی
      انتخابات در ایران
      حقوق بشر در ایران
      سیاست خارجی ایران
      اقتصاد ایران
      میراث فرهنگی و تاریخی
      کورش بزرگ
      پاسارگاد و تخت جمشید
      دموکراسی و سکولاریسم
      جنبش های ملی ایران
      جنبش ملی کردن نفت
      جبهه ملی ایران
      چهره های ملی ایران
      بحران هسته ای ایران
      خلیج پارس
      دریای مازندران
      سازمان ملل متحد
      شورای امنیت
      شورای حقوق بشر
      دیوان کیفری بین المللی
      یونسکو
      آسیای میانه و قفقاز
      خاور میانه
      خاور دور
      اروپا
      امریکای شمالی و جنوبی
      درباره من
      فرتور ها (عکس ها)
      English
 
 
 

 پیشنهاد ها و نوآوری ها

 

کلیه حقوق این وب سایت مربوط به کوروش زعیم ،محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد